Tasavvuf diniyle İslam dini arasındaki farklar

tarihçesini okuyabileceğiniz tasavvuf dini ile Allah'ın dosdoğru yolu olan İslam dini arasındaki farkları içeren bir listeyi paylaşmak istiyorum. Eğer "bizim tasavvuf anlayışımızda bunlar yok" diyenler varsa altına açıklamalı olarak belirtirse iyi olur. Tasavvufun Kuran'a bağlı çevrelerce AYRI BİR DİN olarak görülmesinin sebebi bu itikadi farkların görülmesindendir diye düşünüyorum. Tasavvufçuyum diyip de Muhyiddin ibn Arabi müşriğini ve aşağıdaki farkları vb. kabul etmeyenler veya yanlış anlaşıldığını ileri sürenler varsa onlar da detaylı olarak kendi anlayışlarını yazabilirlerse çok iyi olur.
 • İslamın temeli; Lâ ilahe illallah, yani Allahtan başka ilah yoktur ilkesine dayanırken, Tasavvufun temeli; La mevcude illallah, yani Allahtan başka varlık yoktur ilkesine dayanmaktadır-Al-i İmran/18
 • İslamın gündeminde Allah ve Onun bildirisi yer alırken, Tasavvufun gündeminde tarikatın kurucuları veya evliya bildikleri şeyhler, pirler ve onların menkıbeleri yer alır-Araf/3
 • İslamda Allah, yarattıklarından hiçbirine benzemez-Şura/11 - İhlas/4 Tasavvufun fikir babası Muhyiddin İbn Arabi, eserlerinde açıktan; Yaratan yaratılandır(halik mahluktur), yaratılan da yaratandır(mahluk haliktir). Bunların hepsi tek varlıktır. anlayışını savunmuştur. Yine İbn Arabi, Firavunun rablık iddiasını iddiasını(Naziat/24), Firavunun Allah olduğuna bağlamıştır.
 • İslamda kaynak Kurandır. Oysa Tasavvufta kaynak, şeyhlerin ve pirlerin rüyaları ve ilhamlarıdır.
 • İslam aklı kullanmayı över(Enfal/22-24 Yunus/100), Tasavvuf aklı kullanmayı yerer. Bu yüzden Tasavvufta bilenle bilmeyen arasında bir fark yoktur. Oysa İslamda bilenle bilmeyen bir değildir-Zümer/9
 • İslamda sadece Allahın bir bildiği(hikmeti) var iken, Tasavvufta şeyhin bir bildiği var ilkesi esastır.
 • İslamda kişi mal varlığını Allah ve Onun bildirdiği değerler uğruna paylaşır. Tasavvufta şeyhinin istekleri uğruna harcama yapar.
 • Tasavvufun kullandığı çoğu kavram Kuranda apayrı anlamlarda kullanılmıştır.
 • İslamı; türbelerden medet bekleme, muskacılık, bez bağlamak, üfürükçülük gibi hurafelerle özdeşleştiren Tasavvuftur.
 • İslamda hatalarıyla sevaplarıyla, doğrusuyla yanlışıyla insan insandır. İnsanca yaşar, insanca ölür, insanca dirilir. Tasavvufta insan, ancak üç-beş dini istismar eden zikir sarhoşunun keşfettiği bir ilahtır. Oysa Kurana göre kimse, Allaha ait bir parça(cüz) değildir-Zuhruf/15
 • İslamda zikir, Allahı ve Onun bildirdiği değerleri gündemde tutmaktır. Tasavvuf İslamı ve Allahı istismar ederek bazı sözcükleri saatlerce tekrar etmek diye anlamakta ve uygulamaktadır. Zikrin anlamı için bkz. Atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha fazla Allahı zikredin-Bakara/200
 • İslamda ruh vahyedilendir veya vahyin getirdiği ilahi bilinçtir. Tasavvufta ruh, kendi içlerinde taşıdıklarına ve bunun sonucu Allahımsı veya Allah olduklarını inandıkları bir özdür. Kuranda ruh için bkz: Nahl/2 - Mümin/15 - Şura/52 -İsra/85
 
