Tarikatlar-cemaatler ülkesi

TARİKATLAR-CEMAATLER ÜLKESİ​

Biat algısı, teslimiyet, kişiye tapınmanın kaynağı nedir?
Dünyanın hemen her bölgesinde tarih boyunca bu sorunun cevabı aranmıştır. Felsefeciler, sosyologlar, psikologlar, antropologlar, arkeologlar, gökbilimciler, biyologlar, hukukçular, ideolojiler ve dinler farklı açıklamalar yapmaktadırlar.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de hemen her dinde gruplaşmalar vardır. Bunlara tarikat denilmektedir.
Tarik, Arapça yol demektir.
Tarikat da yol demektir. Tarikat, İng. Order, tariqa, dervish order, tariqat ).
Tarikat; yorum ve uygulama farklılıkları olan, bazı ilkelerde ayrılan Tanrı' ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her birine denir.
Tarikat; bir din içinde tasavvufa, gizemciliğe dayanan, inançta ve kimi ilkelerde birbirinden ayrılan, Tanrıya ulaşma, yollarından herbiridir.
Tarikat; Tasavvufa dayalı ve kimisi eski dinlerin kalıntılarını yaşatan, kimisi de şeriatın pek sert ve bencil yargılarını yumuşatmak gerekçesiyle oluşan türlü İslam öğretilerine verilen addır. Tarikatlarda istekli olanlara mürid deniliyor. Mürid isteyen demek, istekli demektir.

Tarikat ve cemaatler;
Aczmendi,
Ahi Tarikatı,
Bayramiyye tarikatı ,
Bektaşi (Hacı Veli Bektaşi),
Bedeviye (Ahmet El Bedevi),
Bahaiyye tarikatı (Mason),
Buhurilik,
Celvetilik-Celvetiye (Aziz Mahmud Hüdayi), Cerrahiler,
Çiçtiyye,
Desukiyye,
Dussukiye tarikatı, (İbrahim Dussuki) ,
Ebü'l Vefa el-Bağdadi,
Ekberiyye tarikatı ,
Erenköy Cemaati (Muradiye Vakfı),
Esedilik, Eşrefilik,
Fetullah Gülen Grubu,
Galibilik (Galip Hasan Kuşcuoğlu),
Gülşeniyye tarikatı,
Halvetîlik (Ömer Sıracettin Halveti), Halvetiyye tarikatı , Hüseynilik
Haznevilik (Nakşibendi tarikatının bir kolu, Muhammet Muta Haznevi),
Hiz-but tahrir,
İhlascılar (Enver Ören),
İskenderpaşa cemaati (Zahit Kotku, Esat Coşan, Nurettin Coşan),
İsmailağa cemaati (Önderi Mahmut Ustaosmanoğlu),
İcmalciler (Kadiri tarikatının bir kolu),
Kadirilik, (Kadiriye, KadiriyyeAbdülkadir Geylani),
Kalendirilik, Kübreviyye,
Kırkıncı hoca,
Melamilik,
Mevlevi, Mevleviyye, Mevlevîlik (Mevlana Celaleddin Rumi),
Menzilciler (Nakşibendi tarikatının bir kolu, Abdulbaki Erol),
Nakşilik, Nakşibendilik, Nakşibendiye tarikatı (Muhammed Bahauddin Nakşibendi),
Nasır-Nasırcılar, Nizariye (Haşhaşi),
Nurcular,
Oveysi İslam Sufizmi Okulu, (Veysel Karani),
Rifaiyye, Raufiyye tarikatı,
Rufailik, (Ahmet Er Rufai),
Ruşenniye, Rumilik,
Sadiye,(Seyit Sadeddin), Silsile-i Sadat,
Sünbüliyye tarikatı, Sühreverdiyye, Süleymancılar (Kemal Kaçar),
Şazeliyye tarikatı-Şazelilik,(Ebul Hasan Şazili),
Şabaniye(Halveti tarikatının bir kolu),
Universel Sufizm,(Hazret İnayet Han),
Uşakiyye tarikatı (),
Yahyalı Cemaatı (Nakşibendi tarikatının bir kolu),
Yesevilik,
Zeyniyye tarikatı,

Çağdaş dünya, iletişim çağı, bilgi çağı, internet çağı, siber çağ, dijital çağ dünyayı insanlığı sarmalarken, İslam ülkeleri neden çatışma kan vahşet bölgesi?
Neden İslam ülke aydınları; bilimde teknolojide, keşifte, buluşta yoklar? Açık değil mi?

Biat, itaat, İmam, İslam, mezhep, sünnet, tanrı, tarikat, tasavvuf, yöntem, zikir, şeriat, şeyh kelimeleri ile yüzyıllar öncesinin düşüncesine göre düşünmeye çalışan, yüzyıllar öncesinin ve yaşamına göre yaşamaya çalışan insanlar. Ve bunları istismar eden, hırsızlar yalancılar sahtekarlar, din istismarcıları.

Çağdaş dünya gerçekleri ve dogmalar, hurafeler, mitolojilerle düşünen ve yaşayan insanlar. İnsanlar bu ikilemi yaşıyor. Ancak ne olursa olsun aydınlanma serüveni devam ediyor.

Günün Sözü: akıldan, bilimden, sanattan uzak insanın gerçekleri idrak etmesi zordur.

Nurullah AYDIN
5 Şubat 2014-ANKARA
 
tarikatlar ve cemaatler islam dünyasinin stk laridirlar... günümüzde her stk nin iyi niyetli olmadigi gibi, suistimal edenleri oldugu gibi islam dünyasinin stk larindada vardir... ancak buna meydan veren idarecilerin hicmi sucu yok, yasaklarla herseyi gizli yapmak durumunda kalan halk bazi bezirganlarin tuzagina düstügü bir gercek...
 
