Thomas İncili

Merhaba!

1-5 sözler:

Bunlar İsa'nın, Hayat enerjisi/Rahim hakkında
söylediği gizli şeylerdir/sırr'lardır ve..

O, dedi:

"Bu sözlerin/vecize/hikmetlerin yorumunu bulan/
te'vilini yapabilen ölümü tatmayacak."

İsa, dedi:

"Arayan, bulana kadar aramayı bırakmasın ve
bulunca şaşıracak ve şaşkınlıkta kalarak hayran
olacak, her şey üstünde hüküm sürecek."

İsa, dedi:

"Eğer size yol gösterenler, 'işte Melekût göktedir'
derlerse o zaman, göğün kuşları önünüzde gidecek,
eğer, 'Melekût denizdedir' derlerse o zaman
balıklar önünüzde gidecektir.

Fakat; Melekût hem içinizdedir ve hem dışınızdadır.
Kendi kendinizi bilince, o zaman bilineceksiniz, ve
siz Diri Baba'nın/Hayat enerji kaynağı'nın çocukları
olduğunuzu bileceksiniz. Lâkin kendinizi bilemezseniz,
o zaman fakirsiniz/ objektif fikirler ile yetiniyorsunuz ve
bu fakirlik ise sizsiniz/Hayat enerjiniz yok/alamaz durumdasınız."

İsa, dedi:

"İhtiyar adam/Birey olamamış kişi, yaşamında yedi
günlük sabî'ye/yeni gorunume, hayatın yerini/
hayat enerjisinin nasıl edinildiği hakkında sormakta
gecikmeyecek, ve o adam yaşayacak, çünkü
birincilerin çoğu sonuncu olacak ve bir olacaklar."

İsa, dedi:

"Yüzün önünde olanı/görünen biçimleri bil/tefrik
et, sana gizli olanın üstü açılacak şifreler
çözüleceklerdir; zira ortaya çıkmayacak
saklı bir şey yoktur."
 
Üst Alt