Türkiyedeki Madenler Ve Çıkarıldıkları Yerler

Ülkemizde Çıkarılan Madenler ve Çıkarıldığı Yerler,Türkiyedeki Madenler Ve Çıkarıldıkları Yerler,Türkiye'deki başlıca önemli madenler

Demir

Yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Tüm metaller içerisinde en çok kullanılandır ve tüm dünyada üretilen metallerin %95'ini oluşturur. Modern sanayinin ana metali demirdir. Kullanım alanı oldukça geniştir.

Çıkarıldığı yerler: Divriği Gürün (Sivas), Hekimhan-Hasan çelebi (Malatya), Çam dağı (Sakarya) , Edremit-Havran-Eymir-Ayvalık-Ayazmant (Balıkesir), Torbalı(İzmir), Simav- (Kütahya), Kırıkhan-Payas(Hatay), Bingöl,Kahramanmaraş,Düzce, Kayseri. Doğu Anadolu Bölgesi demir madeni bakımından Türkiyede ilk sıra gelmektedir.
İşlendiği yer : Karabük, Ereğli, İskenderun demir çelik fabrikaları.

Bakır

Kırmızımsı bir metal olan bakır, doğal ortamda, kayalarda, toprakta, suda ve havada bulunur. Bilinen tüm canlılar için olmazsa olmaz bir elementtir. Kolay işlenebilmesi ve renginin Demirden sonra ülkemizdeki en önemli madendir.Bakır madeni yatakları genellikle çinko ve kurşun yataklarıyla birlikte bulunur. Elektrik ve elektronik sanayisinde kullanılır. Bakır mutfak eşya yapımına kullanılır.

Çıkarıldığı yerler: Murgul(Artvin),Küre(Kastamonu),Ergani Maden (Elazığ), Çayeli (Rize),
İşlendiği yerler: Maden Ergani bakır işletmeleri, Murgul bakır işletmeleri, Samsun Karadeniz bakır işletmeleri.

Krom

Çelik grisi renginde, parlak, çok sert, iyi cilalanabilen ve paslanmayan metalik bir elementtir. Çok sert ,çok iyi cilalanabilen ve paslanmayan bir maden olduğu için , madeni eşya yapımında büyük önem taşır. Dışarıya en çok satılan madendir. Kaplamacılıkta ve çelik yapımında kullanılır.

Çıkarıldığı yerler: Guleman(Elazığ) , Fethiye Milas Marmaris Dalaman Köyceğiz(Muğla) , Acıpayam (Denizli) , Orhaneli (Bursa) ,Kayseri , Eskişehir Kütahya , Kahramanmaraş , Aladağ(Adana)

İşlendiği yerler :Antalya ve Elazığdaki ferrokrom tesisleri
Krom yatakları altı ana bölgede toplanmıştır.
Fethiye, Köyceğiz, Denizli
Alacakaya (Guleman) (Elazığ)
Bursa, Eskişehir
Adana, Kayseri, Mersin
İskenderun, Kahraman Maraş, İslahiye
Kopdağı (Doğu Anadolu)
Krom madeni Antalya ve Gulemandaki ferro-krom tesislerinde işlenmektedir.

Boksit

İnce taneler ve katı killer halinde görülür. Alüminyumun ham maddesidir Ülkemizin en zengin rezerve sahip olduğu madenlerden biridir. Alüminyumun hammaddesi olan boksit çok hafif olduğundan uçak sanayiinde, otomobil, ev, elektrik malzemesi yapımında kullanılır.

Boksit yatakları Seydişehir (Konya), Akseki (Antalya) İslahiye (Gazi Antep) ve Milas (Muğla) civarında bulunur. Buralarda çıkarılan boksit, Seydişehir alüminyum tesislerinde işlenmektedir.

Bor Mineralleri
Sanayide sayısız denilebilecek kadar çok çeşitli işlerde kullanılmaktadır. Bor minerallerinden elde edilen boraks ve asit borik özellikle nükleer alanda jet ve roket yakıtı , sabun deterjan lehim, fotoğrafçılık tekstil boyaları , cam, elyaf ve kağıt sanayiinde kullanılmaktadır. Dünya rezervinin %80ni Türkiyededir . Üretim bakımından dünyada 2006 dan beri birinci sıradayız. Rezerv bakımından TÜRKİYE birinci sıradadır Bor minerallerinin üretimi dış isteğe bağlıdır.

Çıkarıldığı yerler: Bigadiç-Susurluk-Sultançayırı (Balıkesir) , Mustafakemalpaşa (Bursa) , Emet( Kütahya), Seyitgazi (Eskişehir).

Kükürt

Limon sarısında, katı bir cisimdir. Doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir. Eski volkanların yakınında doğal halde bulunur. Kükürt gübre, kimya ve boya sanayiinde kullanılır. Ayrıca kauçuğun işlenmesinde ve sülfirik asit üretiminde de kullanılır.

Ülkemizde kükürt yatakları Keçiborlu (Isparta) ve Milas (Muğla) çevresinde bulunmaktadır.