Tarikatlar, dinlerin, kişinin keyfine göre şekillenmesi ve dinler içindeki bölücülüklerdir.
Kitleleri peşinden sürükleyen bu anlayış, aynı zamanda siyasidir, politiktir.
Siyallaşan dinlerin fraksiyonlar halinde örgütlenmesi, birileri tarafından gerici halkın sömürülmesidir.

Bu nedenle dinler vicdani mesele olmalıdır.
Din üzerinden örgütlenmek, tarikatları doğurduğu gibi kötü, kirli ve karanlık emellere alet olmaması da kaçınılmazdır.
Bu da, hem dinlere aykırılık, hem de dinleri ve inanırlarını uçuruma sürüklemektir.

24 saat dini ve dini hesapları aklından çıkarmayanların, aklının başka işlere çalışması mümkün değildir.
Bu nedenledir inancıyla ön plana çıkan ülkelerin geri kalmışlığı, içi karalığı, aydınlanamaması, çağdaşlaşmaması, gelişmemesi vs..
 
hsayın forumdayım.
er tarikat her cemaat her mezhep kendinden öncelerini sonralarını bastırma cabasında ....inanlar için bir söz deme hakkım yok. herkesin doğrusu kendine. benim için aslolan 4 temel ışık var. bunların dışındakiler benim için bir anlam ifade etmez.
 
selam ederim;

iki kere attım mesajı bu mesajı kaldırabilirsiniz degerli adminler. 😄
 
Son düzenleme:
hsayın forumdayım.
er tarikat her cemaat her mezhep kendinden öncelerini sonralarını bastırma cabasında ....inanlar için bir söz deme hakkım yok. herkesin doğrusu kendine. benim için aslolan 4 temel ışık var. bunların dışındakiler benim için bir anlam ifade etmez.
ben öyle düsünmüyorum, hic bir hak tarikat kendi disindaki hak tarikatleri ve hic bir hak mezhep kendi disindaki hak mezhepleri inkar veya red etmez... hak olmiyan tarikatleri veya mezhepleri belirtiriz ancak bastirma veya imha bizim isimiz degildir olamaz..

eger dedigin dört isik, kitap sünnet icmai ümmet ve kiyasi fukeha ise demekki hemfikiriz..
 
selam ederim;

arkadaşlar, hertürlü birlik beraberlik insanlara güç verir, daha fazla sesinin duyulmasına vesile olur. türkiyede cemaatlerin tarikatlerin çokluğu tartışılırken, her alanda derneklerin forumların katılım üyeliği oldukça düşüktür. hak ve hukuk arayışında halkın örgütlenmesi istek ve dileklerini vekillere bildirmesi demokrasinin halkın hareketi ile ilerlemesi demektir. bizim ülkemizde malesef bu eksiklik vardır. gelişmiş ülkelerde bir genç ortalama 6-7 dernege üye olup çalışmalarına katkı sağlamaktadır. örgütlenen mahalle sakinleri oturdukları mahallede cadde ve sokakların binaların renklerini kendileri belirlemişlerdi.

burada dindarlık adı altında yardım yada çıkar amaçlı örgütlenen cemaatleri eleştirmek yerine; boş oturup, düşünce yada icraatte çevresine hiçbir fayda sağlamayan kimseleri eleştirmek daha mantıklıdır. ki bu insanları harekete geçirebilelim. doğruya doğru bir hareket insanların ancak el ele vermesi ile munkundur. düşününki izmarit ve çöp dolu yere insan düşünmeden çöp atar. aslında yere çöp atmak yanlıştır. bunu herkez bilir. tertemiz olan bir yere çöp atmak zordur. kimse ilk pisleten kirleten olmak istemez. el birliği ve ortak hareket tıpkı cuma ve bayram namazları kadar makbuldur. insanlık için toplu yapılan dogru hareketlerin ve düşüncelerin sevabı insanlık için büyüktür. gelecek nesillerimize aldığımız emaneti düzgün ve saglam teslim etmek sevapdan daha üstün olan vicdani sorumluluktur.

cemaat veya dernek fark etmez, insan her alanda doğruyu icra edip dilediği sürece islamiyete yani insaniyete hizmet etmiş demektir. ulu Allahın ihtiyacı yoktur cemaate yada dernege, doğru düşünen insan buna niyet eden insan ulu Allaha yakındır demektir. unutmayınızki sevgili peygamberimiz çalışmayı ibadetten üstün tutmuş bunu cebrail as dan öğrenmiş ve duyurmuştur.

islamın temeli salih ameldir. salih amel iyiye dogruya ulaşmayı dilemek niyet etmektir. ayrıca namazların direği fatiha suresininde manasında dogruyu icra etmeye ulu Allahdan dilek ve niyet mevcuttur. ihdinessıratel müstakim. sıratellezine en amte aleyhim.

bizi doğru yola hidayet eyle.

insanlar günde 5 vakit doğruluğa niyet ediyor aslında. ama malesef farkında bile değiller.

soruyorum sizlere doğruyu icra etmenin din'i mezhebi derneği olurmu?

insanlar önce neyi ne için yaptıklarını idrak etmezlerse yapılan iş namaz dahi olsa işin icrası amacına ulaşamaz.
 
Son düzenleme:
Tarikatların ve cemaatlerin ortaya çıkış sebebi,
ana kaynağın yetersizliğinin göstergesidir.

Diye de düşünülebilir..
 
Üst Alt