Türk Jan Dark namını vermişlerdir

Milli Mücadelenin destansı kadınlarından biri ise o yaşlarda henüz küçük bir kız çocuğuydu. Nezahat, 9 yaşında iken annesi Hadiye Hanımı kaybetti. Babası Albay Hafız Halit Bey, 70. Alay Komutanı idi. Yiğit bir askerdi. Kızını bırakacak kimsesi yoktu. Küçük Nezahat, alayda babasının yanında savaş cephelerinde büyüdü. 12 yaşında iken düşmana kurşun atan cephede savaşan bir çocuk askerdi. Alayın Onbaşı Nezahatı idi. İlk Mecliste Bursa milletvekili olarak görev yapan Operatör Emin Bay, 12 yaşındaki Nezahate İstiklal Madalyası verilmesi için sunduğu takririn izahatını şöyle yapar: Nezahat Hanım denilen küçük hanım 8 yaşında öksüz kalmış. Babasının da başka kimsesi olmadığı için babasının kucağına düşmüş ve Harbi Umumide muhtelif cephelerde bu çocuk harp içinde büyümüştür. Hafız Halit Bey denilen zat da kıymetli bir komutanımızdır. Ne zaman bir neferin sarsıldığını görse hemen yanına koşar haydi beraber çarpışalım der onunla beraber çarpışır. İlk İstiklal Madalyasını verirsek kadirşinaslık gösteririz. Ha onu arz edeyim, bütün askerlerimiz Türk Jan Dark namını vermişlerdir. Kurtuluş Savaşı sırasında yaşı küçük olduğu gerekçesiyle Nezahat Hanıma hiçbir zaman İstiklal Madalyası verilmedi. Sadece 1986da TBMM Başkanı Necmettin Karaduman döneminde 78 yaşındayken takdir beratı aldı.

Ferhat Uyanıker
Milli Mücadelede Türk Kadını
Genelkurmay ATASE Yayınları
 
Üst Alt