Tescil belgesi ve trafik belgesi zayii

Tescil belgesi ve trafik belgesi zayii,Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri
  1. Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
  2. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
  3. Dilekçe
  4. Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene)
  5. Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
Üst Alt