Tevessül ve teberrük ne demektir?

Sual: Tevessül ne demektir?
CEVAP
Resulullah veya evliya zatlarla, Allahü teâlâya tevessül etmek, yani bunların hürmeti için, dilekte bulunmak caizdir. Tevessül etmek, şefaatini istemek demektir. Ehl-i sünnet âlimleri, bunun caiz olduğunu bildirdi. Tevessül edenin duasının kabul olması, tevessül olunanın kerameti olur. Yani, öldükten sonra keramet göstermesi olur. (Hadika)

İmam-ı Gazali hazretleri buyurdu ki:
Diriyken tevessül olunan, feyz alınan zata, öldükten sonra da tevessül edilerek feyz alınır. (Mişkat)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Resulullah, muhacirlerin [hicret eden eshabı kiramın] fakirleri ile tevessül edip, fetih ve yardım talep etti. (3/93)

Muhammed Hadimi hazretleri buyuruyor ki:
Peygamberler ve evliya zatlar öldükten sonra da, bunlar vasıtasıyla Allahü teâlâya yalvararak dua etmeye, tevessül ve istigase etmek denir; çünkü bunlar ölünce, mucizeleri ve kerametleri devam eder. (Berika)

Şihabüddin-i Remli hazretleri buyuruyor ki:
Enbiya ölünce mucizeleri, evliya ölünce de kerametleri kesilmez. Peygamberlerin mezarda diri olduklarını, namaz kıldıklarını, haccettikleri, hadis-i şerifler açıkça bildirildi. Şehitlerin de diri oldukları, kâfirlerle savaşırken, yardım ettikleri bildirildi. (Şevâhid-ül-hak)

Seyyid Davud bin Süleyman buyuruyor ki:
Tevessül demek, bizim için dua etmelerini dilemektir; çünkü onlar, Allahü teâlânın dünyada da, ahirette de sevgili kullarıdır. Onların istediklerine kavuşacaklarını, her dilediklerinin verileceğini, Kur’ân-ı kerim bildirmektedir. (Minhat-ül-vehbiyye)

Sebeplerden değil, yalnız Allahü teâlânın yaratacağına inanarak, dileği yalnız Allah’tan beklemek dinimize uygun tevessül olur. (Kıyamet ve Ahiret)

İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyuruyor ki:
Resulullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ile her zaman tevessül etmek çok iyidir. Yaratılmadan önce ve yaratıldıktan sonra, dünyada da, ahirette de, Onunla tevessül olunur. Yaratılmadan önce Onunla tevessül olunacağını gösteren vesikalardan biri, Peygamberlerin ve ümmetlerindeki Velilerin Onunla tevessül etmiş olduklarıdır. (Cevher-ül-munzam)

Yusuf Nebhani hazretleri buyuruyor ki:
Hazret-i Ömer zamanında kıtlık oldu. Eshab-ı kiramdan birisi, Resulullahın kabrine gelip, (ya Resulallah! Ümmetine yağmur yağması için dua eyle! Ümmetin helâk olmak üzeredir) dedi. Resulullah buna rüyada görünüp yağmur yağacağını haber verdi. Öyle de oldu. Rüyada ayrıca, (Ömer’e selam söyle! Yağmur yağacağını müjdele. Yumuşak hareket etmesini de söyle!) buyurdu. Hazret-i Ömer, dinin emirlerini yerine getirmekte şiddet gösterirdi. Bu kimse, Halife’ye olanı anlattı. Halife dinledi ve ağladı. Burada, Eshab-ı kiramın, Resulullahın kabrine gelerek tevessül etmiş olduğu bildiriliyor. (Şevâhid-ül-hak)

Teberrük ne demektir?
Sual: Teberrük, teberrüken ne demek?
CEVAP
Teberrük; bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek demektir. Uğur ve bereket saymak, ilahî hayra ortak olmak anl***** da gelir.

Teberrüken, bereket ve saadet vesilesi olarak demektir.

