Tropizm

Bitkilerin ya da bazı basit yapılı hayvanların
belirli bir doğrultudaki güçlü bir uyaranın
etkisiyle yön değiştirerek bu uyarıya verdiği

yanıt.
-Bu yanıt uyarana doğru yönelmek ya da
uyarandan uzaklaşmak biçiminde gerçekleşir.


-Uyaranın geliş yönündeki hareketlere:
-Ortotropik,

-Uyaranın yönüne eğik hareketlere:
-Plagiotropik,

- Uyaranın yönüne dik hareketlere:
-Diatropik, hareketler denir.

-Uyarana bağlı olarak gruplandırılan çeşitli
yönelim tipleri vardır:


-Işığa Yönelim: Fototropizm
-Yerçekimine Yönelim: Jeotropizm
-Kimyasal Maddelere Yönelim: Kemotropizm
-Suya Yönelim: Hidrotropizm
-Mekânik Uyarılara Yönelim: Tigmotropizm
-Elektrik Akımına Yönelim: Galvanotropizm/
Elektrotropizm

*Bazen de uyarı hangi yönden gelirse gelsin,
yönelimin daima belirli bir yöne doğru oluştuğu
gözlenir.

*Bu tür değişim hareketlerine:
-Nasti=Kıvrılma denir.
 
Üst Alt