Tiroid Nodülü Belirtileri Nelerdir?

Çevre tiroid parankiminden farklı ve radyolojik olarak ayrılabilen lezyonlara tiroid nodülü denir. Elle hissedilebilecek nodül sıklığı %3 7 iken, klinik olarak saptanamayan ancak ultrasonografide tespit edilen nodül sıklığı %20 76 arasında rapor edilmektedir. Nodüllerin çoğu yapılan görüntüleme incelemesi (ultrasonografi) sırasında tesadüfen bulunur. Nodül görülme sıklığı yaşla birlikte artış gösterir.

Klinik pratikte tiroidde bir nodül saptandığında en çok korkulan bunun malign (kötü huylu) olabileceğidir. Ancak bu lezyonların çoğunun benign olduğu ve iyi bir değerlendirmeden sonra hastanın basitçe takip edileceği unutulmamalıdır. Tiroid nodülleri tek veya çok sayıda, solid, kistik veya karışık yapıda, fonksiyonlu ya da fonksiyonsuz olabilir. Bir tiroid nodülü saptandığında en önemli yaklaşım nodülün benign ya da malign olduğunun tespit edilmesidir. Nodüllerde malignite görülme ihtimali %5dir.

Nodülde Malignite Riskini Arttıran Faktörler

Çocukluk çağında görülmesi
Erkek cinsiyet,
45 yaş üzerinde yeni çıkan nodül
Nodülde hızlı büyüme
Eşlik eden ses kısıklığı
Radyasyona maruz kalmak ya da çocukluk çağında boyna radyoterapi almak
Ailede tiroid kanseri varlığı

Sintigrafide soğuk nodül (soğuk nodülde malignite olasılığı %15lere ulaşırken, sıcak nodüllerde habaset oranı < %1 dir.)

Muayenede sert, fikse, sınırları düzensiz, büyük nodül varlığı
Riskli ultrasonografi görünüşü
Nodüllerin Malign olma İhtimalini Arttıran Ultrasonografi Bulguları
Büyük nodül (>4 cm),
Halo olmaması,
Düzensiz sınırlar,
Boyunda riskli lenf nodları,
Hipoekojenik yapı,
Düzensiz sınırlar,
Mikrokalsifikasyonlar,

Karışık nodül içi kanlanma artışı,​

Transvers pozisyonda nodülün yüksekliğinin eninden fazla olması.
Tiroid ince iğne aspirasyon biopsisi hangi nodüllere yapılmalıdır?

10 mmden büyük tüm solid nodüller
15 mmden büyük semisolid nodüller

Malignite potansiyeli yüksek olan nodüller​

Ailesinde tiroid kanseri öyküsü olan, çocukluğunda radyoterapi ya da radyasyon maruziyeti olan kişilerdeki tüm nodüllere iğne biyopsi yapılmalıdır.

Saf kistik nodüllerde kist duvarında riskli görünüm yoksa biopsi gereksizdir. Bu tip kistler büyükse boşaltılabilir.
Kaynak : drcemyucel.com
 
Üst Alt