Toprak

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

-Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kırıntılarıyla,
çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama
ortamı sağlayan yüzey bölümü.

-Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış.

-Tarla/Kara/Ülke/Yurt, İl, Memleket.
-Yer, Yer Parçası:
-Arazî/ Emlâk/ Kalem.
Mülk/ Emlâk/ Malikâne.
Varlık.
Miras/ Aşama/ Hal/ Durum/ Sınıf.
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

-Yer kabuğunu oluşturan kayaçların fiziksel ve kimyasal
etkilerle ufalanması sonucu oluşan yüzey tabakası.

-Kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörler etkisiyle oluşmuş,
organik ve mineral maddelerin değişim ve karışımından
meydana gelmiş olan LİTOSFER' in gevşek kısmı.
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

0587884d1419c79b7d13ea29707ed02d_1267447611.jpg


"Lithosphere/ Litosfer/ Kayaç/Taş Küre/Sial
Litosferde/Yer Kabuğunda, Si ve Al/Silis ve Alüminyum
maddelerinin yoğunluğundan, Sial adı verilmiştir!?"


-Bir üretim faktörü olarak üretimin gerçekleştirildiği,
korunabilen ancak yenilenemeyen, doğal kaynakları
sağlayan ortamlardan biri.
Land.

- Vaprak/Veprak/Perak/Berka.
 
Üst Alt