Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçe

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçe Örneği


ANKARA SULH CEZA MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


KARAR NO: /.. SorguTUTUKLAMA KARARINA
İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ : . .
MÜDAFİİ : ..
.. ..


TUTUKLAMA TARİHİ : //..


AÇIKLAMALAR
Müvekkilim şüpheli .. , //.. tarihinde mahkemeniz ./. Sorgu numaralı kararı ile tutuklanmıştır.Müvekkilimin ifadeleri ve dosya içerisindeki deliller dikkate alındığında dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı görülecektir.

Ayrıca, müvekkilimin tutuklanması için CMK m. 100'de aranan şartlar oluşmamıştır. Müvekkilimin bu eylemi yaptığına dair kuvvetli şüphe' bulunmamaktadır. Ayrıca müvekkilim, işyeri sahibi, sabit ikametgâhı olan, çevresinde tanınmış birisidir. Soruşturma evresinde kaçma ya da delilleri ortadan kaldırma, gizleme gibi teşebbüslerde bulunacak değildir.

Açıklanan nedenlerle, numarası yukarıda belirtilen tutuklama kararına itiraz ediyoruz.


TALEP
Bu nedenle tutuklama kararının kaldırılarak müvekkilimin salıverilmesini Sayın Hakimliğiniz'den saygılarımla arz ve talep ederim....
Müdafii
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt