Türkler Hangi ülkeyi kaç yıl yönetti?

Bulgaristan (545 yıl)
Yunanistan (363 yıl)(1458-1821)
Sırbistan (539 yıl)
Karadağ (539 yıl)
Hırvatistan (539 yıl)
Makedonya (539 yıl)
Slovenya (250 yıl)
Romanya (490 yıl)
Slovakya (20 yıl) Osmanlı adı:Uyvar
Macaristan (160 yıl)
Moldova (490 yıl)
Ukrayna (308 yıl)
Azerbaycan (25 yıl)
Gürcistan (400 yıl)
Ermenistan (20 yıl)
Güney Kıbrıs (293 yıl)
Kuzey Kıbrıs (293 yıl)
Rusya'nın güney toprakları (291 yıl)
Polonya (25 yıl)-himaye- Osmanlı adı: Lehistan
İtalya'nın güneydoğu kıyıları Otranto ve çevresi(20 yıl)
Arnavutluk (435 yıl)
Belarus (25 yıl) -himaye
Litvanya (25 yıl)-himaye
Letonya (25 yıl) -himaye
Kosova (539 yıl)
Voyvodina (166 yıl) Osmanlı adı: Banat
Irak (402 yıl)
İsrail (402 yıl)
Filistin (402 yıl)
Ürdün (402 yıl)
Suudi Arabistan (399 yıl)
Yemen (401 yıl)
Umman (400 yıl)
Birleşik Arap Emirlikleri (400 yıl)
Katar (400 yıl)
Bahreyn (400 yıl)
Kuveyt (381 yıl)
İran'ın batı toprakları (30 yıl)
Lübnan (402 yıl)

Osmanlı İmaparatorluğu 17. yüzyılın sonunda Fas krallığını hakimiyetine alarak Atlas Okyanusu'na kadar ilerlemiştir. Trablusgarp ve Cezayir'i aldıktan sonra Sahra içlerine ilerlemiş ve Sahra altındaki yerel hanedanlarla irtibat kurmuştur. Doğu Afrika'da ise Portekiz'in etkin üstünlük sağlamasına kadar Moputo yani Mozambik kıyılarına kadar olan bölgeyi ve Hint Okyanusunu denetim altında bulunduruyordu. Abdülhamit zamanında da Almanlarla birlikte Kamerun ve çevresinde Ekvador Eyaleti kurulmuş, fakat kısa sürmüştür.

Mısır (459 yıl)
Libya (394 yıl) Osmanlı adı:Trablusgarp
Suriye (402 yıl)
Tunus (308 yıl)
Cezayir (313 yıl)
Sudan (397 yıl) Osmanlı adı: Nübye
Eritre (350 yıl) Osmanlı adı: Habeş
Cibuti (350 yıl)
Somali (350 yıl) Osmanlı adı: Zeyla
Kenya sahilleri (350 yıl)
Tanzanya sahilleri (250 yıl)
Çad'ın kuzey bölgeleri (313 yıl) Osmanlı adı: Reşade
Nijer'in bir kısmı (300 yıl) Osmanlı adı: Kavar
Mozambik'in kuzey toprakları(150 yıl)
Fas (250 yıl) -himaye
Batı Sahra (250 yıl) -himaye-
Moritanya (250 yıl) -himaye
Mali (300 yıl) Osmanlı adı: Gat kazası
Senegal (300 yıl)
Gambiya (300 yıl)
Gine (300 yıl)
Etiyopya'nın bir kısmı (350 yıl)
 

Hilafeten Osmanlı İmparatorluğuna bağlı yerler

Hindistan Müslümanları -Pakistan-
Doğu Hindistan Müslümanları -Bangladeş
Singapur
Malezya
Endonezya
Türkistan Hanlıkları
Nijerya
Kamerun
 
Üst Alt