• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Tasavvuf Denilince...

Okunuyor :
Tasavvuf Denilince...

uzak yollar

Tecrübeli
Üye
Eğer tasavvuf denildiğinde;
Zühd hareketi olarak başlayıp nasslara dayalı bir temeli olan eğilimden,değişip bozularak oluşan,İslamda ifadesini
bulan,zamandan ve mekandan münezzeh Allah inancını,çeşitli kültür ve dinlerin etkisiyle değştirip
,kendisiyle bazı sufilerin görüşp konuştuğu bir tanrı inancı halinew getiren veya
Tanrıyı insana hulül eden,veya bu Tanrı ile tabiatı aynı varlık kabul eden anlayış kastediliyorsa...

Peygamberlerin getirdiği mutlak bilgileri,halka çeki düzen vermek için ifade edilen sembolik şeyler olduğunu,bu nedenle,cennet cehennem,meleki,mahşer mizan gişbi şeylerin olmadığını veya cehennem varsada
,burada azap olmadığını,çünkü cehannemliklerin azaba alışacağı böylelikle cehennemin mensupları için cennet haline geleceği
ifade edilen anlayış kastediliyorsa…

Peygamberlerin getirdiklerinin halk için olduğu ve hakikatin kendisi değil,kabuğu olduğu,
hakikatin ise batın olup ancak kendilerinin batını bildiği,batının ise nasslarlın zahirine mutabık olması gerekmediğini ifade edip,
hakikatin kabuğu olarak nitelenen şeriat ve onun alimleri fakihlerle muhaddislerle alay etmeyi kendilerine prensip haline getiren,
hatyta fakihlere ümmetin firavunları diyenlerin düşünceleri kastediliyorsa…

Son Rasul(sav) Hz.Muhammed olduğu gerçeğini kabul etmeyip,kendisinin vahiy aldığını ve insanalrı uyarmak
için Tanrı tarafından özel olarak görevlendirildiğini,yazdığı kitabın kendi eseri olmayıp vahşy ürünü olduğunu söyleyenlerin iddiaları kastediliyorsa;

Tanrı ve tabiatın aynı,yani varlığın yaratan yaratılan,Rabb-kul diye ayrılamayacağını,herşeyin bir olan
tanrı olduğunu iddia ederek Tanrı yaratık ayrımı yapmadığı için Kuranı şirkle dolu diye nitelendirenlerin anlayışı kastediliyorsa…

İnsanın Allaha karşı sahip olması gereken tavır ve hareketlerini,Mürşid Şeyh ismi verilen kişilere yöneltmeyi
zorunlu gören,çünkü kurtuluşun bu kişilere bağlanmakla,onu memnun etmekle gerçekleşeceğini
Allahın hoşnutluğunun şeyhin hoşnutluğuna bağlı olduğunu,şeyhin gaybı bildiğini,
Allah adına tasarruf ta bulunduğu iddiaları kastediliyorsa…

Yunan, hint,türk,mısır,Yahudi inanç ve kültürlerinden alınan özelliklerle oluşturulan,
İslam nasslarında bulunmayan yahut uygulamaları İslamın ibadetlerine rağmen ibadet haline getirip,bunlarla
Allahın rızasının kazanılacağı inanç ve uygulamaları kastediliyorsa…

İslamda anlam bulan ve istenilen bilinçli akıllı canlı faal uyanık..Müslüman tipi yerine,akıl ve bilinçten mahrum,
her şeyle uzlaşmacı,suya sabuna dokunmayan,gelene ağam gidene paşam anlayışına sahip,
İslamın toplumsal yönünden ve hükümlerinden habersiz insan tipi oluşturmaya yönelik eğilim kastediliyorsa…

Kuran ve Sünneti hiçbir metoda bağlamadan,işlerine geldiği gibi yorumlayan,buna tefsir diyen ve böylelikle inanç ve uygulamalarını meşrulaştırmaya çalışanlar kastediliyorsa…

Dinlerin amacının aynı olduğunu,dolayısıyle insanların şu dinden veya bu dinden olmasının önemli olmadığı,
herkesim mümin olduğu,hatta firavunun bile mümin birisi olduğunu söyleyenlerin inanç ve düşünceleri kastediliyorsa…

