Tebliğ mektupları

Bismillahirrahmanirrahim,

Allah Resulü Muhammedden, İranlıların büyüğü Kisraya:
Selam, hakikat yolunu izleyip Allaha ve Resulüne iman edenlerin ve Allahtan başka İlah olmadığına,
Onun bir ve ortaksız olduğuna ve Muhammedin Onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlerin üzerine olsun.
Seni İslamı kabule çağırıyorum.

Zira Ben, Allahın, canlı olan herkesi uyarmak ve ilahi kelamın kafirlere karşı
hükmünü tamamlaması için tüm insanlara gönderdiği elçisiyim.
Şimdi İslama teslim ol ve felaha er.
Ama eğer reddedersen, o zaman Mecusilerin günahları da senin üzerine olacaktır.
 
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

Allah Rasulü Muhammed’den Habeş Necaşisi Ashama’ya.
Kendisi'nden başka İlah bulunmayan gerçek Hükümdar, Mukaddes, Selam, Koruyucu, Kurtarıcı olan Allah’ın övgüsünü sana iletirim. Tasdik edip şehadet ederim ki; Meryem oğlu İsa Allah’ın Ruhu ve Kelimesi’dir. Kendisine dokunulmamış Meryem’e nasib edilmiştir. Böylece Meryem İsa’ya hamile kalmış, Allah Teala da Ruh ve Nefesi’nden olmak üzere Adem’i nasıl yarattıysa onu da öylece yaratmıştır.

Seni Tek olan ve Eşi bulunmayan Allah’a çağırıyorum. O’na itaat konusunda karşılıklı yardıma çağırıyorum. Beni takib et, bana uy ve bana gelen şeye iman et. Muhakkak ki ben, Allah’ın Resuluyüm. Bu nedenle seni ve etrafında bulunan askerlerini Allah’a iman etmeye davet ediyorum. Nasihat ve sözlerim size ulaşınca kabul etmenizi tavsiye ederim. Amca tarafından yeğenim olan Cafer’i yanında az sayıda Müslüman grubuyla beraber sana doğru yola çıkarıyorum. Selam gerçek hidayet yolu üzerinde bulunanlara olsun.
 
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla,

Allahın kulu ve Resulü Muhammedden, Kıbtilerin Büyüğü Mukavkısa.
Allahın Selamı; hidayet yoluna girmiş bulunanların üzerine olsun. Buna göre Ben, Seni tam bir İslam daveti ile çağırıyorum. İslama gir. Sonunda emniyet ve selamet içinde olursun. Bunun karşılığında Allah sana iki defa sevab verecektir. Şayet bundan kaçınacak olursan bütün Kıbtilerin günahı senin üzerinde toplanacaktır
 
Bismillahirrahmanirrahim,

Allahın kulu ve elçisi Muhammedden, Bizanslıların büyük reisi Herakliyusa:
Selam hakikat yolunu izleyene (olsun)! İlave edeyim ki, seni bütün olarak İslama davet ediyorum.
İslamı kabul et ki felah bulasın. İslamı kabul et ki Allah değerini iki kat artırsın. Ama eğer kaçınırsan, tebeanın günahı da senin üzerine yüklenecektir. Ve siz, ey Kitab-ı Mukaddesin insanları (Ey Ehl-i Kitab!) sizinle bizim aramızda aynı olan bir söze doğru geliniz; ki biz ancak Allaha taparız, Ona hiçbir şeyi ortak koşmayız ve aramızda kimse kimseyi, Allahın dışında sahib (Rab) edinmez. İmdi, eğer kaçınırlarsa, şöyle deyiniz: Şahit olun biz Müslümanlardanız (Allaha teslim olanlarız
 
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla,

Allah Resulu Muhammedden, Culandanın iki oğulları Ceyfer ve Abde:
Selam, hakikat yoluna tabi olanlar üzerine olsun! Sizin her ikinizi İslamın davetine çağırıyorum. İslama tabi olun ve kurtuluşa erin. Zira ben, Allahın tüm canlıları uyarmak üzere ve vaadini kafirler üzerine tamamlaması için tüm insanlığa gönderdiği elçisiyim.

Şimdi, eğer her ikiniz de İslamı tanırsanız, her ikinize de iktidar vereceğim. Ama ikiniz de (İslamı) kabul etmeyi reddederseniz, ikinizin de krallığı sizden uzaklara yok olup gidecektir, süvarilerim, ülkenizde ordugah kuracaklar ve peygamberlik vasfım krallığınıza galip gelecektir.
 
Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Resulü Muhammedden, El-Münzir b. Savaya!

Selam üzerine olsun. Seni, kendisi dışında hiçbir ilah olmayan tek bir Allaha hamd etmeye çağırıyorum ve ilan ediyorum ki, Ondan başka hiçbir tanrı yoktur ve Muhammed Onun kulu ve Resulüdür. Sana Kadir-i Mutlak ve Şanı Yüce Allahı hatırlatırım ki; zira kim iyi bir nasihate kulak verirse kendi iyiliği içindir; ve kim benim elçilerime itaat eder ve emirlerine uyarsa bizzat bana itaat etmiş olur. Ayrıca, kim onlar hakkında iyi düşünürse benim hakkımda iyi düşünmüş olur. Muhakkak benim elçilerim seni övmüşlerdir.

Ben de senin halkına şefaatini kabul ediyorum. İmdi, Müslüman olmadan evvel sahip oldukları şeyleri Müslümanların elinde bırak. Ve ben suçluları affediyorum. İmdi sen de onların pişmanlıklarını kabul et. Biz ise, sen iyi davrandığın sürece seni görevden azletmeyeceğiz. Aksine, kim ki Yahudilik ya da Mecusilikte ısrar ederse cizyeye tabi olacaktır.
 
  • Etiketler
    tebliğ mektupları
  • Üst Alt