Te-lif...

Tahkiki Îman bu olsa gerek ;

Kâinatın te'lifinde öyle bir i'caz var ki;
bütün esbab-ı tabiiye farz-ı muhal olarak muktedir birer fâil-i muhtar olsalar,
yine kemal-i acz ile
o i'caza karşı secde ederek

SUBHANEKE LA KUDRETE LENA
İNNEKE ENTEL AZİZÜL HAKİM diyeceklerdir.

R. N. K. ...
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt