Tüketici Hakem Heyeti Cevap Süresi

Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurdum, cevaplanma süresi nedir?,Tüketici Hakem Heyeti Cevap Süresi,tüketici hakem heyeti karar süresi

Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, İllerde İl Müdürlükleri, İlçelerde Kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir.
 
Üst Alt