Trafik cezaları

TRAFİK CEZALARI
Mehmet Necati GÜNGÖR

Adaletle ilgili güven tartışmaları bir yana, Türkiye her şeye rağmen bir hukuk devletidir.

Devletin haksız uygulamalarına dur diyen mahkemelerimiz de var, bu gibi durumları yargıya intikal ettirip dava kazanan başarılı avukatlarımız da.

Son günlerde başımıza yağmur gibi yağan trafik cezalarından söz etmek istiyorum.

Bunlardan iki tanesi de benim başıma düştü.

2012 yılına ait cezalar. Tebligatları tatile çıktığım gün, yani bir ay kadar önce muhtarlık kanalıyla tebliğ edilmiş.

Tatilden dönünce bu kötü sürprizle karşılaştım.

Birazcık araştırdım; meğer pek çok insan ceza sağanağı altındaymış.

Bir yıl önce verilmiş bir cezanın, takip eden yılın ortasında tebliğ edilmesini anlamakta zorlandım. Başladım, araştırmaya.

“İnternet icat oldu, insana yar oldu” özdeyişini kendim icat ederek geçtim bilgisayarın başına. Google’ın maşallahı var, neyi girersen gir, yüzlerce, binlerce cevabı var.

Ben de “trafik cezalarında süre aşımı” nı tırnak içine alarak girdim. Bir de ne göreyim; başarılı bir avukatımız, kardeşinin başına gelen benzer olaydan dolayı dava açmış ve kazanmış.

Tafsilatını, o günkü gazetelerden alarak aktarıyorum:

“Atatürk Havalimanı ’nda yasak bölgeye park ettiği gerekçesiyle Cengiz Bulgan’ın otomobiline polis 6 Aralık 2012 günü 72 lira trafik cezası kesti. Bulgan, cezadan habersiz yoluna devam etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 10 iş gün içerisinde tebliğ etmesi gereken, cezayı Bulgan’a tebliğ edilmek üzere 26 Aralık 2013 günü postaya verdi.
Bunun üzerine Cengiz Bulgan’ın avukatı Zeki Bulgan, Bakırköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi’ne cezanın iptali için dava açtı.
Dilekçesinde cezaların tebliği ile ilgili Karayolları Trafik Kanunu'daki değişikliklere dikkat çekti.
Bakırköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün kestiği cezayı 10 gün içinde tebliğ işlemine başlamadığını belirterek cezanın iptal edilmesine hükmetti.” (Radikal)

İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Zeki Bulgan’ı arayıp kendisiyle konuştum.


Olayı doğruladı ve şunları söyledi:

“Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde plakaya kesilen cezalarda tebliğ süresine uyulması gerekiyor. Bu süre önceleri 7 gündü, sonra 10 güne uzatıldı.
Sürücülerin ceza makbuzu eline ulaşınca tarihe ve tebliğ işlemini başlangıç tarihine dikkat etmeleri yeterli.”

Alın, size bir de dilekçe örneği. Bu dilekçeye gelen cezaların fotokopisini, kimlik ve ehliyet fotokopinizi, bir de ruhsat fotokopinizi ekleyip ilinizdeki Trafik Mahkemesi’ne başvurun.

Avukat Zeki Bulgan’ı kutluyorum. Size bir de dilekçe örneği sunuyorum. Duanız yeterli.

…………………… SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN :
ADRESİ :

KONUSU : Trafik Ceza Tutanağına İtiraz

AÇIKLAMALAR:
1- Şahsıma ait ………………………. tescil plakalı araca ilişkin olarak bilgim dışında …/…/……. günü itibariyle trafik ceza tutanağı düzenlenmiş, bu ceza tutanağı …/…/…… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 166. ncı maddesine göre *Tescil plakasına göre tanzim edilen tutanaklar, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliği"nin 10, 11 ve 12. nci maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre takip ve tahsil edilir*.

Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliği"nin 10/maddesine göre; *Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir*.

Tarafıma yasal süre aşıldıktan sonra tebligat yapılmış olup, bu durum yönetmelik hükümlerine aykırıdır. Bu nedenle ceza tutanağının iptali gerekmektedir.İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda izah olunan nedenlerden dolayı dava konusu trafik ceza tutanağının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2013
 
ceza yazıldıktan sonra takıp edılmiyor afın cıkmasını bekliyorlar
teplikat valan hemen cıkarılmıyor vatandas de herzaman oldugu gibi af bekliyor.
 
Üst Alt