Te'vil kelimesinin anlamı:

Tevil:

E-V-L kökünden gelen bu Arapça kelime, bir şeyin varacağına varması,
ortaya çıkması, gerçekleşmesi, sonuç ve akıbeti gibi anlamlara
gelir ki, bunların hepsi de sonuçta aynı anlamı ifade ederler

Tabii ki bu, te'vil kelimesinin Arap dilinde ilk doğduğu,
herhangi özel bir durum ve nesne için husûsileşmediği ve
teknik/ıstılahî bir anlam kazanmadığı dönemlerdeki manasıdır

Daha doğrusu, te'vil denildiğinde,
Arap dilinde kastedilen ve anlaşılan
niteliksiz/doğal anlamı budur

Te'vil kelimesinin Kur'an'daki anlamı ile, tefsirlerdeki anla-
mı arasındaki farklılaşma


devam edecek........
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt