Türkiyedeki Fay Hatları Nelerdir?

Türkiyedeki Fay Hatları , fay hatlarının isimleri, fay hatları

Kuzey Anadolu Fay Hattı

Batıda Saroz Körfezi’nden başlaya Varto’ya kadar uzanır Bu hatta sık sık büyük depremler meydana gelir 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri bunların en yakın ve en büyüklerindendir.

Doğu Anadolu Fay hattı

Doğuda, Antakya-Kahraman Maraş oluğundan Varto’ya kadar uzanır Burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir Burada da şiddetli depremler olmuştur.

Batı Anadolu Faylar Kuşağı

Saruhan -Menteşe Masifi gerilmelere uğraması sonucu, Batı Anadolu’da kırıklı yapının yaygın olduğu, çoğununda düşey atımlı faylarla Horst ve graben dizileri oluşmuştur.
 
Üst Alt