Tüze (Hukuk) - Türe (Adalet)

Merhaba

Tüze (Hukuk) ve Türe (Adalet) bir tinin moral olgunluğu temelinde edimselleşen Kavramlar,
ya da Platon’un anlatımını kullanırsak, İdealardır.

Tüm İdealar gibi nesneldirler, göreli ya da kültürel değil; küresel ya da evrenseldirler, yerel ve tikel değil.
Postmodern çok-kültürlülük ile saltık olarak çelişkilidirler, çünkü kültürel görelilik saltıklık ile bağdaşmaz,
ve Türe ve Tüze ise her İdea gibi saltıktır.

Türlülükleri yalnızca bir Sürecin, Tarihin yaşandığını, yalnızca gelişmekte olduklarını anlatır.
Bu demektir ki İdeal Türe en sonuncuya dek her bir bireyin Hakkıdır.
Ve İdeal yalnızca Reel olabileceği için idealdir.
 
Üst Alt