• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Tasavvuf gerçekleri

  • Konbuyu başlatan Ammar
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 38
  • Görüntüleme 9K

Okunuyor :
Tasavvuf gerçekleri

E

Ebu-Ahmet-Musab

Ziyaretci
Benim merak ettiğim başka bişey var. Bunu konu olarak açtım kimse cevap vermemiş.

Bu meşhur iki cemaatin başındaki kişilerin Peygamber efendimizin(S.A.S.) soyundan geldiği söyleniyor, (doğru olabilir lafım yok) o zaman bu insanlar akraba olmuyormu? ee madem akraba bunlar neden cemaatleri birleştirip daha kalabalık bir cemaat olmuyorlar? Ben bunu birine sordum çok komik bir cevap verdi ama o cevabı burada en son yazacağım. :)
 

RABİA

Bağımlı
Üye
Politik cevaplar bunlar. Allah'ın bildiğini kuldan saklamanın gereği yok. Açıkça ben cevaplayan şahısa katılmıyorum farklı düşünüyorum diyebilirsiniz. Neden çekiniyorsunuz?
Bakın ben açıkça söylüyorum, cevaplayan kişi bence çok doğru söylüyo:alkis:
Ben siyasetçi değilim.
Din üzerinden politika yapmam.kimseden çekinmediğimi,lafımı esirgemediğimi de zamanla görürsünüz.

İlk cevabım gayet açıktı.Hükmü verecek olan Allahtır.

Not:Tasavvuf ya da cemaat teb'asının yanlışları üzerinden,İslam alimleri hakkında su-i zan etmem.
 
E

Ebu-Ahmet-Musab

Ziyaretci
Ben siyasetçi değilim.
Din üzerinden politika yapmam.kimseden çekinmediğimi,lafımı esirgemediğimi de zamanla görürsünüz.

İlk cevabım gayet açıktı.Hükmü verecek olan Allahtır.

Not:Tasavvuf ya da cemaat teb'asının yanlışları üzerinden,İslam alimleri hakkında su-i zan etmem.
Peki soruyu şöyle değiştireyim. Siz bu cemaat liderlerinin Alim olduğunumu düşünüyorsunuz? Evliya olduğunumu düşünüyorsunuz? yoksa sizin benim gibi sıradan bir kulmu olduğunu düşünüyorsunuz?
 
E

Ebu-Ahmet-Musab

Ziyaretci
teşekkür ederim. Peki kul olmalarının yanında alim olmaları ya da evliya diye tabir edilen şahıslar olmalarınıda onaylıyormusunuz?
 

ARİF

Amatör
Üye
KAFİRLERİN İSLAM ve TASAVVUF HAKKINDA SÖZ SÖYLEMELERİ FİTNE ÇIKARTMALARI ANCAK ZİHİNLERİ KARIŞTIRMAK MÜSLÜMANLIĞI PARÇALAMAK İÇİNDİR.

BU SAPKINLARIN TASAVVUF HAKKINDA ve BU YOLUN BÜYÜKLERİ HAKKINDA YAPTIĞI YORUMLAR ALLAH'IN SEVGİLİ KULLARINI KENDİLERİ GİBİ PİS ve ALÇAK ZANNETMELERİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR.KENDİLERİ SAPKIN OLDUĞU İÇİN HERKESİ KENDİLERİ İLE KIYASLARLAR.BU KADAR AHMAK VE ZAVALLI OLAN BU SAPKINLAR ( ALLAH ARŞTA OTURUYOR DİYEN BİR KAFİRE İNANIR ) TASAVVUF BÜYÜKLERİNİN ÜSTÜN HALLERİ VE İNCE BİLGİLERİNİ İSE REDDEDERLER.

ÇÜNKÜ KENDİLERİ BÖYLE İNCE BİLGİLERİN ve HALLERİN KOKUSUNU DAHİ DUYMAYAN SAPIKLARDIR.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
ÇOK KONUŞMADA KİTAP OKU SİZİN GERÇEK YÜZÜNÜZ ORTAYA ÇIKIYOR BİR, BİR

İSLAM-EHLİ SÜNNET ADI ALTINDA NELER YAPTIĞINIZI HERKES BİLSİN, KENDİNİZ İLE BİRLİKDE SUÇSUZ TEMİZ İNSNALARIDA ALLAH C.C' un HAK YOLUNDAN AYIRMAYASINIZ DİYE UĞRAŞIYORUZ İNŞAALLAH...

