• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Tez Antitez Sentez Nedir?

Okunuyor :
Tez Antitez Sentez Nedir?

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
tez antitez sentez kime aittir , tez antitez sentez şeklinde yürüyen süreç , hegel in diyalektik tekniği tez antitez sentez , tez ve antitez örnek , tez antitez sentez pdf , tez antitez nedir edebiyat , sosyolojide diyalektik nedir , diyalektik örnekleri felsefe

Tez Antitez Sentez Nedir


Genel kabul görmekte olan fikre TEZ denilir.
ANTİ-TEZ genel kabul gören fikre karşı çıkan, onu olumsuzlayan (negation) fikirdir.
Hem tez, hem de anti-tez bu noktada bilindiği ve çarpıştırıldığı için ortaya çıkan yeni fikir bunları bağdaştıran daha sağlıklı, daha bilinçli bir fikirdir: bu üst yeni fikire SENTEZ denilir.

Böylece sürekli gelişme sağlanır ve bilinç giderek daha üst düzeylerde oluşur.
Dialektik, işte bu şekilde giderek daha üst düzeyde oluşan tezler, anti-tez ve sentezlerin oluşturduğu karşıtları mücadelesi ve birlikteliğini inceleyen ve oluşan bu gelişmenin yasalarını ortaya çıkaran bir düşünce bilimidir.

Örnek:

TEZ : Bardağın yarısı boş
ANTİTEZ : Bardağın yarısı dolu
SENTEZ : Bardağı oluşturan hacmin yarısı su ile, diğer yarısı ise hava ile dolu.

Görüldüğü gibi sentez gerçeğin daha derinlemesine bilinmesine sebep olmaktadır.
Ancak bu senteze karşı da yeni anti tezler ileri sürülebilir:
Bardaktaki suyun ve havanın sıcaklık ve basınçtan dolayı farklı genleştiğini ve yarı yarıya dolu olmanın belli basınç ve sıcaklıklar dışında geçerli olmadığını ileri süren anti-tezler gibi.
Fikirlerin çatışması ve devinme böylece sürekli olarak devam eder.

Hegel'in diyalektik celiskilerle ortaya cikarmaya calistigi formüldür; "Zitlar birbirinden dogar ve ustun bir birlik icinde birlesirler."

"Tez baslangıçtaki bir dogrulamadır, bu dogrulama zorunlu olarak kendi zıddını, kendi reddedeni yani antitezini yaratır bu antitez de senteze ulaşır.
Sentez ise reddin reddidir, böylece tez ve antitez aşılmıs olur.
Bu hareket mantıksal çeliskileri aşarak kaldırmakta çözümlemektedir.
Bu hareket yalniz düşünceyi yönetmez ayni zamanda eşyayı da yönetir."

TEZ : Bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayın
ANTİTEZ: Bu sandalyenin var oldugunu kanıtlayın
SENTEZ : Hangi sandalyenin ?
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Hipotez

Kanıtlanmamış ancak test edilebilir bilimsel önerme.
Test edilmiş, yanlışlanamamış, başka bilim insanlarınca da kontrol edilmiş ve yeniden yanlışlanamamış olan hipotezler, teorilerin inşasında kullanılır.

Örnek

Doğada kendini tekrar eden ve uzun vadede değişmeyen "doğa yasaları" ("bilimsel gerçekler") ile teorik açıklamaları birbirine bağlamak için hipotezler kullanılır.
Hipotezlerin doğruluğu ispatlanınca teori olmaz.
Teorilerin doğruluğu ispatlanınca kanun olmaz.
Teoriler, doğadaki olguların neden ve nasıllarını açıklamak için kullanılan kapsamlı bilimsel önermelerdir.
Hipotezler, bu önermelerin alt birimleridir ve teoriye güç katarlar.
Doğada "kanun" olan olgulara rastlamayız, zira hiçbir şey "kesin doğru" olamaz, her şey değişmeye açıktır.
Doğa gerçekleri (bilimsel gerçekler) kimi zaman kanunlar olarak geçerler.
Ancak bunlar da, "neden" ve "nasıl" sorularının cevabını vermezler, "ne" sorusuna cevap verirler.
Doğa yasalarını (bir nevi "kanunları") sorgulayan önermelere hipotez, bu hipotezleri bir arada barındıran bilimsel açıklamalara ise teori denir.
Bu sebeple, bilimsel önermelerin en üst düzeyi teorilerdir.

evrimagaci.org
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Kanun (bilim)
Bir bilimsel kanun, gözlem ve deneylerle iyi desteklenip kanıtlanmış matematiksel prensiptir.
Tipik olarak bilimsel kanunlar, matematiksel formüllerle ifade edilirler.
Bilimsel kanun konsepti, bilimsel teori konseptiyle yakından ilişkilidir.
 

karafetva

Tecrübeli
Üye
SOSYALİST' Alıntı:
bilimsel kanun, ...matematiksel prensiptir.
Değerli forumdaşım Sayın Sosyalist, kim üretti bu lafı? konusundaki tavuk mu yumurtladı yoksa?
Kanun matematiksel prensip değildir. Matematiğin de kanunu olabilir fiziğin de kimyanın da. Matematiğin her bilimin içerisine girmiş olması her bilimin kanunlarının matematiğe mecburi olduğunu göstermez. Matematik yeri gelir kullanılır yeri gelir kullanılmaz, kullanıldığında da aracıdır. Yoksa diğer bilimleri inkar etmiş sadece matematiği kabul etmiş oluruz.

Mesela; benzer benzeri çözer ilkesi vb matematiksel ifade olmadan evvela fikirde biter. Diğer kanunlar da fikirsel çalışmalar sonucu ortaya konur, kullanılmışsa matematik bir aracı olur. Matematik sahibi değildir kanunların..

Ayrıca matematikteki prensip de farklı bir şey.
 
Üst Alt