Tarımda kendi adına çalışanın sigortalılığının tespiti davası dilekçesi

Tarımda kendi adına çalışanın sigortalılığının tespiti davası dilekçesi , tarım bağkur hizmet tespit davası dilekçe örneği

....... MAHKEMESİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Sigortalılığın Tespiti İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim … Köyü’nde çiftçilik yapmakta ve tütün üretimi yapmaktadır. Müvekkilim toplamış olduğu … ton tütünü … Kooperatifi’ne teslim etmiştir.

2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde tütünleri teslim etmiş ve …/…/… tarihine kadar … Kooperatifi deposunda kalmıştır. Müvekkilimin ürünleri bu süre boyunca sigortalanmıştır.

3-) Müvekkilimin söz konusu süredeki sigortalılığı kayıt altına alınmamıştır. Müvekkilim davalı kuruma başvurmasına rağmen olumlu sonuç alamamıştır.

4-) Müvekkilimin sigortalılık başlangıç tarihinin …/…/… olduğunu tespit edilmesi için bu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2926 S. K. m. 5 - Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan Sigortalıların Tescili ile İlgili İşlemler, Başvurma ve Uymak Zorunda Oldukları Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 8 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İşyeri kayıtları, Sigorta kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin …/…/… tarihinden itibaren sigortalılığının tespit edilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av​
 
Üst Alt