Peygamberlerle dalga geçen,Peygamberlerin bilgiyi Allahtan hazır ve hiç çalışmadan aldığını,kensinin ise çalışıp
çabalayarak bilgi aldığını veya peygamberin şefaatinin yalnızca Müslümanları kapsadığını,
halbuki kendisinin bütün insanlara şefaat edip onları azaptan kurtaracağını,kendisinin peygamberlerden bile üstün
olduğunu iddia edenlerin düşünce ve inançları kastediliyorsa…

Farklı zamanlarda İslama giren veya girmiş görünen kavimlerin,eski inançlarının sığınağı haline gelen,
her türlü inanç ve uygulamaya kucak açan,sultan,zorba kralların saltanatına dayanak haline gelen eğilimler kastedliyorsa…

Bütün bunlar ve bu benzeri şeyler İslam değil,İslamın karşı olduğu şeylerdir.
İslam bu inanç ve uygulamaları kaldırma amacında olan bir dindir.O halde yanlış bir şeye İslami bir terimi isim olarak seçip,anlama karşı çıkıldığında,terime ,dolayısıylede İslama karşı çıkıyormuş gibi ithamlarla sonuçlanan art niyetli ince hesapların anlamı yoktur.
Bir şeyi ismi değil muhtevası anlamlandırır.

Vahiyden Kültüre- Celalettin Vatandaş
 

ümmi

Kıdemli
Üye
efenim siz ünlü marka bir elekrtonik eşya alcaksanız derler ki;dikkat et sahtesi çoktur.
kalitenin sahtesini yaparlar efenim.
öyle bilinmedik ,kalitesiz markaların taklit edildiği görülmemiştir.
Tasavvufunda hakikisi ve sahtesi var elbette.
Kurana,Sünnete uymayan tasavvuf,sapıktır.
günümüzde bir meclisi meşayıh riyaseti olmadığından,eşek çıkıp şeyhim dese yüzlerce mürid bulabilmektedir.
Sapık tasavvuf yolları yüzünden ,hepsini karalamak yakışık almaz.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
efenim siz ünlü marka bir elekrtonik eşya alcaksanız derler ki;dikkat et sahtesi çoktur.
kalitenin sahtesini yaparlar efenim.
öyle bilinmedik ,kalitesiz markaların taklit edildiği görülmemiştir.
Tasavvufunda hakikisi ve sahtesi var elbette.
Nasıl yani kaliteli İslam, kalitesiz İslam mı demek oluyor çünkü tasavvuf savunucuları bakıldığında İslamı uç noktalarda yaşayan insanlar olduğu görülüyor..:shocked:

Oysa biz biiliyoruz ki ;

O: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri' etti (bir şeriat kıldı). Senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir. (42/13)

De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru yola ilet, dimdik duran bir dine İbrahim'in hanif (muvahhid) dinine… O müşriklerden değildi." (6/161)

Gerçek şu ki Allah, Adem'i Nuh'u İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah, işitendir bilendir.; (3/33-34)

Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar ve bu peygamber ile iman edenlerdir. Allah mü'minlerin velisidir. (3/68)


Kurana,Sünnete uymayan tasavvuf,sapıktır.Sapık tasavvuf yolları yüzünden ,hepsini karalamak yakışık almaz.
Bana Tasavvuf içeriğine sahip bir tanecik SAPIKLIK hastalığına yakalanmamış cemaat ismi verirmisin ..? Ver bende sapıklıklarını burda sergiliyeceğim inşaALLAH....?

Mevlanasından, Yunus emresine, mahmut efendisinden, said nursi sine hepsinin delilleri ve belgeleri ile ispatlarım. size ki gerçi cem yılmazın dediği gibi..

Hazır ispatlanmışı var..:freakedout:

http://www.supermeydan.net/forum/forum432/thread58584.html
 

ümmi

Kıdemli
Üye
Efenim islamın değil,onu yaşamanın kalitesinden bahsedilebilir ancak.Nüfus kağıdı müslümanıyla,ihsan kıvamında yaşayanın islamı yaşamasının kalitesi bir midir size göre.

