• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği

Okunuyor :
Tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
ihtiyati tedbir talepli tapu iptali ve tescil davası dilekçesi , satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davası dilekçesi , tapu iptal ve tescil davası örnekleri , tapu iptal davası dilekçesi nasıl yazılır , tapu iptali ve tescil davası cevap dilekçesi örneği , hatalı kadastro tespiti tapu iptali ve tescil davası dilekçe örneği , terditli tapu iptali ve tescil davası dilekçe örneği , tapu iptali ve tescil davasında harç

Tapu iptali ve tescil davası dilekçesi örneği

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tapu iptali ve taşınmazın paylar oranında tescili isteminden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : … TL

AÇIKLAMALAR :

1- … tarihinde …ada … pafta … parsel sayılı tapu ile Müvekkilin miras bırakan annesi söz konusu taşınmazın satışını ölümünden önce mal kaçırmak amacıyla müvekkilin kardeşi olan davalıya yapmıştır. Müvekkil bu durumdan annesinin vefatı ile yeni haberdar olmuştur.

2- İşbu taşınmazın rayiç bedeli … TL olmasına rağmen Müvekkilin miras bırakan annesi oldukça düşük bir bedelle mal kaçırma amacıyla taşınmazı müvekkilin kardeşi üzerine satış yapmıştır. Bu satış mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak yapılmıştır. Davalı adına tesis edilen tapunun iptali için sayın Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer

yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle, kötü niyetli davalının gayrı menkulü üçüncü kişilere satmasının önlenmesi için de yukarıda ada pafta ve parseli belirtilen gayrımenkulün satışının önlenmesi bakımından tedbir konulmasını, davalı üzerine kayıtlı mezkur taşınmazın tapu kaydının iptaline ve miras payları oranında tapuya tesciline karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederiz. .../…/…

Davacı Vekili
Av.​
 
Üst Alt