Eshab-ı kiram, Resulullahın kullandığı eşyalarla teberrük ederlerdi. Abdest alırken kullandığı sularla, mübarek terleriyle bereketlenirlerdi. Gömleği, bastonu, kılıcı, terlikleri, bardağı, yüzüğü ve kullanmış olduğu her şeyle bereketlenirlerdi. Müminlerin annesi Ümm-i Seleme validemizin yanında, Peygamber efendimizin mübarek sakalından bir kıl vardı. Hasta gelince, kılı suda bırakır. Sonra çıkarıp bu suyu ona içirirdi. Mübarek bardağına su koyup, şifa için içerlerdi. (Usul-ül-erbea)

İmamı Şafii hazretleri buyurdu ki:
İmam-ı a’zam Ebu Hanife ile teberrük ediyorum. Zor bir durumda kalınca, kabrine gidip, iki rekât namaz kılarak Allahü teâlâya yalvarıyor ve dileğime kavuşuyorum. (Huccet-ül-islam)

Selefi denilen kimseler, teberrük etmeye şirk diyorlar. Taştan, ağaçtan, puttan veya gayrimüslim mezarından teberrük şirk olur. Fakat Enbiyanın ve Evliyanın kabirlerini ziyaret edip, onların bereketiyle Allahü teâlâdan feyz ve bereket beklemeyi bunlara benzetmek, cahilliktir. Bu yüzden milyonlarca Müslüman’a küfür ve şirk damgasını basmak da, Müslümanlar arasında bölücülüktür. (Kıyamet ve Ahiret)

Evliyadan yardım istemek
Sual: Enbiya ve evliyadan bir şey yapmalarını istemek mesela, (Yâ Abdülkadir Geylani, kiralık ev bulmama yardım et) demek caiz midir?
CEVAP
Abdülaziz Dehlevi hazretleri Fatiha suresinin tefsirinde buyuruyor ki:
Birisinden yardım istenirken, yalnız ona güvenilirse, onun, Allahü teâlânın yardımına mazhar olduğu düşünülmezse, haramdır. Eğer yalnız, Allahü teâlâya güvenilip, o kulun Allah’ın yardımına mazhar olduğu, Allahü teâlânın her şeyi sebeple yarattığı, o kulun da bir sebep olduğu düşünülürse, caiz olur. Peygamberler ve Evliya da, böyle düşünerek başkasından yardım istemişlerdir. Böyle düşünerek birisinden yardım istemek, Allahü teâlâdan istemek olur. (Tahkik-ul-hakkıl-mübin)

Abdülhakim-i Siyalküti hazretleri de buyuruyor ki:
Ölü yardım yapamaz diyenler, ne demek isterler ki? Dua eden, Allahü teâlâdan istiyor. Duasının kabul olması için, Allahü teâlânın sevdiği bir kulunu vasıta yapıyor. (Ya Rabbi! Kendisine bol bol ihsanda bulunduğun bu sevgili kulunun hatırı ve hürmeti için bana da ver) diyor. Yahut Allahü teâlânın çok sevdiğine inandığı bir kuluna seslenerek, (Ey Allah’ın Velisi, bana şefaat et! Benim için dua et! Allahü teâlânın dileğimi ihsan etmesi için vasıta ol!) diyor. Dileği veren ve kendisinden istenilen, yalnız Allahü teâlâdır. Veli, yalnız vesiledir, sebeptir. (Zad-ül-lebib)

Ebu Hasan-ı Harkani hazretleri, sefere çıkan talebelerine, (Sıkışınca benden yardım isteyin) buyurur. Yolda talebelerini, eşkıya yakalar. Onlar, kurtulmaları için Allahü teâlâya dua ederler; fakat kurtulamazlar. Bir talebe, (Yâ Ebel Hasan, imdat!) der. Eşkıya o talebeyi göremez. Diğerlerinin nesi varsa alırlar. Seferden dönünce hocalarına, (Biz Allah’tan yardım istediğimiz halde soyulduk; fakat şu arkadaşımız, sizden yardım isteyince kurtuldu. Bunun hikmeti nedir?) derler. O da, (Allahü teâlâ günahkâr kimselerin duasını kabul etmez. Arkadaşınız, benden yardım isteyince, onun duasını Allahü teâlâ bana duyurdu. Ben de, “Yâ Rabbi, bu talebemi kurtar!” dedim. Allahü teâlâ da kurtardı. Ben sadece vasıta oldum, dua ettim. Kurtaran Rabbimizdi) diye cevap verdi. (Tezkiret-ül-evliya)

Bir kimsenin, (yâ Abdülkadir Geylani, kiralık ev bulmama yardım et) demesinin hiç mahzuru olmaz. Şartlarına uyarak isterse, Allahü teâlâ ona kiralık ev nasip eder. Bu şartlar, o zatın Allahü teâlânın sevgili kulu olduğuna, nerede yardım istenirse oradaymış gibi yardım edeceğine inanmak ve yardım edeceğinde hiç şüphe etmemektir.

Kaynak : Dinimiz İslam
 
Tevessül tek kelimeyle şirktir.
Mekkeli müşriklerin de yaptığı budur.Yoksa heykellere bizi yarattı bize yardım eder diye yalvarıp yakarmıyorlardı.
Geçmişte yaşamış evliya olarak bilinen Lat Menat,Uzza vs....gibilerini vesile edip Allaha dua ediyorlardı.
Onlara yeri göğü kim yarattı deseniz elbette Allah yarattı derlerdi.Ama heykellerini yaptıkları evliya aziz olarak bildikleri kişilerin kendilerine Allah katında bir şefaatları olacağına bir nevi torpil yapacaklarına inanıyorlardı.Şirk denen şey budur.

Teberrük ne demektir?
Sual: Teberrük, teberrüken ne demek?
CEVAP
Teberrük; bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek demektir. Uğur ve bereket saymak, ilahî hayra ortak olmak anl***** da gelir.

Teberrüken, bereket ve saadet vesilesi olarak demektir.

Bu zaten batıl inançtır,hurafedir.Dinle alakası yoktur.Putperestliktir,fetişizmir.

Evliyadan yardım istemek
Sual: Enbiya ve evliyadan bir şey yapmalarını istemek mesela, (Yâ Abdülkadir Geylani, kiralık ev bulmama yardım et) demek caiz midir?
CEVAP
Abdülaziz Dehlevi hazretleri Fatiha suresinin tefsirinde buyuruyor ki:
Birisinden yardım istenirken, yalnız ona güvenilirse, onun, Allahü teâlânın yardımına mazhar olduğu düşünülmezse, haramdır. Eğer yalnız, Allahü teâlâya güvenilip, o kulun Allah’ın yardımına mazhar olduğu, Allahü teâlânın her şeyi sebeple yarattığı, o kulun da bir sebep olduğu düşünülürse, caiz olur. Peygamberler ve Evliya da, böyle düşünerek başkasından yardım istemişlerdir. Böyle düşünerek birisinden yardım istemek, Allahü teâlâdan istemek olur. (Tahkik-ul-hakkıl-mübin)

Evliyadan yardımı caiz olarak göstermeye çalışmışsa da bu da şirktir.
Fatiha suresindeki
(iyyake nestein) "yalnız senden yardım isteriz" ayetine terstir.

O halde, ALLAH ile birlikte kimseye yalvarmayın. (Cin-18)
 
SELAM!

Sayin Andemirkan, Hosgeldiniz.Ayetlerle geldiniz. Insaallah ayetlerle devam edersiniz.
Bunlara yazmak bosunadir ama okuyan 3. sahislar icin bir carpici ornek verelim.
Bu tekkeci ezberci gencligin Kur'an'in sapiklik olarak nitelemesine ragmen yaptiklari, Resul'un gelmeden onceki CAHILIYE KURYES SAPKIN DINININ DEVAMIDIR.

Bakin simdi dini teblig olarak yazdiklarindan bir bolumu alalim:

Ölü yardım yapamaz diyenler, ne demek isterler ki? Dua eden, Allahü teâlâdan istiyor. Duasının kabul olması için, Allahü teâlânın sevdiği bir kulunu vasıta yapıyor. (Ya Rabbi! Kendisine bol bol ihsanda bulunduğun bu sevgili kulunun hatırı ve hürmeti için bana da ver) diyor. Yahut Allahü teâlânın çok sevdiğine inandığı bir kuluna seslenerek, (Ey Allah’ın Velisi, bana şefaat et! Benim için dua et! Allahü teâlânın dileğimi ihsan etmesi için vasıta ol!) diyor. Dileği veren ve kendisinden istenilen, yalnız Allahü teâlâdır. Veli, yalnız vesiledir, sebeptir. (Zad-ül-lebib)
....bu sevgili kulunun hatırı ve hürmeti için.....
....Veli, yalnız vesiledir, sebeptir......

Simdi Allah cc nun sapkin Kuryeslilerle ilgili sozlerini yazalim:
39.3. Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı-duru din yalnız ve yalnız Allah'ındır! O'nun yanında birilerini daha veliler edinerek, "Biz onlara, bizi Allah'a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz." diyenlere gelince, hiç kuşkusuz, Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir gerçek ki, Allah, yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.
....O'nun yanında birilerini daha veliler edinerek,.....
....bizi Allah'a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz.....

