Türkiye'nin yüzde kaçı oruç tutuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, merakla beklenenen ve daha önce tartışma konusu olan Türkiye'de Dini Hayat Araştırması'nı tamamladı.

Araştırma sonuçlarını içeren 259 sayfalık kitabın baskısıyapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, matbaadan yeni gelen kitapla ilgili bilgi verdi. Araştırmanın cesaret gerektirdiğini ve bunu gösterdiklerini anlatan Söylemez, 'Ben şahsen anketle dindarlık tespit edilemez kanısındayım. Sadece dindarlığını verileri tespit edilebilir' dedi.

Araştırmanın TÜİK tarafından Diyanet için tamamen bu kuruluşun bilimsel sistemi içinde yapıldığını söyleyen Görmez, Türkiye'nin 12 bölgesinden 21 bin 600 denekle araştırmanın yapıldığını belirtti. Görmez, 'Çıplak verileri kaydettik. Biz hiç bir yorum yapmadık. cesaretle bu konu üzerinde durduk' dedi.

Görmez, araştırmanın 'Türkiye'nin yüzde 99'u müslaman' kalıbını da bilimsel olarak ispatladığını dile getirerek, araştırma sonucunda nüfusun yüzde 99.2'sinin müslüman olduğunun tespit edildiğini dile getirdi. Görmez, araştırmanın önemine işaret ederken, 'Bu çalışma, dini hayatla ilgili bundan sonraki çalışmalara istikamet oluşturacak' diye konuştu. Araştırma Türkiye'de nüfusun yüzde 83'ünün oruç tuttuğunu da ortaya çıkardı.

Araştırmanın koordinatörlüğünü daha önce Alevi Açılımı projesinde koordinatör olarak görev yapan Din Sosyoloğu Necdet Subaşı yaptı. Araştırmanın ortaya çıkardığı bazı sonuçlar özetle şöyle:

Türkiye'de yaşayanların yüzde 99.2'si kendini müslüman olarak tanımlıyor. Binde 4'ü başka bir din mensubu. Binde 5 ise bu soruya yanıt vermedi.

Türkiye'de İslam dinine mensup olanların mezheplere göre dağılımı şöyle:

Hanefi: Yüzde 77.5 Şafi: Yüzde 11.1 Hanbeli: Binde 1 Maliki: Binde 3 Caferi: Yüzde 1 Mezhebe mensup olmayanlar: Yüzde 6.3 Mezhebini bilmeyenler: Yüzde 2.4

Allahın varlığından hiç bir şüphe duymayanların oranı yüzde 98.7

İnsanların öldükten sonra yeniden diriltileceği ve yaptıklarının hesabını vereceği önermesenie katılanların oranı yüzde 96.5. Katılmayanların oranı yüzde 1.

Türkiye genelinde vakit namazlarını her zaman kılanların oranı yüzde 42.5. Hiç bir zaman kılmayanların oranı yüzde 16.9.

Türkiye genelinde erkeklerin yüzde 57.4'ü cuma namazını her zaman kılıyor. Yüzde 7.2'si ise hiç bir zaman kılmıyor.

Türkiye genelinde sağlığı elverdiği sürece oruç tuttuğunu söyleyenlerin oranı yüzde 83.4

Hiç oruç tutmam diyenlerin oranı yüzde 2.5. Sağlığı elvermediği için tutmayanların oranı yüzde 7.3.

Türkiye genelinde Kuranı Arapçasından okumayı bildiğini söyleyen kişi oranı yüzde 41.9. Bilmediğini belirten oranı yüzde 57.

Türkiye'de 'Sarhoş olmayacak kadar içki içmek günah değildir' ifadesine katılanların oranı yüzde 6.4. Kısman katılanların oranı yüzde 3.6.

Nazardan kurtulmak için kurşun döktürmenin doğru olduğuna inanların oranı yüzde 11.7. Yüzde 79.3 kurşun döktürmenin yararlı olduğuna inanmıyor.

Hayatını her zaman dinin emirlerine göre şekillendirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 64.9

Türkiye'deki müslümanların yüzde 50.7'si dindarılğın en önemli kriteri olarak iman edip ibadetleri eksiksiz yerine getirmek ve İslam ahlakına uygun yaşamak düşüncesini taşıyor.

Yüzde 37'si dindarlık için kalbi temiz tutup Allah'a inanmayı yeterli görüyor. Yüzde 7.9'u ise dindarlığı mübarek gün ve gecelerde ibadet etmek olarak tanımlıyor.
 
Üst Alt