Türk Devletleri ve Ömürleri

Devlet ya da Topluluk Adı , Kuruldığı Yıl , Yıkıldığı Yıl , Ömrü

1 Asya Hun İmparatorluğu -220 216 436

2 Birinci Chao Hun Devleti 304 329 25

3 İkinci Chao Hun Devleti 328 352 24

4 Ak Hun Devleti 4. asır sonları 577 200 yıla yakın

5 Avrupa Hun İmparatorluğu 375 469 94

6 Tabgaç Devleti 386 557 171

7 Asya Avar Devleti 3. yy 6. yy 300 yıl kadar

8 Kuzey Liang Hun Devleti 401 439 38

9 Hsia Hun Devleti 407 431 24

10 Lov-lan Hun Devleti 442 460 18

11 Dokuz Oğuz Devleti 5. Asır Sonu 6. Asır Sonu 1 Asır

12 Otuz Oğuz Devleti 5. Asır Sonu 6. Asır Sonu 1 Asır

13 Sabirler 503 576 73

14 Göktürk Devleti 552 630 78

15 Avar Devleti 560 805 245

16 Türgişler 630 766 136

17 Bulgarlar 630 1237 607

18 Hazarlar 630 968 338

19 II. Göktürk (Kutluk) Devleti 682 745 63

20 Türgiş Devleti 717 766 49

21 Uygur Devleti 745 840 95

22 Karluklar 747 1221 474

23 Peçenekler 751 1091 340

24 Kırgızlar 840 1207 367

25 Karahanlılar 840 1212 372

26 Uz Hanlığı 860 1068 208

27 Peçenek Hanlığı 860 1091 231

28 Tolunoğulları 868 905 37

29 Kuman-Kıpçak Hanlığı 9. asır 13. asır 4 asır

30 Macarlar 896 11. yy 300 yıla yakın

31 Kan-çou Uygur Devleti 905 1226 321

32 Liang Şa-t'o Türk Devleti 907 923 16

33 Tana Şa-t'o Türk Devleti 923 936 13

34 Tsin Şa-t'o Türk Devleti 937 946 9

35 Akşidler (İhşitler) 935 969 34

36 Oğuz-Yabgu Devleti 10.yy ilk yarısı 1000 1 asra yakın

37 Gazneliler 963 1187 224

38 Büyük Selçuklu Devleti 1040 1157 117

39 Kumanalar 1050 1239 189

40 Mengüçlü Beyliği 1072 1277 205

41 İzmir (Çaka) Beyliği 1081 1098 17

42 Dilmaçoğulları Beyliği 1085 1092 7

43 Kirman Selçukluları 1092 1307 215

44 Süriye Selçukluları 1092 1117 25

45 Danişmendli Beyliği 1092 1178 86

46 Saltuklu Beyliği 1092 1202 110

47 Anadolu Selçuklu Devleti 1092 1307 215

48 Harzemşahlar 1097 1231 134

49 İnaloğulları Beyliği 1098 1183 85

50 Ahlatşahlar Beyliği 1100 1207 107

51 Artuklu Beyliği 1102 1408 306

52 Böriler 1117 1154 37

53 Zengiler 1127 1259 132

54 Berçemeoğulları Beyliği 12. asır 12. asır 1 asırdan az

55 Yarluklular Beyliği 12. asır 12. asır 1 asırdan az

56 İldenizoğulları 1146 1225 79

57 Erbil Beyliği 1146 1232 86

58 Salgurlar 1147 1284 137

59 Horasan ve Irak Selçukluları 1157 1194 37

60 Eyyübiler 1174 1250 76

61 Delhi Türk Sultanlığı 1206 1413 207

62 Çobanoğulları Beyliği 1227 1309 82

63 Eşrefoğulları Beyliği 13. asır 1326 1 asra yakın
64 Memlükler 1250 1517 267

65 Karamanoğulları Beyliği 1256 1483 227

66 İnançoğulları Beyliği 1261 1368 107

67 Sâhib Atâoğulları Beyliği 1275 1342 67

68 Menteşeoğulları Beyliği 1280 1424 144

69 Karesioğulları Beyliği 1297 1360 63

70 Candaroğulları Beyliği 1299 1462 163

71 Osmanlı Devleti 1299 1923 624

72 Germiyanoğulları Beyliği 1300 1423 123

73 Hamidoğulları Beyliği 1301 1423 122

74 Saruhanoğulları Beyliği 1302 1410 108

75 Aydınoğulları Beyliği 1308 1426 118

76 Tekeoğulları Beyliği 1321 1390 69

77 Eretna Beyliği 1335 1381 46

78 Dulkadıroğulları Beyliği 1339 1521 182

79 Ramazanoğulları Beyliği 1325 1608 283

80 Akkoyunlu Devleti 1350 1502 152

81 Doburca Türk Beyliği 1354 1417 63

82 Timurlular Devleti 1370 1506 136

83 Karakoyunlu Devleti 1380 1469 89

84 Basar-Alan Türk Devleti 1380 ? ?

85 Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381 1398 17

86 Kaşgar-Tufan Hanlığı 15. asır başları 1877 350 yıl kadar

87 Özbek Hanlığı 1428 1599 171

88 Kazan Hanlığı 1437 1552 115

89 Kırım Hanlığı 1440 1475 35

90 Kasım Hanlığı 1445 1554 109

91 Astrahan Hanlığı 1466 1554 88

92 Safevi Devleti 1501 1760 259

93 Hive Hanlığı 1512 1920 408

94 Bâbürlüler (Gürgâniyye) Devleti 1526 1858 332

95 Sibir Hanlığı 1556 1600 44

96 Buhara Hanlığı 1599 1785 186

97 Hokand Hanlığı 1710 1876 166

98 Türkmenistan Hanlığı 1860 1885 25

99 Âzebaycan Cumhuriyeti 1918 1920 2

100 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-I 1913 1913 2,5 ay

101 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-II 1915 1917 2

102 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-III 1920 1923 3

103 Türkiye Cumhuriyeti 1923

104 Hatay Cumhuriyeti 1938 1939 1

105 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983

106 Âzerbaycan Cumhuriyeti 1991

107 Kazakistan Cumhuriyeti 1991

108 Kırgızistan Cumhuriyeti 1991

109 Tacikistan Cumhuriyeti 1991

110 Özbekistan Cumhuriyeti 1991

111 Türkmenistan Cumhuriyeti 1991
 
Üst Alt