Taşıma sırasında meydana gelen zararın tespiti davası dilekçe örneği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Zarar Tespiti İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim ile … Taşıma A. Ş. …/…/… tarihinde … adet cam şişe … adet plastik şişenin taşınması için sözleşme imzalamışlardır.

2-) …/…/… tarihinde taşıma sırasında şişe yüklü treyler yoldan çıkmış ve taşına yük dökülmüştür. Bu kaza sonucu karşı taraf zararın tazminine yanaşmaktadır

3-) Bu nedenlerle karşı taraf aleyhine ‘Tazminat Davası’ açacağımızdan olayda meydana gelen hasarın tespit edilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 368, 6762 S. K. m. 786 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Taşıma sözleşmesi , trafik kaza raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, uğramış olduğumuz zararın bilirkişi marifetiyle tespit edilmesine, diğer tarafa şimdilik tebligat yapılmamasına yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av
 
Üst Alt