Zımpara Taşı

Çeşitli kesici, torpüleyici ve silici aletlerin yapımında kullanılan zımpara taşı yönünden ülkemiz çok zengindir. Tire (İzmir), Manisa, Söke (Aydın), Milas (Muğla) ve Tavas (Denizli) da çıkarılır.

Barit

Suda erimeyen bir maden olduğundan boya, deri, kimya, cam ve kauçuk sanayiinde kullanılır. Ülkemiz barit yatakları bakımından zengin sayılır. Antalya, Muş, Gazi Antep ve Eskişehir çevresinde barit yatakları bulunmaktadır.

Tuz

Türkiye tuz yatakları bakımından son derece zengindir. Kaya tuzu yatakları üçüncü jeolojik zamanda, kapalı göl havzalarında suların buharlaşması ile oluşmuştur. Son yıllarda tuz üretimimiz üç kat artmıştır.

Türkiyedeki tuz üretiminin çoğu, Tuz Gölü ile İzmir Çamaltı tuzlasından sağlanır. Kaya tuzu yatakları, Çankırı, Kars, Iğdır ve Nevşehir çevresinde bulunmaktadır.

Cıva

Tek sıvı madendir. Zirai ilaç yapımında, kâğıt sanayiinde, suni gübre üretiminde ve boya sanayiinde kullanılır. Türkiyede Sarayönü (Konya), Ödemiş (İzmir), Manisa ve Uşak çevresinde çıkarılmaktadır.

Kurşun Çinko

Genelde kurşun ve çinko bir arada bulunur. Ülkemizde Keban (Elazığ) ve Kayseri çevresinde kurşun-çinko yatakları vardır.

Lületaşı

Eskişehir çevresinde çıkarılır ve işlenir. Süs eşyası yapımında kullanılır.

Oltutaşı

Erzurumun Oltu ilçesinde çıkarılır ve işlenir. Süs eşyası yapımında kullanılır.

Fosfat

Gübre hammaddesi olarak kullanılan fosfat ihtiyacımızı karşılamaz. Fas, Tunus ve Cezayirde yaygın olarak görülür ve daha çok bu ülkelerden ithal edilir. Türkiyedeki en zengin fosfat yatakları Mazıdağı (Mardin), Adıyaman, Bingöl ve Bitliste bulunmaktadır.

Manganez

Çeliğe sertlik kazandırmak ve direncini artırmak için kullanılır. Uşak, Afyon, Muğla, Adana, Erzincan, Artvin ve Trabzon çevresinde manganez yatakları bulunur. İhtiyacı karşılamaz. Bu nedenle ithal edilir.

Mermer

Ülkemiz mermer bakımından zengindir. Afyon, Kütahya, Marmara Adası, Kırşehir, Tokat ve İzmir çevresinde çıkarılır. Yurt dışına ihracatı yapılır.

Volfram (Tungsten)

Çok sert olması nedeniyle özel sanayi çeliği olarak kullanılır. Demiryolu, iş makineleri, uçak ve gemi yapımı yanında, ampüllerde enerjiyi ışığa çevirmede kullanılır. Bursa Uludağda çıkarılıp işletilmektedir. Fakat son yıllarda üretimi durmuştur.

Asbest (Amyant)

14 bin °C sıcaklığa dayanır. Isıya dayanıklı araç ve gereç yapımında kullanılır. Konserojen madde bulundurması nedeniyle, kullanımı sınırlandırılmıştır. Eskişehir, Bursa, Erzincan, Hatay, Kars, Ağrı, Malatya, Sivas, İskenderun, Uşak ve Konyada çıkarılır.

Kükürt

Kükürt gübre, kimya ve boya sanayiinde kullanılır. Ayrıca kauçuğun işlenmesinde ve sülfirik asit üretiminde de kullanılır. Ülkemizde kükürt yatakları Keçiborlu (Isparta) ve Milas (Muğla) çevresinde bulunmaktadır.
 