haniflikte moda oldu bu sıralar efenim.
Haniflik öle adını hanif koymakla olmaz.Adı halim kendi zalim olmak gibi.
Hanif,Muvahhit demektir.
Ehadiyeti idrak etmiş demektir.
adı hanif,gönlü puthane ise kişinin,bu dünyada adı hanif olsada hakikatte o ad geçmez efenim.
delilleriniz,belgelerinizle siz kendinize ispatlayın evliyanın sapık olduunu efenim.he bide cem yılmaza..:d
Bizim kalbimizin delilleri bize hak yol olduğunu isbatlıyor.:prv:
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Efenim islamın değil,onu yaşamanın kalitesinden bahsedilebilir ancak.Nüfus kağıdı müslümanıyla,ihsan kıvamında yaşayanın islamı yaşamasının kalitesi bir midir size göre.
Şimdi kaliteyi neye göre ölçecez peki sizin hassas teraziniz mi mevcut...? Tarikat sapıklığına bulaşmışsa cübbe saç sakal mı belli edecek...?

peki o nüfus kagıdı müslümanı şundan daha iyi bir yolda ise

“…İçlerinden birisi şöyle demişti: “bizler insanları tevbe ettiriyoruz”Dedim ki: onları neyden tövbe ettiriyorsunuz? Dedi ki; yol kesmekten, hırsızlıktan ve benzeri şeylerden. Dedim ki; sizin onları tevbe ettirmenizden önceki halleri tevbe ettirmenizden sonraki hallerinden daha hayırlıdır. Çünkü onlar üzerinde oldukları şeyin haram olduğuna inanan, Allah ın rahmetini uman, O’na tevbe eden ya da tevbe etmeye niyet eden fasıklar idiler.. Sizler tevbe ettirmenizle onları Allah’ın buğzettiğini (bidatleri) seven, sevdiğine buğzeden (sünnetleri) , İslam Şeriatından çıkmış sapıklara çevirdiniz.. Ve onlara kendilerinin ve başkalarının üzerinde oldukları bu bidatlerin masiyetlerden daha şerli olduğunu açıkladım…”

( İmam İbni Teymiyye-Mecmu-ul Fetava 11-472 )


Ya kalbiniz

Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâla akıl erdiremiyor musunuz? (36/62)

Böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla başbaşa bırak. (6/112)


Şöyle telkinlere aldanmış sa....?

Peki şu hadislere rağmen halen evliyalıkdan bahsedebilirmisiniz....

«Sizden önce geçen ümmetlerde bozan ilham sahipleri bulunurdu. Şayet benim ümmetimde onlardan biri bulunursa, şüphesiz Ömer b. Hattab dır.»

Buhari / sahabelerin Fazileti

Ebû Hüreyre|Nebî salla'llahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Benî İsrâil'den sizden önce gelip geçen anlar içinde (Allahu Teâlâ tarafından mülhem) öyle kimseler vardı ki, onlar peygamberler (pâyesinde) olmadıkları halde kendilerine haber ilhâm olunurdu. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse bulunursa o da muhakkak Ömer'dir.|1496

Müslim/ sahabenin fazileti..Amir Bin Abdullah Bin Zübeyr dedi ki; "Babama geldim ve dedim ki; "Allahı zikreden hayırlı bir kavim gördüm. İçlerinde Allah korkusundan çığlık atıp bayılanlar vardı. Onlarla beraber oturdum. Bunun üzerine babam dedi ki; "Onlarla oturma! Ne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne Ebu Bekir, ne Ömer ne de diğer sahabelerde böyle bir şey yoktu. Senin o gördüklerin, bunlardan daha mı çok huşu sahibidir?" (Ebu Nuaym Hilye(3/167-168) el-İtisam(1/306)
 
Son düzenleme:

ümmi

Kıdemli
Üye
efenim afaki konuşuyorsunuz.Yanlış yapanları genelliyorsunuz.
Biz ne çığlık atıp bayılan gördük,ne cinlerle irtibat kuran,ne yaldızlı sözler fısıldayan.Ayetler,hadisler ve güzel ahlak konusu üzerinde durulur.
birde seherlerde Allahı zikretmek,istiğfar etmek,salavat getirmek,tefekkür etmek tavsiye edildi.
ne kimseye kul ol dendi,ne uçan kaçan gördük efenim.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
O zaman ne diye siz üzerinize alıyorsunuz.....

benim sözlerim ortaya .....

bahsettiğiniz şeyler İSMAİL EFENDİ tarikatında da mevcut amma gel gör ki RABITA diye bir şirke bulaşmışlar....

Tarikatlar kökten ehli sünnete zıt değil zaten..

işte böyle bir takım eylemler ile şirk içersindeler, ve sorduğun zaman hak yolda ŞEYH MAHŞERDE ŞEFAAT EDİCEK...

bilmem anlatabildim mi...
 

