Tıbbi Laboratuvar Alanı Sınavsız Geçiş Bölümleri

Tıbbi Laboratuvar Alanı Sınavsız Geçiş Bölümleri,Tıbbi Laboratuvar Dalı, Sağlık Alanı,tıbbi labaratuvar alanı

Sağlık Alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI
Bilimsel ve teknolojik gelismeler ile sektörün ihtiyaçları, dogrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmıs nitelikli meslek elemanlarının yetistirilmesi amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMI TANIMI ve AMACI
TIBBİ LABORATUVAR

Tanımı: Tıbbi Laboratuvar Dalı; analiz öncesi hazırlıkları yapma, laboratuvar ekipman, makine ve araç-gerecini kullanma, tıbbi materyallerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, immünolojik, parazitolojik, patolojik, hematolojik analizlerini ve kan merkezi çalısmalarını ilgili alan uzmanlarının sorumlulugunda yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kisiler yetistiren daldır.
Amacı: Saglık sektöründe tıbbi laboratuvar teknisyenligi mesleginin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetistirmek amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI
Yürürlükteki ortaögretim kurumlarına yerlestirme sistemine göre saglık meslek liseleri tıbbi laboratuvar dalına girme hakkını elde etmis olmak. Tam tesekküllü devlet hastanesinden mesleginin gerektirdigi isleri yapmasına engel bulunmadıgına dair saglık raporu almıs olmak.

İSTİHDAM ALANLARI
Tıbbi Laboratuvar dalından mezun olan ögrenciler, kazandıkları yeterlikler dogrultusunda;
1- İl Sağlık Müdürlüğü
2- Hastane (üniversite, devlet, özel)
3- Sağlık ocağı
4- Poliklinikler
5- Tıbbi laboratuvar
6- Halk Sağlığı laboratuvarı
7- Dispanserler
8- Hıfzıssıhha merkezlerinde çalısabilirler.

Tıbbi Laboratuvar Alanı Sınavsız Geçiş Bölümleri
TIBBİ LABORATUVAR
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ

Diyaliz
Elektronörofizyoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Laboratuvar Teknolojisi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon Teknikleri
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Yaşlı Bakımı
 
  • Etiketler
    tıbbi labaratuvar alanı tıbbi laboratuvar dalı
  • Üst Alt