Tıbbi laboratuvar teknikleri önlisans bölümü

* Bu programlarda dersler, internet üzerinden yürütülmektedir.
* Öğrenciler derslerin bir bölümünde belli sayıda ödev teslim etmek zorundadırlar.
* Öğrenciler Laboratuvar uygulamalarını yaz okullarında Eskişehir’de gerçekleştireceklerdir.
* Bu programlarda eğitim ve öğretim dönemlik ve kredili sisteme göre yapılmaktadır ve Anadolu Üniversitesi Örgün Eğitim Akademik Takvimi uygulanacaktır.
* Bu programlarda Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır.
* Programların öğretim giderleri Açıköğretim Fakültesi ‘nin diğer programlarındaki öğretim giderlerinden farklı ve daha yüksektir.
* Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Eczane Hizmetleri programlarında staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Tıbbi laboratuar teknikleri programı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan laboratuar teknikeri yetiştirmek üzere eğitim verir. Tıbbi laboratuar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tıbbi tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında ve tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.
 
Üst Alt