ümmi

Kıdemli
Üye
efenim Rabıta,sevgi bağı demektir.rabıtasız insanmı var efenim.Bakın topluma,Gençler ;topçulara,popçulara,mankenlere,artistlere rabıtalı,orta yaş;ideologlara,siyasilere ,makamlara rabıtalı ,kadınlar modalara,eşyalara,erkekler,arabalara,futbol takımlarına bağlı v.s,
Bir Allah dostuna sevgi bağı kurmak neden abes olsun efenim.O ki sizi dininizi içselleştirmenizde,marifetullaha ulaşmanızda önderlik edecek.İlkokul talebesi bile öğretmenini severse daha iyi ders çalışır bilmezmisiniz.İnsan sevmediği birinin öğüdünü tutar mı.
Sevgi bağına isim konması mı rahatsız edici.Rasulullaha rabıtasız bir sahabe var mıydı efenim.
Efenim bizim bildiğimiz şefaat hususunda Allah müsade etmesse kimse kimseye şefaat edemez.İster şeyh olsun isterse kutbul azam.
ee ben bir şeyhe bağlandım o beni kurtarır yan gelip yatayım anlayışı tasavvufi bir anlayış değildir.Kaldıki,Rasulullah efendimiz hz.Fatımaya "babam peygamber diye güvenme ..".demişken.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
efenim Rabıta,sevgi bağı demektir.rabıtasız insanmı var efenim.Bakın topluma,Gençler ;topçulara,popçulara,mankenlere,artistlere rabıtalı,orta yaş;ideologlara,siyasilere ,makamlara rabıtalı ,kadınlar modalara,eşyalara,erkekler,arabalara,futbol takımlarına bağlı v.s,

Rabıtayı kelime oyunları ile birini düşünmek diye çevirmeyin....
İnsanın sevdiğini düşünmesi diye laf cambazlığına gerek yok...

Tarikatlardaki anlayışı özetliyelim....

Cübbeli Ahmet: Eşiniz ile CİMA yapmadan önce Efendi hazretlerini düşünün nuru çocuğa geçer.....

Şeyhim ALLAH C.C un Aynasıdır......

Şimdi inanç şudur Mahşer günü İnsanların bir şefaatçi arayıp duruken şeyhim bizi kurtaracak, Şeyh bize ŞEFAAT edecek.....

İlkokul talebesi bile öğretmenini severse daha iyi ders çalışır bilmezmisiniz
İşte birisini düşünmek olarak çevirisini yaptığınız, SON DERECE MASUM BİR haraket olarak gösterdiğiniz RABITA ŞİRK in ta kendisidir..

Efenim bizim bildiğimiz şefaat hususunda Allah müsade etmesse kimse kimseye şefaat edemez.İster şeyh olsun isterse kutbul azam.
ee ben bir şeyhe bağlandım o beni kurtarır yan gelip yatayım anlayışı tasavvufi bir anlayış değildir.Kaldıki,Rasulullah efendimiz hz.Fatımaya "babam peygamber diye güvenme ..".demişken.
Bunu bilincinde ve şuurunda olan bi insan niye böyle bir ŞİRK in kucağına düşer.. bunu nasıl açıklayabiliriz bilemiyorum...

Delilik desek Delilik değil
Cahillik desek Cahillik değil


Eeç... ne o zaman.....

Cevap ; Bildiğiniz İslam BİDAT lar ile çevrilmiş....

Gerçek İSLAMI BİLMİYORSUNUZ........
 

ümmi

Kıdemli
Üye
sn ammar rabıta kelimesi,rabt etmek kökünden gelir.Gönlü bir Allah dostuna rabt etmekte ondan manevi yolla gelen ilmin alınmasına araçtır.çünkü manevi ilim sadırdan (gönülden)okunur.
kişi manevi eğitimin başlarında bu eğitime muhtacdır.yani yemek yemeyi bilemeyen çocuğun sütle beslenmesi gibi.dişi çıktıktan sonra çocuk kendisi yer.Maneviyattada belli bir yerden sonra rabıta yoktur.
Rabıtayı abartıp şeyhine tapınan varsa,dediğiniz gibi şirktedir.
Rabıta;
"salihlerle beraber olun"emri ilahisi gereğince,Salih kullara gönlü rabtetmektir.çünkü buradaki emrin gereği fiziken den ziyade,manen birlikteliktir.
 
Üst Alt