Türkiyenin kaderi dünya hakimiyetidir...

Evet, Türkiyenin kaderinde dünya hakimiyeti var, bu hakimiyette lider ülke olmak var. Tüm dünyanın gözünün önünde Mehdiyet çok büyük bir hızla ilerliyor. 2023 yılı hükümet tarafından hiç boş yere telafuz edilmiyor. Devlet erkanı da hakimiyetin yakın olduğunun bilincinde, aynı hedefte, aynı ülküde.

Bu dünyada küresel güçler de, Masonlar da, bu dünyayı yönetenler ünlü aileler de, Bildebergde, CFRde, Evanjeliklerde, CIAde, yine bu dünyayı kasıp kavuran tüm terör grupları da hepsi Allahın kontrolündedir. Bazı kişiler hakimiyet nasıl olacak, Hz. Mehdi nasıl başa geçecek, İslam ülkeleri bu kadar ayrılık içindeyken nasıl birleşecek, nasıl tek bayrak altında toplanacak diye sorup duyuyorlar. Halbuki ortada metafizik bir durum var. Bütün bunlar kaderde olduğu için gerçekleşecek. Kimse bir şey yapmayacak, kimse kimseyi bir araya getirmeyecek, hiçbir şey zorla olmayacak, her şeyi Allah yapacak. Dünya adım adım Hz. Mehdinin hakimiyetine yaklaşacak ve tam zamanı gelince dünya Hz. Mehdiye tabi olacak.

Talep etmekle, istemekle, malla, mülkle, parayla Mehdi olunmaz, Mehdi doğulur. Hz. Mehdi Allahın seçtiği kişi olacak, Allah bu kişiyi Mehdi olarak dünyaya getirecek ve tıpkı Hz. Süleymana nasip ettiği gibi ona da dünya hakimiyetini nasip edecek.

Sonuçta insanlar Allahın yardımı olduğunda tüm yolların açılacağını anlamalılar. Herşeyin bir vakti var. Şu anda dünyada Müslümanlar birbirlerine düşman gibi gözüküyorlar, kan gövdeyi götürüyor, mezhep savaşları yüzünden binlerce masum Müslüman hayatını kaybediyor. Fakat zorluk olmadan güzellik olmuyor, sıkıntı olmadan rahatlık olmuyor. Mehdiyet adeta doğum sancısı gibi böylesine zorlu bir ortamın ardından adeta güneş gibi dünyanın üzerine doğacak. Bu zorlu bir geçiş sürecidir, hadislerde bildirilen olaylar harfi harfine gerçekleşmektedir.

Çok fazla lider gelip geçti bu dünyadan. Ama Allah hiçbirine bu dünyayı düzeltme, refaha kavuşturma gücü vermedi. Hepsi zamanı geldiğinde silinip gitti ve gitmeye de devam ediyor. Çünkü kaderde dünya hakimiyeti Hz. Mehdiye nasip olacaktır. İstanbulda özel olarak Hz. Mehdinin fethi için Allah tarafından alınıp Osmanlıya verilmiştir. Kutsal emanetlerin hepsi de özel olarak İstanbulda toplanmıştır. Zamanı geldiğinde Mehdiyet bütün İslam alemini saracaktır.

Yüzyıllardan beri kader akıp gitti ve artık son noktaya gelindi. Mehdiyetle uğraşan tam anlamıyla başarısız olur, yenilir ve rezil olur. Çünkü kaderde Hz. Mehdinin ezici güçle galibiyeti Allah tarafından yazılmıştır. Türkiye bu hakimiyette lider olarak yerini alacak ve kendisi için belirlenen bu güzel kaderi yaşayacaktır.
 
Türkiye , Allaha tabi oldugu zaman , Batınıın pisliklerini üzerinden attıgı zaman , Kuran Sünnet ve islam Fıkhını Kaynak olarak aldıgı zaman kurtulucaktır

"Allah size yardım ederse, kimse size üstün gelemez. Eğer Allah sizi yardımsız bırakacak olursa, Ondan başka size yardım edecek kim var? Onun için, mü'minler yalnız Allah'a tevekkül(32) etsinler." Al-i İmran 160
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt