Tazminat davası - bina malikinin sorumluluğu

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
... HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Maddi tazminata hükmedilmesi istemidir.

OLAYLAR :

1-) Davalı ...'nin, .. katta bulunan evinin balkonundan kopan beton parçası müvekkilimin, yoldan geçmekte olduğu sırada üzerine düşerek yaralanmasına sebep olmuştur.

2-) Komşular olayı görmeleri üzerine müvekkilimi acilen ... hastanesine yetiştirmişlerdir. Müvekkilimin kaldırıldığı ... hastanesinde iki defa geçirdiği ameliyat ve diğer tedavi masrafları olarak …TL para ödemiştir.Müvekkilimin sahip olduğu internet cafe hastanede kaldığı süre olan 1 ay boyunca kapalı kalmış olup, yaklaşık ...TL. zararı olmuştur.

4-) Müvekkilimin yoldan geçmekte olduğu sırada davalıya ait taşınmazdan kopan beton parçasının düşmesi nedeniyle yukarda belirttiğimiz toplam ...TL. maddi zarar dolayısıyla manevi tazminat talebim saklı kalmak kaydıyla iş bu davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu m. 58, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : … hastanesinden almış olduğumuz raporlar ve hastaneye yapmış olduğumuz ödemelere ilişkin faturalar, davalıya ait tapu kayıtları, keşif ve ilgili her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davalı ...'nin ..., YTL.'yi olay tarihinden itibaren işleyecek olan kanuni faiziyle ödemeye mahkum edilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…Davacı Vekili

Av.
 
Üst Alt