Goruldugu gibi SAPIK KURYES Resule Evliyalarinin Allah cc ile aralarinda SEBEB/VESILE olduklarini soyluyor.Peki Velileri vesile edinenler hakkinda Allah cc ne diyor?
.....yalancı ve nankör kişi.....

Ne olacak bunlarin bu hali

http://www.supermeydan.net/forum/forum392/thread50104.html
 
Mopsy sen şu linkteki halini bir düzelt ondan sonra başkalarını merak et.

http://www.supermeydan.net/forum/forum355/thread50604.html


---------------------------------------------------------------------------

Selam!

Selamsizda oturan tekkeci seyhim Sayin bziya.
39.3. ayeti seni cok mu rahatsiz etti?

Kusura bakma bu Allah cc nun sozu!
Ben teslim olanim.
Gordugun gibi vesile sebeb kabul etmiyor Rabb'ul alemin

Olsa dukkan senin.
Ne diploma,ne ehliyet umurunda Rabb'ul aleminin.
Ayetlerime teslim olun, onlari tartismayin diyor.
Tartisanlar butunden kopus icindedirler diyor.
Ben senin kadar cesur degilim.

Sen yine rabbciklerinin laflarini yaz.
Ben Allah cc nun kileri yazayim.

Yobazlik ustune yeni bir yazi dizisine basladim
Okursan sevinirim.
Dinci,Tekkeci,Yobazlarin butun pisliklerini
Kur'an isiginda yazacagim.

http://www.supermeydan.net/forum/forum356/thread51000.html
 
Kendini anlatmaya başlıyorsun artık demek , Kur'an yobazlığını biz biliyoruz ama bilmeyenler için çok faydalı olur.Bizim yukarıda verdiğimiz linktende mutlaka istifade edeceklerdir.
 
KUR'ANI KERİM'İN HAKİKİ MANASINI ANLAMAK İÇİN GEREKLİ OLAN İLMLER

Arabi ilimleri ve Kur’an-ı kerimi ezbere bilen,
her âyet-i kerimenin manay-ı müradisini,
manay-ı zımni ve iltizamisini bilen ve
âyet-i kerimelerin geldikleri zamanları ve gelme sebeplerini
ve ne hakkında geldiklerini, külli ve cüzi olduklarını,
nasih veya mensuh olduklarını,
mukayyed veya mutlak olduklarını
ve kıraet-i seba ve aşereden
ve kıraet-i şazzeden nasıl çıkarıldıklarını bilen,
hadis kitaplarındaki,
yüz binlerce hadisi ezberden bilen
ve her hadisin ne zaman ve ne için irad buyurulduğunu
ve manasının ne kadar genişlediğini
ve hangi hadisin diğerinden önce veya sonra olduğunu
ve bağlı bulunduğu olayları ve
hangi vaka üzerine buyurulduğunu
ve kimler tarafından nakil ve rivayet olunduğunu
ve nakledenlerin ne halde
ve ne ahlakta olduklarını bilen,
fıkıh ilminin üsul ve kaidelerini tanıyan,
12 ilmi ve Kur’an-ı kerimin ve hadis-i şeriflerin işaretlerini,
rumuzlarını ve açık ve kapalı manalarını kavrayan
ve bu manalar kalbinde yer etmiş olan,
kuvvetli iman sahibi ve itminan ile dolu, nurlu ve saf bir kalbe ve vicdana malik olan

kimselere âlim denir....Yüksek din bilgileri,
- tefsir,
- usul-i kelam,
- kelam,
- usul-i hadis,
- ilm-i hadis,
- usul-i fıkıh,
- fıkıh,
- ilm-i tasavvuftur.
- Bu 8 ilmi öğrenebilmek için gerekli alet ilimleri ise 12 dir.
Bunlar,
- sarf,
- iştikak,
- nahv,
- kitabet,
- iştikak-ı kebir,
- lügat,
- metni lügat,
- beyan,
- meani,
- bedi,
- belagat,
- inşa ilimleridir.

Bütün bu ilimlere haiz olmadan Kur'an-ı Kerim'den kendi aklına göre hüküm çıkarmak ve bu hükme göre amel etmek insanı delalete sürükler....
72 dalalet fırkası böyle meydana gelmiştir.

BU İLMLERİ BİLMEDİĞİ HALDE MEAL KOPYALAYIP YAPIŞTIRAN İSTEDİĞİ AYETE İSTEDİĞİ KONUYU İLİŞTİREREK YORUM YAPAN KUR'AN YOBAZLARINA ALDANMAMALI BUNLARIN CAHİLLİKLERİNE GÜLÜP GEÇMELİDİR.BU GERÇEKLERİ DAİM SURATLARINA ÇARPMALIDIR.
 
Selam!

Sn.bziya

Yukarida yazdigin ilimlerin Kur'an'i anlamamiz icin sart oldugunu buyuran Allah cc sozunu
Sure ve ayet nolari ile yazarmisiniz.
Yazamazsiniz.Cunku Allah cc boyle birseyi kabul etmiyor.
Ama bak ben yazarim.Her ehl-i Kur'an da yazar. Cunku VAR!

14- KUR’AN KOLAYLASTIRILMIS

ANLASILMASI ALLAH TARAFINDAN KOLAYLASTIRILMIS APACIK, ANLASILIR OLAN BU KITAP’IN ELCI TARAFINDAN GIZLENMEYIP INSANLARA BILDIRILMESI EMREDILMISTIR.

54/17//Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!
54/22//Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?
54/32//Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!
54/40//Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!

15- KUR’AN ACIK ANLASILIR

Allah;Vahy’in acik ve anlasilir olarak indirildigini bildirmistir.
24/46//Yemin olsun, biz açık-seçik bilgiler veren ayetler indirdik. Allah, dilediğini/dileyeni dosdoğru yola iletiyor.
24/34/ Yemin olsun ki, size, gerçeği açık- seçik anlatan ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan örnekler, korunanlar için de bir öğüt indirdik.
22/16//Biz onu, böylece açık-seçik ayetler halinde indirdik. Kuşkusuz, Allah, dilediğine/ dileyene kılavuzluk eder.
44/58//Biz o Kur'an'ı senin dilinle/senin diline kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alabilsinler.
6/55//İşte biz, ayetlerimizi bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz ki, günaha sapmışların yolu açık-seçik ortaya çıksın/günaha sapmışların yolunu açık-seçik göresin!

SEN ALLAH cc ya YALANCI MI DIYORSUN!

http://www.supermeydan.net/forum/forum392/thread50878.html
 
Selam!

Sn.bziya

Yukarida yazdigin ilimlerin Kur'an'i anlamamiz icin sart oldugunu buyuran Allah cc sozunu
Sure ve ayet nolari ile yazarmisiniz.
Yazamazsiniz.Cunku Allah cc boyle birseyi kabul etmiyor.
Ama bak ben yazarim.Her ehl-i Kur'an da yazar. Cunku VAR!

14- KUR’AN KOLAYLASTIRILMIS

ANLASILMASI ALLAH TARAFINDAN KOLAYLASTIRILMIS APACIK, ANLASILIR OLAN BU KITAP’IN ELCI TARAFINDAN GIZLENMEYIP INSANLARA BILDIRILMESI EMREDILMISTIR.

54/17//Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!
54/22//Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?
54/32//Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!
54/40//Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!

15- KUR’AN ACIK ANLASILIR

Allah;Vahy’in acik ve anlasilir olarak indirildigini bildirmistir.
24/46//Yemin olsun, biz açık-seçik bilgiler veren ayetler indirdik. Allah, dilediğini/dileyeni dosdoğru yola iletiyor.
24/34/ Yemin olsun ki, size, gerçeği açık- seçik anlatan ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan örnekler, korunanlar için de bir öğüt indirdik.
22/16//Biz onu, böylece açık-seçik ayetler halinde indirdik. Kuşkusuz, Allah, dilediğine/ dileyene kılavuzluk eder.
44/58//Biz o Kur'an'ı senin dilinle/senin diline kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alabilsinler.
6/55//İşte biz, ayetlerimizi bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz ki, günaha sapmışların yolu açık-seçik ortaya çıksın/günaha sapmışların yolunu açık-seçik göresin!

SEN ALLAH cc ya YALANCI MI DIYORSUN!

http://www.supermeydan.net/forum/forum392/thread50878.html


Bak burada var mopsy kaç kere sundum seni sana...

http://www.supermeydan.net/forum/forum355/thread50604.html

-----
 
Üst Alt