Tevrat'a Bağlı Mesih Kehanetleri-1

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Matta İncil’inde Hz.İsa’ya işaret olduğu savunulan bir kehanet vardır.Bu kehaneti inceleyelim...;

YENİ AHİD - MATTA 1.BAB
18.İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, Yusuf'la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe kaldığı anlaşıldı.

19. Meryem'in nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi.

20. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi: «Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır.

21. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur.»

22-23. Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O'nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle' demektir.

24. Yusuf uyanınca Rab'bin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Meryem'i eş olarak yanına aldı.

Buradaki kehanet...;


22-23. Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O'nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle' demektir.

Bu ayettir.Bu ayet ise YEŞAYA Peygamber zamanında Yahuda Kralı Ahaz için verilmiş bir işarettir , bakalım Yeşaya Kitabında bu konu hakkında ayetler ne diyor...;

ESKİ AHİD - YEŞAYA 7.BAB
1.Uzziya oğlu Yotam oğlu Ahaz Yahuda Kralı`yken, Aram Kralı Resin`le Remalya oğlu İsrail Kralı Pekah Yeruşalim`e saldırdılar, ama ele geçiremediler.

2.Davut`un torunları Aram`ın Efrayimliler`le güçbirliği ettiğini duydular. Ahaz`la halkının yürekleri rüzgarda sallanan orman ağaçları gibi titremeye başladı.

3.Bu arada RAB Yeşaya`ya şöyle seslendi: “Ahaz`ı karşılamak için oğlun Şear-Yaşuv`la*fe* birlikte Yukarı Havuz`un su yolunun sonuna, Çırpıcı Tarlası`na giden yola çık.

4.Ona de ki, `Dikkatli ve sakin ol, korkma! Şu tüten iki yanık odun parçasının -Aram Kralı Resin`le Remalya`nın oğlunun- öfkesinden korkma.

5.Aram, Efrayim ve Remalya`nın oğlu sizin için kötü şeyler tasarlıyor. Diyorlar ki,

6.Haydi, Yahuda`ya saldıralım, halkı korkutup ülkeyi ele geçirelim, Taveal`ın oğlunu kral ilan edelim.

7.`Buna karşılık Egemen RAB diyor ki, bu tasarı asla gerçekleşmeyecek.

8.Çünkü Şam sadece Aram`ın başkenti, Resin de sadece Şam`ın başıdır. Efrayim`e gelince, altmış beş yıl içinde paramparça edilip halk olmaktan çıkacak.

9.Samiriye sadece Efrayim`in başkenti, Remalya`nın oğlu da sadece Samiriye`nin başıdır. Bana güvenmezseniz, güvenlikte olamazsınız.”

10.RAB Ahaz`a yine seslendi:

11.Tanrın RAB`den bir işaret iste; ölüler diyarı kadar derin, gökler kadar yüksek olsun.

12.Ama Ahaz, “Hayır, istemem, RAB`bi sınamam” dedi.

13.Bunun üzerine Yeşaya, “Dinleyin, ey Davut`un torunları!” dedi, “İnsanların sabrını taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi de Tanrım`ın sabrını mı taşırıyorsunuz?

14.Bundan ötürü Rab`bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel*ff* koyacak.

15.Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek.

16.Ama çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmeden, seni dehşete düşüren o iki kralın toprakları ıssız kalacak.


17.RAB seni, halkını ve babanın soyunu Efrayim`in Yahuda`dan ayrıldığı günden bu yana görülmemiş bir felakete uğratacak; üzerinize Asur Kralı`nı saldırtacak.

Burada belirtilmiş olan kehanet...
B]14.Bundan ötürü Rab`bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel*ff* koyacak.