ALLAH C.C' un DİNİ TEKDİR, TEVHİD
İçindekiler

ÖNSÖZ.. 3
BİRİNCİ BÖLÜM... 5
KUR’AN ve SÜNNET'E GÖRE İNANÇ ve İBADET.. 5
a- İslam'ın Dengeli Yapısı 5
b- Kur'an En Doğru Olana İletil 6
c- İnanç Yolu Olarak Kur'an ve Hz. Muhammed'in Vahyi Uygulaması 8
d- İbadet Yolu Olarak Kur'an ve Sünnet 11
e-Ashab-ı Kiram'm İnanç ve İbadet Yolu Olarak Kur'an ve Sünnet 13
İKİNCİ BÖLÜM... 14
TASAVVUFLA İLGİLİ ÖNCELİKLİ KONULAR.. 14
a- İslam Öncesi Toplumlarda Tasavvuf 14
b- İslam Dünyasında Tasavvufa Ortam Hazırlayan Sebepler 16
c- İlk Sufilik. 21
d- Tasavvuf ve Fıkıh-Kelam Mezhepleri 22
e- Nefis Tezkiyesi 24
f- Bilginin Yolları (Keşf, İlham, İşrak) 31
"Futuhat-ı Mekkiye, bölüm 1: 35
g. Tasavvuf ve Hızır Kıssası 36
h. Tasavvufta İyileştirme Çabaları 42
i. Şiilik ve Tasavvuf: 55
a- Özel ilimler iddiası: 55
b- Şia'da İmamet ve Tasavvufta Velayet 56
c. Dinin Zahir ve Batını Olduğu İnancı 58
d- Kabirlerle Tevessül 59
e- Diğer Ortak Özellikler 59
J- Tasavvuf çul arın Batıni Tevilleri 62
k. Tasavvuf Kitaplarının Değeri 67
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 71
NAZARİ TASAVVUF. 71
I- Tasavvufta Tanrı Anlayışları 71
A.Gazali'nin Tanrı Anlayışı 73
İ.Vahdet-i Vücud Terennümleri 75
İi Vahdet Mitolojisi 76
B. İbn Arabi'nin Tanrı Anlayışı 77
a. İbn Arabi'ye Göre Herşey Allah'tır 77
b. Allah'ın Sıfatları Yaratıkların Sıfatlarıdır. 78
c. İbn Arabi'ye Göre Tanrı Herşeydir. 78
d. Tanrının Kadın Suretinde Görünmesi 79
e. İbn Arabi'ye Göre Allah Kullara Muhtaç. 80
f. İbn Arabi'nin Bilgi Kaynakları: 81
g- İbn Arabi'nin En Çok Eleştirilen Görüşleri 83
Diğer Mutasavvıfların Tanrı Anlayışları 85
C. Abdulkerim el-Cîlî'nin Tanrı Anlayışı 85
D. Kendini Tanrı İlan Eden Ebu Yezid el-Bistami ve Şatahatı 87
E. İbn el-Farıd 89
F. İbn Amir el-Basrî 91
G. Sadreddin Konevi 92
H. Abdulğani en-Nablusî 92
I. Muhammed ed-Demirtaş 93
J. İbn Acibe. 93
K. Hasan Rıdvan. 94
II. Tasavvufa Göre İlahi Varoluşun Aşamaları 95
III. Hakikati Muhammediyye. 97

2. BÖLÜM
IV- İnsanı Kamil Nedir?. 2
V. Vahdet-İ Vücud İle Vahdet-İ Şuhud. 4
VI. Dinlerin Birliği 12
a- İbn Arabi'nin Din Anlayışı 13
Firavun Kurtulanlardan mıdır?. 13
b. Abdulkerim el-Cîlî'nin Din Anlayışı 14
Bütün Dinlerin Mensupları Haklı Ve Mutludur 15
c- İbn Farıd'ın Din Anlayışı 19
VII. Islama Ve Tasavvufa Göre Veli Kavramı 20
VIII. Keramet 23
IX. Rabıta. 26
X. Şeyh-Mürid Sistemi Ve Şeyhlerin İnsanüstü Konumları 30
XI. Tasavvufçuların Kabirlerle Tevessül Etmeleri 35
XII. Tasavvufta Kutupluk. 38
a. Kutbun Yardımcıları 39
b. İbn Arabi En Büyük Kutup. 40
c. Mertebeler ve Üçler, Yediler, Kırklar... 40
d. Tasavvufun Divanı 41
XIII- Hatemül-Evliya. 42
XIV. İslam İle Tasavvuf Arasında Bir Karşılaştırma. 44
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM... 49
AMELİ TASAVVUF. 49
I. Zühd Meselesi 49

