Taşeron Nedir?

Taşeron, Taşeronluk Nedir?

İşin bir kısmının yapılması, İdare tarafından veya idarenin onaması ile müteahhit tarafından kendisine verilen ve sözleşme ile idareye veya müteahhide bağlı olan özel veya tüzel kişilerdir.
Müteahhide sözleşmeyle bağlı olan taşeronun idareye karşı hiçbir resmi sıfatı ve yetkisi yoktur.

Taşeronluk Nedir?

Taşeronluk (Alt-Müteahhitlik, Alt-Yüklenicilik, Alt-Üstlenicilik) bir alt-sözleşme ilişkisidir ve genellikle yanlış olarak fason ve yansanayi yerine kullanılır, fakat bu ikisi arasında çok temel bir fark vardır; Taşeron, bir firmanın işçilerinin bir başka firmanın (ana firmanın) üretim mekanında, ana firmanın işinin bir kısmını yapmasıdır. Yani fiili olarak ana firmanın kadrolu işçilerinden farksız çalışırlar ama yasal olarak farklı bir firmaya bağlıdırlar. İki çeşidi vardır.

Ana firmayla sürekli çalışan taşeronlara iç taşeron denir, dış taşeron ya da kapasite taşeronu ve uzmanlık gerektiren işlerin taşeronu ise ihtiyaç halinde ayrı olarak anlaşmalı çalıştırılır. Türkiye'de genel olarak yasaya uygun olmayan bir taşeron örgütlenme ilişkisi gözlemlemek mümkün olabiliyor maalesef. Bazı firmalar kendi kapasitelerinin ve öngörülen iş alanlarının dışında da taşeron çalıştır veya bilmedikleri, tecrübesiz şirketlere iş verip zarara uğramaktadırlar, bu yüzden taşeron seçimi son derece önemlidir.

Sonuç olarak taşeron bir ana firma-bağlı firma ilişkisidir ve yansanayi ve fason'da üretim bu firmaların kendi mekanlarında yapılır. İnşaat sektöründe ise şantiyeye taşeron firma eleman, makine parkı vb gibi iş gücünü sağlar, bazen proje de yaparlar. Taşeronların herbiri, üretimi örgütleyen ana firmanın üretim zincirinin eksik halkasını tamamlayan firmalardır.
 
Uyarıyoruz!

Taşeronlaştırma ölüm demektir!

Sadece 2012 yılında iş kazaları sonucunda tüm iş kollarında en az 878 işçi yaşamını kaybetmiştir. Son 11 yılda yaklaşık 11 bin işçi, iş kazaları sonucunda yaşamını kaybetmiştir.

İş kazaları “kader” değil cinayettir!

Kazalarda yaşamını yitiren işçilerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

İnsanca bir yaşam için, güvenceli iş, güvenli bir gelecek için taşeron sistemini engellemek sorumluluğumuzdur!detay için tıklayın : halkevleri.org.tr

Oya Ersoy
Halkevleri Genel Başkanı
 
Taşerona karşıyım işçilerin alması gereken ücreti 2.şahıs yani taşeron alıyor işçinin emeği üzerinden para kazanıyor işçiye düşük ücret veriyor işçiyi günlük ücret üzerinden çalıştırıyor istediği zaman işe çağırıyor işçilerin kıdem tazminatı,senelik izin vs hakkıda gidiyor uyumuyalım taşeronlaşmaya karşı olalım.
 
Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.

Kadrolu işçiden en önemli farkı, kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması, fakat taşeron işçisinin işvereninin özel sektör şirketi olmasıdır.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt