Toprak

Toprak programının amacı, toprak ve bitkinin yapı ve niteliklerinin incelenmesi, en yüksek miktarda ve kalitede ürün elde edebilmek için gerekli niteliklerin toprağa kazandırılması ve toprağın korunması konularında çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Toprak programında matematik, fizik, kimya, zooloji, botanik, jeoloji, meteoroloji gibi temel dersler; tarımsal yapılar ve sulama, tarım makinelerı, tarla bitkileri gibi ortak derslerden başka, toprak minerolojisi, toprak petrografisi, toprak mekaniği ve teknolojisi, toprak gene sisi ve sınıflandırma, toprak kimyası ve Türkiye toprakları gibi alana özgü dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Ziraat mühendisliğinin toprak alanında çalışmak isteyen kimselerin normalin üzerinde bir genel yeteneğe sahip, temel bilimlere, özellikle botanik, kimya ve jeolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, araştırma ve inceleme merakına olan ve başkalarını ikna edebilme gücüne sahip kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler
Toprak programını bitirenlere "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir. Toprak alanında yetişen bir ziraat mühendisi toprağın ve bitkinin yapı ve niteliklerini inceler; topraktan en yüksek verimi almak için toprağa kazandırılması gereken nitelikleri, toprağın korunması için alınması gereken önlemleri araştırır, bu konuda üreticileri aydınlatır.

Çalışma Alanları
Toprak konusunda yetişmiş ziraat mühendisleri Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda, DSİ, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, TMO, Ziraat Bankası gibi kurumlarda, Antbirlik, Çukobirlik, Tariş gibi kuruluşlarda çalışabilirler.
 
Üst Alt