Yani Kral Ahaz için verilen bu işaret M.Ö. 730 lu yıllarda yani Hz.İsa’dan yaklaşık 730 yıl önce verilmiş ve gerçekleşmiş bir işarettir.Pekah ve Rasin birlik olur ve Ahaz’ı tehdit ederler...Bunun üzerine Tanrı’dan bu işaret gelir...Kısacası Hz.İsa ile hiç bir ilgisi olmayan bir işarettir...Şimdi sıralayalım...

1-Yeşaya kitabındaki çocuğun ismi “ İmmanuel = Tanrı bizimledir “ demektir,oysaki Matta İncil’indeki çocuğun ismi “ İsa = Tanrı kurtarır “ demektir...İsim benzerliği yok...Hz.İsa ile hiç bir ilgisi yok...!!!

2-Olay M.Ö. yani Hz.İsa’dan önce yaklaşık 730 yıl önce gerçekleşen Kral Ahaz’a yapılan tehditin karşılığında Pekah ve Resin’e ne olacağını anlatan işarettir...Hz.İsa ile hiç bir ilgisi yok...!!!

3-Özellikle burası ayrı bir öneme sahip...;

10.RAB Ahaz`a yine seslendi:

Tanrı Ahaz’a sesleniyor,ancak...;
13.Bunun üzerine Yeşaya, “Dinleyin, ey Davut`un torunları!” dedi, “İnsanların sabrını taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi de Tanrım`ın sabrını mı taşırıyorsunuz?


Yeşaya Peygamber işareti söylüyor...Yeşaya 7:10 ile 7: 17 arası incelendiğinde bunun anlamının ne olacağı sorusu akla gelmektedir..

A-Tanrı Ahaz’a seslenmiştir,ancak yazar şaşırarak Yeşaya’ya söyletmiştir işareti...

B-Tanrı kimdir..? Tanrı mı yoksa Yeşaya mı...?
C-Tanrı Yeşaya Peygambere seslenmiştir ancak yazar o ayrıntıyı atlamıştır...


Bu arada Pekah ve Resin kimdir...?

Pekah (İbranice: פֶּקַח בֶּן רְמַלְיָהוּ‎, Pekah ben-Remalyahu, Remalyahu oğlu Pekah, Anlam: "Açıkgözlü"; Latince: Phacee) Remalya'nın (Latince: Romelia) oğlu ve İsrail'in kralıydı. Ordusunda komutan olduğu Pekahiah'ı öldürüp yerine kral olarak geçti.

Pekah, Yehuda Kralı Azarah'ın elli ikinci ve son yılında başa geçip yirmi yıl krallık yaptı.Kendisinin ikinci yılında da Yehuda Krallığı'nın başına Jotham geçti ve on altı yıl krallık yaptı.Sonra Jotham'ın yerine oğlu Ahaz, Pekah'ın on yedinci senesinde kral oldu.

William F. Albrighthttp://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=William_F._Albright&action=edit&redlink=1'a göre Pekah'ın iktidarlığı M.Ö. 737 - M.Ö. 732 yılları arasına düşer. E. R. Thiele, H. J. Cook.ve Carl Lederer,M.Ö. 752'de Gilat merkezli bir hükümet kurup Menahem'in Samarya başkentli hükümetine rakip oldu. Menahem'n oğlu Pekahiah'ın M.Ö 740/739'da öldürülmesinden kendi M.Ö. 731'de ölene kadar tek başına iktidar oldu.Bu açıklamalar Asur kaynaklarında Menahem'in M.Ö. 743 veya M.Ö. 742'de kral olarakve M.Ö. 732'de Hoşea'nın kral olarak gösterilmesiyle ispatlanır.

Aramhttp://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Araml%C4%B1lar&action=edit&redlink=1 Kralı Rezin ile ittifak kural Pekah, Yehuda Kralı Ahaz'a saldırdı. Ahaz haraç karşılığı III. Tiglat-Pileser'den yardım isteyip savaşı kaybetmekten kurtuldu.
Kaynak : wikipedia.org

Sağlıcakla kalınız...
 
Üst Alt