Tenkis davası dilekçesi örneği

Tenkis davası dilekçesi örneği​


… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tenkis isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Muris; davalıya mirasından mal kaçırmak amacıyla … ada … pafta … parselde kayıtlı taşınmazı devretmiş ve tapuda ferağ işlemini davalı üzerine geçirmiştir. Müvekkil tarafından bu durum yeni öğrenilmiştir.

2- Taşınmaz … TL kıymetinde olmasına rağmen …TL ye tapuda satış gösterilmiştir. Bu işlem muvazaalıdır.

3- Müvekkilin muristen almaya hak kazandığı mahfuz hissesine tecavüz edilmiştir.

4- Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için sayın Mahkemeye başvuru zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları,veraset ilamı, tanık beyanları,tapu kayıtları vs.yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Müvekkile ait saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.
 
  • Etiketler
    tenkis davasi
  • Üst Alt