İslam’ın temeli; “Lâ ilahe illallah”, yani “Allah’tan başka ilah yoktur” ilkesine dayanırken, Tasavvuf’un temeli; “La mevcude illallah”, yani “Allah’tan başka varlık yoktur” ilkesine dayanmaktadır-Al-i İmran/18
efenim sen var mısın?
bu varlığı nerden aldın?
var kalmaya gücün yetiyor mu?
bu durumda hakiki bir varlığından söz edilebilir mi?
mecazi varlıkla hakiki varlığın farklı olduğunu anlayamıyorsanız elbette bu iki söz size farklıymış gibi gelecektir.
 
Son düzenleme:
İslam’ın gündeminde Allah ve O’nun bildirisi yer alırken, Tasavvuf’un gündeminde tarikatın kurucuları veya evliya bildikleri şeyhler, pirler ve onların menkıbeleri yer alır-A’raf/3
bu iftiranızın hesabını Allaha verecek olan sizisiniz.Allahtan korkmuyorsanız dilediğinizi söyleyin.
 
İslam’da Allah, yarattıklarından hiçbirine benzemez-Şura/11 - İhlas/4 Tasavvuf’un fikir babası Muhyiddin İbn Arabi, eserlerinde açıktan; “Yaratan yaratılandır(halik mahluktur), yaratılan da yaratandır(mahluk haliktir). Bunların hepsi tek varlıktır.” anlayışını savunmuştur. Yine İbn Arabi, Firavun’un rablık iddiasını iddiasını(Naziat/24), Firavun’un Allah olduğuna bağlamıştır.
İbni Arabi böyle birşey söylememiştir.her eseri herkes anlamaz.Manevi haller dille anlatılamaz.Çünkü bu bilinen alemin terimleri o halleri anlatmakta yeterli olmaz.Bu yüzden islama muhalifmiş gibi gözükebilir.Kendiside zaten eserlerini ehil olmayanların okumamasını tembihlemiştir.
 
İslam’da kaynak Kur’an’dır. Oysa Tasavvuf’ta kaynak, şeyhlerin ve pirlerin rüyaları ve ilhamlarıdır.
bu iftiranızında hesabını siz vereceksiniz,birde böyle kandırdıklarınızın vebalinide boynunuza alarak.
 
İslam aklı kullanmayı över(Enfal/22-24 Yunus/100), Tasavvuf aklı kullanmayı yerer. Bu yüzden Tasavvuf’ta bilenle bilmeyen arasında bir fark yoktur. Oysa İslam’da bilenle bilmeyen bir değildir-Zümer/9
tasavvuf Akletmenin Aynen kuranında belirttiği gibi Kalple yapılacağını bildirir..Bu yüzden kalp eğitimine önem verir.Tasavvufta Bilme eylemininde menşei kalptir.Marifetullah(Allahı bilme)Kalpte gerçekleşir.Kalp gafilse,kör ve sağırsa, kafa ne bilirse bilsin kitap yüklü eşşek olabilir ancak.
 
İslam’da sadece Allah’ın ‘bir bildiği(hikmeti) var’ iken, Tasavvuf’ta şeyhin ‘bir bildiği var’ ilkesi esastır.
Şeyhi Allah bilirler demediğiniz kalmış bi tek.İftira parayla değil ki.Ama ötede hesabı var bilesin.tabi öteye inanıyorsan.
 
İslam’da kişi mal varlığını Allah ve O’nun bildirdiği değerler uğruna paylaşır. Tasavvuf’ta şeyhinin istekleri uğruna harcama yapar.
muz cumhuriyeti tarikatı şeyhine gidip bağlanırsan malınla kalmaz namusunda gider efenim.her sakallıyı deden sanma.
 
İslam’ı; türbelerden medet bekleme, muskacılık, bez bağlamak, üfürükçülük gibi hurafelerle özdeşleştiren Tasavvuf’tur.
iftira parayla değil ki.Hangi birine cevap verelim.Cincilerde hocadır,alimdir bu tanıma göre.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt