Totem

Herşeyi yaradan ve yöneten akıl-dışı bir enerjinin
sahibini ifade etmek üzere Kur'an'da işaret edilmiş
Soyut/Mücerred/Abstract/Transcendental ve özel
kavram olan ALLAH'a ibadet/prayers noktasında
kul'un Yaradan'ına yoğunlaşması ve dış dünya ile
düşünsel bağlarını inceltmesi çok güç olduğundan,
figural ayinler/ritual olarak metotlar/yöntemler
geliştirilmiştir.

Totem, bunların hepsini birden kapsayan kavramdır.

Totem, dik/vertical bir yönelimi ifade ederken aynı
zamanda, abid/Prayerful'un horizontal/yatay bir
konumda bulunduğunu kabul ve o noktada dik olan
vaziyete belli bir kıvamda/açıortay yönelmesini de
işaret eder.
 
Üst Alt