Türkiyede Çıkarılan Madenler ve Çıkarıldıkları Yerler

Türkiye dünyadaki maden çeşitlerinden yarısından fazlasını bünyesinde bulundurmaktadır. Maden yatakları açısından çok zengin bir topraklara sahip olmamız bizim için çok büyük bir avantajdır. Ülkemizde bu kadar çok madenin çıkarılmasının sebebi ise farklı jeolojik zamanlarda meydana gelmesidir.
 • Krom: Çok sağlam ve cila tutan bir maden olduğu için madeni eşya üretiminde sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca paslanmayan ve dış ticarette en çok satışı olan madendir. Madeni eşya yapımı dışında çelik ürün üretiminde de kullanılır. Guleman, Milas, Fethiye, Dalaman, Denizli, Bursa, Aladağda çıkarılır ancak çıkarıldıkları yerde işlenmez. İşlenmek için Antalya ve Elazığda bulunan ferrokrom tesislerine ulaştırılır.
 • Demir: Sanayi alanının en temel metali demirdir. Hemen her alanda kullanılan demir; Divriği, Çam dağı, Edremit, Torbalı, Simav, Bingöl ve Kahramanmaraşta çıkarılır. Demir denildiğinde akla ilk gelen bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. Çıkarılan demir, Ereğli, Karabük ve İskenderundaki fabrikalarda işlenir.
 • Bakır: Çinko ve kurşun yataklarının bulunduğu yerlerde genellikle bakır madeni yatakları da bulunur. Bakır genel olarak elektrik sanayisinde kablo üretiminde kullanılır. Ayrıca mutfakta kullanılan malzemelerde de bakır sıkça kullanılan bir maddedir. Murgul, Ergani, Küre, Çayelinde çıkarılan bakır, yine Ergani, Murgul ve Samsun Karadeniz bakır işletme tesislerinde işlenerek piyasaya sürülür.
 • Boksit: Çok sık alanlarda kullanılan alüminyumun hammaddesi olan boksit, çok hafif bir madde olduğu için ev eşyası, otomobil ve hatta uçak yapımında da kullanılır. Seydişehir, Saimbeyli, Milas ve Aksekide çıkarılmaktadır.
 • Kömür: Kara elmas diye de bilinen kömür en önemli ve en çok bulunan yakıt kaynağıdır. Birçok çeşidi bulunan ve endüstri alanında da kullanılan kömür hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
 • Bor Mineralleri: Çeşitli birçok işleve sahip olan bor mineralleri, sanayide sayısız alanda kullanılır. Jet ve roketlerin yakıtlarında, deterjan üretiminde, elyaf ve kağıt sanayilerinde tercih edilmektedir. Türkiye bor rezervleri açısından, dünya üzerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Balıkesirde birçok yerde, Bursada, Seyitgazide çıkarılan bor minerallerinin üretim miktarı, ithalattaki talebe bağlıdır.
 • Volfram: Uzay ve savaş ürünleri alanında sınırlı olarak kullanıldığı gibi bol miktarda da boya, elektrik sanayilerinde kullanılan çok kıymetli bir madendir. Türkiyede yalnızca Bursa, Elazığ ve Malatyada çıkarılmaktadır.
 • Manganez: Demir madeninin içinde bulunan kükürt maddesinin yok edilmesi ve eldeki demirin, çelik olarak kullanılması amacıyla çıkarılır. Ereğli ve Borçka en çok çıkarıldıkları yerlerdir.
 • Kükürt: Bağ alanlarında türeyen bakteri türlerinden kurtulmanın yolu kükürtlü bileşiklerden geçer. Dolayısıyla kükürt en çok bu alanda kullanılır ancak bunun dışında yapay gübre, tarım ilaçları, patlayıcı madde yapım aşamalarında da kullanılan bir maddedir. Isparta Keçiborlu, Kütahya Simav ve Sarayköyde çıkartılır. Elde edilen kükürt işlenmek için Keçiborludaki kükürt işleme tesisinde toplanır ve buradan tekrar yayılır.
 • Cıva: Madenler arasında doğada bulunan ve sıvı halde olan tek maden cıvadır. Tıp alanında, fotoğrafçılıkta, termometre üretiminde sık olarak kullanılır. İzmirde Ödemiş ve Karaburunda Konyada, Niğdede, Balıkesirde çıkarılmaktadır.
 • Zımpara Taşı: Mercek olarak kullanılan malzemelerin parlatılmasında, çıkarılan taşları ve madenleri cilalama aşamalarında sıkça kullanılan bir maddedir. Ayrıca çimento yapımında da kullanılmaktadır. Zımpara taşı; İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Antalyada çıkarılır.
 • Fosfat: Çoğunlukla yapay gübre elde etmek amacıyla kullanılan madde; Mardinde Mazıdağında ve Kiliste çıkarılmaktadır. Çıkarılan maden yine Mazıdağı fosfat işleme tesisinde işlenerek; buradan sanayi alanına ulaştırılmaktadır.
 • Antimon: Genelde askeri malzeme yapımlarında kullanılır ve sık olarak cephane ve batarya üretiminde kullanıma uygundur. Hazırlanması için kurşunla karıştırılması gerekir. Kütahyada Simav ve Gedizde, Ankarada, Bilecikte, İzmirde çıkarılır.
 • Uranyum: Türkiyede yalnızca Aydın ve Giresunda çıkarılır.
 • Mermer: Afyon ismi ile bütünlemiş olan mermer genel olarak yapılarda kullanılan bir malzemedir. En çok Afyon bölgesinde çıkarılsa da aynı zamanda; Bilecik, Gemlik ve Bandırmada da çıkarılır.
 • Çinko: Çinko kullanım alanı oldukça geniş bir madendir. Günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkan çinko, en çok da pillerin kaplamasında kullanılmaktadır.
 • Kurşun: Kurşun da günlük hayatta fazlasıyla kullanılan bir madendir. Yüksek ısı karşısında kolayca eriyip şekil alabilen kurşun, çok eski çağlardan bu yana insanlar tarafından kullanılmaktadır.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt