• Merhaba Ziyaretçi hoşgeldin! Forumdan daha fazla yararlanmak için buradan kayıt olunuz...

Türkiye Uluslar arası Sağlıkta kalite ve hasta güvenliği kongresine ev sahipliği..

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Sağlık Akademisyenleri Derneği ve Amerikan Sağlık Kalite Enstitüsü (AIHQ) tarafından düzenlenen ve JCI Joint Commission İnt, T.C. Sağlık Bakanlığı, TSE, TÜRKAK ve KALDER tarafından desteklenen “2.Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi” 20-23 Şubat 2008 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecektir. Kongre ilk defa 2007 Şubat ayında düzenlenmiş ve Türkiye de yapılan önemli bir Uluslar arası Toplantı hüviyetine kavuşmuştu.

Yerli ve Yabancı 50 yi aşkın konusunda uzman ve Uluslar arası tanınırlılığı olan konuşmacıların yer aldığı kongrenin Başkanlığını Amerika Oklahoma Üniversitesi dekanı Prof. Dr. A.F. Al-ASSAF ve Türkiyeden Prof. Dr. Seval AKGÜN eş Başkan olarak üslenmişlerdir.

Diğer katılan konuşmacılardan bazıları ise şunlardır, Prof. Dr. Sebahattin AYDIN (T.C. Sağlık Bakanlığı), Dr. Hasan GÜLER ( T.C. Sağlık Bakanlığı), Dr. Mehmet DEMİR ( T.C. Sağlık Bakanlığı) Kenan MALATYALI (TSE Başkanı), Prof. Dr. David JAİMOVİCH (JCI Yöneticisi) Dr. Tawfik KHOJA ( FRCGP Körfez Ülkeleri Sağlık Bakanlığı), Prof. Dr. Haydar SUR (Marmara Ünv.) Prof. Dr. Semra SARDAŞ (Marmara Ünv.), Dr. Hasan KUŞ (SKID Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Dr. Erdal AKALIN (Anadolu sağlık Grubu), Prof. Dr. Martin RUSNAK (Uluslar arası Nerotravma Araştırma Direktörü), Prof. Dr. Austin LEAHY (İRLANDA), Prof. Dr. Allen MEADORS (ABD North Carolina Ünv. Fahri Rektörü), Dr. Aydın KOSOVA (KALDER Sekreteri), Dr. Charles BRUNEAU ( Fransa Akreditasyon Kurumu Danışmanı), Prof Dr. Osman SAKA (Akdeniz Üniversitesi Ana Bilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. İsmail ÜSTEL (Serbest Danışman)

Kongre Başkanı Prof. Dr. A.F. Al Assaf; 2.Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi nin Uluslararası geniş kapsamlı Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi olmasını hedeflediklerini, kongrenin multidisipliner ilgi alanın, “klinik hizmetlerde kalite iyileştirme, akreditasyonun yararları ve performans gelişimleri” alt başlığı ile politika uygulayıcıları, planlayıcıları, profesyonelleri, hizmet sunanları, ve hastaları kapsadığını belirtmiştir. Ayrıca Kongrede sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici ve hasta güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturulmaya çalışılacak. Kongrenin üzerinde duracağı en önemli alt başlık klinik hizmetlerde bakım kalitesini iyileştirebilmek için gerekli olan kalite yöntemleri, teknikleri ve performans geliştirme mekanizmaları ve akreditasyon sistemlerinin yararları olacaktır. Katılımcılar, kongre süresince dünyada konunun önderleri olan davetli konuşmacılardan Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferansları dinleme imkânı bulacaklar, hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde performans gelişiminde işbirliği yaklaşımlarını tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaklardır. Bu sebeple kongrenin ana teması “klinik hizmetlerde kalite iyileştirme yöntemleri, sağlık hizmetlerinde akreditasyonun yararları ve performans gelişimleri” olarak açıklandı.

“Sağlık hizmetleri daha da Gelişmeli”

Tüm dünyada sağlık bakım endüstrisinin gelişme göstermeye devam ettiğini söyleyen Kongre Başkanı Prof. Dr. A.F. Al Assaf, “Şüphesiz ki arzuladığımız ve çabaladığımız sisteme giden yolda büyük adımlar kaydedilmiştir. Teknolojideki ilerlemeler etkileyicidir. Sağlık kuruluşları, performans sistemlerini iyileştirmek için çabalamakta, sağlık bakımını destekleyen kuruluşlar sorumluluklarında cömert davranmaktadırlar. Mutlaka olumlu değişimler ödüllendirilmektedir. Ancak her şeye rağmen, sağlık çalışanları sundukları sağlık hizmetlerini daha da iyileştirmek zorundadırlar ve bu amaçla çabalarına devam etmeleri ve güvenli, verimli, ölçülebilir bir ortam oluşturmaları gerekmektedir. Bu arada şüphesiz arzuladıkları bu sonuçlara ulaşabilmek için sağlık çalışanları da ödüllendirilmeli ve motive edilmelidir” diye konuştu.
Kongrede üzerinde durulması planlanan konulardan bir kaçı şunlardır; Hasta ve çalışan güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması, Performans geliştirme ve kalite için “ödeme” sistemleri, finans modelleri, Sağlık teknolojilerinde yenilikler, Sağlık sistemi altyapısı, Hizmet sunumu ve bakımda maliyet-etkililik, Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi, Bilgi Yönetim sistemleri, otomasyon ve iletişim teknolojileri, Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar. Risk Yönetimi ve Sağlık Turizmi.

Kongre Katılımı İrtibat için 0 312 467 14 24, info@dunyacongress.com ve II.ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON ve HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ

Mustafa Çakmak
 
Üst Alt