Tartışılan yazışmalar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Eğer yüreği, cesareti, topluma saygısı varsa Adalet Bakanı ile HSYK arasındaki yazışmaları açıklasın” demişti.

Eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek ile Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasındaki yazışmalardan bazı bölümler şöyle:

Ergin: Kararnameyi çektik

17 Ağustos 2010 tarihli yazı:
2010 yılı Yaz Kararnamesi kapsamında görüşülmeyi bekleyen toplam 146 atama bulunmaktadır. Bu safhada bazı kurul üyelerince 84 kişinin isimleri görüşülmeyi bekleyen kararnameye eklenmek üzere, 140 kişinin isimleri ise durumları değerlendirilerek gerekirse kararnameye eklenmek üzere teklif edilmiştir. Bu teklif içerisinde başta İstanbul, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere özel yetkili mahkemeler ve savcılıkların yapısını tamamen değiştirmeye dönük öneriler bulunmaktadır. Bunun da görülmekte olan davalar ile yürüyen soruşturmalara doğrudan müdahale etme sonucunu doğuracağı açıktır. Bu nedenlerle kararname taslaklarının karara bağlanmayan bölümleri geri çekilmiştir.

Özbek: Yasal dayanağınız yok

24 Ağustos 2010 tarihli cevap:
HSYK’nın yapısı ve çalışma usulleri Anayasa’dan başlamak suretiyle kanun ve yönetmeliklerde açık bir şekilde düzenlenmiş olmasına karşın, fiili durum yaratmak suretiyle görüşülmekte olan kararname taslağının gündemden çekilmesinin hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Kurul başkanının veya Adalet Bakanı’nın gündemdeki kararname taslağını çekme yetkisinin bulunmadığı tarafınızdan da çok iyi bilinmektedir. Kurulun çalışması fiilen ve kanuna aykırı bir biçimde engellenmektedir. Bu durumda yasal girişimlerde bulunulacağı hususunu bilgilerinize sunuyorum.

Özbek: Tebligatları yapın

2 Eylül 2010 tarihli yazı:
17 Ağustos 2010 tarihinde kesilen kararname görüşmelerinin tamamlanması için gündem hazırlanarak kalan bölümlerinin gönderilmesini rica ederim.
Özbek: Uygulamadan vazgeçin

17 Eylül 2010 tarihli yazı:
Kararname görüşmelerinin tamamlanabilmesi için gündem hazırlanmasına yönelik yazının gereği yerine getirilmediği gibi acil işlerin dahi tarafımıza intikal ettirilmediği anlaşılmaktadır. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Daha önce atama kararnamesi çıkarılanların bazılarına da tebligat yapılmadığı ve eski görev yerlerinde tutuldukları duyumları alınmıştır. Kurulumuza bilgi verilmesini rica ederim.

Ergin: Tebligatlar gönderildi

27 Eylül 2010 tarihli cevap:
Anayasa değişiklikleri nedeniyle HSYK’nın bundan sonraki çalışmalarını yeni Kurul üyelerinin göreve başlamasına kadar Kurul gündemi hazırlanması mümkün değildir. Adli Yargı kararnamesine girdiği halde tebligatı gönderilmeyen hâkim ve Cumhuriyet savcısı da bulunmamaktadır.

Özbek: Çalıştırmıyorsunuz

30 Eylül 2010 tarihli yazı:
Yazılarınız, HSYK’nın seçimle gelen üyeleri ile Adalet Bakanlığı arasında HSYK’nın çalışması konusundaki yaklaşım farklılığını çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Kurulun Başkanı olarak siz, Anayasal bir kurum olan HSYK’yı 17 Ağustos tarihinden bugüne kadar hiçbir şekilde çalıştırmamaktasınız. Personel Genel Müdürlüğü de kurulumuzdan yapılan hiçbir talebi sizin talimatınız olmadan karşılamamış, yasal görevlerini yapmamış veya yapamamıştır. HSYK’nın çalışmaları ile ilgili olarak düşünce kararlarınızı yansıttığınız yazılarınızdaki yaklaşımınızın da yasalarla örtüşmediği düşünülmektedir. Yeni oluşumu ile görevi devralıncaya kadar çalışmaları devam etmek durumunda olan kurul, bu dönemde engellediğiniz toplantılarını yapabilseydi, geçici maddenin yorumunun da Kurul’da yapılması mümkün olabilecekti.
(Hürriyet) vatan
 
Üst Alt