II. Dünyadan Nefret Etmek. 53
III. Tasavvuf Ve İlim Tahsili 56
IV. Tasavvufçuların Zikirleri 58
V. Tasavvufçuların Ahlakçılığı 61
VI. Tasavvufun Kur'an Ve Sünnete Bağlı Olduğu İddiası 67
VII. Tasavvufa Yönelişin Nedenleri 72
a. Yönetimlerin İslam'dan Sapmaları ve İslami Hayatı Engellemeleri 72
b. Bağnaz Fıkhî Mezhepçilik. 76
c. Kelam Tartışmaları 77
BEŞİNCİ BÖLÜM... 78
GÜNÜMÜZDE TASAVVUF. 78
I. Tasavvufçuların Yenileri De Eskilerin Yolunda. 78
a. Günümüzde Hakikat-ı Muhammediyye veya Nur-u Muhammedi 82
b. Günümüzde Vahdet-i Vücud. 84
c. Hak Şehidi Hallaç ve Dinsel Sosyalist Karmatiler 88
d. Günümüzde Rabıta. 92
e. Günümüzde Zikir: 94
f- Günümüzde Keşf ve İlham: 95
g. Günümüzde Şeyh-Mürid İlişkisi 96
h. Günümüzde Kutupluk (Ricalu'1-Gayb) 97
ı- Günümüzde Kabirlerle Tevessül ve Ruhlardan Yardım İstemek. 98
i- Dinin Hükümleri Karşısında Marifet ve Hakikat İddiası 99
j. Dinlerin Birliği 100
II. Eski Tasavvuf Anlayışından Devam Eden Başka Örnekler 101
S O N S Ö Z.. 106


http://www.islam-tr.net/tevhid/12783-tasavvuf-ve-islam-prof-ibrahim-sarmis.html
 

refref

Acemi
Uzaklaştırıldı
Tasavvuf kitaptan öğrenilseydi şems mevlanaya kitaplarını nehire at demezdi..Tasavvuf gerçek bir mürşidi kamilden öğrenilir ve yaşanılır....tabi günümüzde sahtesi çoğalınca külleyeten inkar başladı..
insaflı olmak iyice araştırmadan büyükler hakkında dikkatli konuşmak gerek..
Tasavvuf kısaca islamın özüdür..ayrı değildir..ayrı ise reddedilir..
 

refref

Acemi
Uzaklaştırıldı
Tasavvuf islamın özüdür..isterseniz buna takva da diyebilirisniz..bir insan manadan öte kelimeye takılırsa herşeyi inkara kalkar..
Gerçeklerden bi haber kim acaba..inkarla nereye varacaksınız..

Orhan gazi şeyh edebaliye bağlıydı..hocası oydu.. demekki gerçeklerden haberi yok..
Fatih sultan mehmet akşemsettine oda hacı bayramı veliye vs..bunlar cahil senmisin akıllı..Yavuz m.arabiye hayrandı türbesini bizzat kendi yaptırdı..ve bunların hepsi bir mürşidle o ahlaka ermişlerdir..

insafsız inkarlarınızdan dolayı hala ecdadımıza hakaret ediliyor..siz bile bilmeden ediyorsunuz...

Şu tasavvufa laf edenler türbelere gidip ziyarette bulananları eleştirdiğiniz kadar,
neden heykellerin karşısında duranları eleştirip müslümanları uyarmıyorsunuz..
 

bziya

Kıdemli
Üye
Tasavvuf islamın özüdür..isterseniz buna takva da diyebilirisniz..bir insan manadan öte kelimeye takılırsa herşeyi inkara kalkar..
Gerçeklerden bi haber kim acaba..inkarla nereye varacaksınız..

Orhan gazi şeyh edebaliye bağlıydı..hocası oydu.. demekki gerçeklerden haberi yok..
Fatih sultan mehmet akşemsettine oda hacı bayramı veliye vs..bunlar cahil senmisin akıllı..Yavuz m.arabiye hayrandı türbesini bizzat kendi yaptırdı..ve bunların hepsi bir mürşidle o ahlaka ermişlerdir..

insafsız inkarlarınızdan dolayı hala ecdadımıza hakaret ediliyor..siz bile bilmeden ediyorsunuz...

Şu tasavvufa laf edenler türbelere gidip ziyarette bulananları eleştirdiğiniz kadar,
neden heykellerin karşısında duranları eleştirip müslümanları uyarmıyorsunuz..
Syn refref ; bu gibiler bildiğiniz üzre kendi akıllarınca bir din uydurup buna islam diyen cehli mürekkep sınıfındalar.Beşeri dinciklerine iman eder özünde ateistler gibi akıllarına yani nefslerine taparlar.Ayetleri akıllarına göre tefsir eder , kendi sözlerini Kur'an ve Allah sözü diye saf insanlara yutturmaya çalışırlar.Mezhepsiz sapıkların safsatalarını delil diye getirip Ehli sünnet alimlerinin senetlerine cevaben öne sürerler.Mutaber olmayan kaynaklardan aklı delil alan kaynaklardan din fetvası verirler.

Herşey bir yana müslümanlık kisvesi altında masonlara hizmet derler.Dinsizlik yayarak dinimizi bozmaya çalışırlar.Bu halleri kendileri için azabın en büyüğü olduğu için ne desek gölgede kalmaktadır.
 
Üst Alt