• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Tanrı İnancı Çocukça Bir Hurafe

Okunuyor :
Tanrı İnancı Çocukça Bir Hurafe

Ammar

Kıdemli
Üye
Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 56..

Bu ayetten sonra ne denilebilirki...!!!!
Ancak aşağıda ki uyarılar iletile bilir..

“ALLAH ve Resulünü incitenlere ALLAH, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.”Ahzap suresi 57.

"Bilmediğin şeyin üstünde durup ısrâr etme; çünkü kulak da, göz de, gönül de, hepsi de sorumludur bundan."İsra,36

"Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırır; çünkü onlar, ancak zanna kapılırlar ve onlar, ancak yalan söylerler."En'am,116

60. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline! Zariyat Suresi

ARTIK size daha fazla cevap yazmayacağım artık, yukarda yazdıklarım tamamen ALLAH C.C un emri, o Emrettikten sonra gerisi benim için bir anlam ifade etmez.. O insnaları cinleri ve kainatı bir amaç uğruna yarattı boşuna değil son sözüm şu olur...

"De ki: Ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk edecek değilim. Sizde benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size benim dinim bana"....... KAFİRUN SURESİ
 

spartaküs

Tecrübeli
Üye
Çok şey denebilir... Tanrıyı böylesi basite indirgemek, ona bir haksızlıktır.

Onun ne ibadete ihtiyacı vardır ne de bilinmeye... Bu eksiklikten kaynaklanmaktadır. Dahası yoktan varetme eylemide.

Allah kime hidayet ederse, o hidayete erer, kimi de dalalette bırakırsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileri olurlar.
Andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar. Bunlar da gafillerin ta kendileridir.

A'raf suresi.

Sen eğer dilediğine hidayet edersen, sana ibadet etmeleri için yarattım nasıl diyebilirsin?
Bu örnekte olduğu gibi cehennemde yakmak için yarattım yerinde olmuş.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
İMAN konusunda biraz araştırma yapmanı ondan sonr akonuşmanı tavsiye ederim..

ALLAH C.C un İlim Sıfatı ile herşeyi bilmesi, kimin ne yapacağını önceden bilerek onların yaptıkları çoğunun cehenneme gideceklerini bilir. Gaybı yanlızca ALLAH C.C bilir işte insanların ne yapacağını bu sebeple bildiğinden dolayı onların ne yapacaklarını ve neyi kazanacaklarını bu sıfatları ile bilmiştir..

Peygamberler tarihine bi bak bakalım TEVHİD inancına davet ettiğinde RESULLERE Tabii olanlar hep azınlıkta, sapıklık ve inkar üzere olanların ise çoğunlukta olduğunu görürsün, RESULULLAH S.A.S e 30 kişi iman etmişti, Hz MUSA A.S da keza aynı, Hz. İSA A.S da aynı Hz. NUH A.S da aynı şekilde, insanların çoğunluğu, büyük tufan ile helak edilmiştir..

İBRAHİM A.S Babasına

“İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım! Doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. O halde bana uy da, seni doğru bir yola eriştireyim. Babacığım! Şeytana tapma, çünkü şeytan Rahman (olan Allah)a asi oldu. Babacığım! Doğrusu ben korkarım ki, sana Rahman’dan bir azab dokunur da şeytana arkadaş olursun." (Meryem 19/42-45)

İnsanın öz babası bile ikazlara uymuyorsa kul ne yapsın, yani ALLAH C.C kimseye azap etmek istemez istese herkesi iman etmiş kullar olarak yaratırdı ama o bunu istemedi kul kendi isteği ile RABBİNE C.C yönelmesini istedi,

"Muhakkak Allah Teâlâ Hazretleri kulunun tövbesinden şöyle bir kimsenin sevincinden daha fazla sevinir ki, bu kimse uzun bir yolculuk esnasında tehlikeli bir yerde konaklar Üzerine bütün yiyeceğini içeceğini yüklediği bineği de yanındadır Başını yere koymasıyla şöyle bir uykuya dalar Uyandığında bineğini kaybolup gitmiş olarak görür Üzerine sıcak basmış, susuzluğu son haddine varmış, yahut Allah dilediği kadar sıcağı ve onun susuzluğunu artırmış Sonra o kimse devesini aramak için etrafa çıkmış, aramış, bulamamış, o dereceye gelmiş ki hararetten ve susuzluktan tâkati kesilmiş, ümîdi tükenmiş, böyle bir halde tekrar eski yerine dönerek uyuyakalmış Sonra uyandığında biraz evvel kaybolan devesini başı ucunda bulur İşte bu adam ne derece ferahlanır ise Cenâbı Hak celle ve âlâ Hazretleri de bir kulunun tövbesinden dolayı o devesini kaybedip de başı ucunda bulan adamdan ziyâde ferahlanır Yani râzı olur Tövbe edenin tövbesini kabul edip onu yüksek derecelere nâil eyler, demektir" (Buhârî, Deavât, 4)

İşte böyle sine affedici bir RABBİMİZ ( C.C ) var, lakin kul inkarda isyan ederse karşılığında MÜMİN lerin, MELEKLERİN onlara yani KAFİR lere nasıl davranması gerektiğini de KUR-AN daaçıkca beyan eder MÜMİNLERDEN yukarda İBRAHİM A.S ve Beraberindekilerden yapmasını istediği şekilde yaklaşmalarını emreder..

Neyse cevap yazmıycam dedim ama öyle bir şey yazmışsınız ki cevaplamak şart oldu..
 

suhran

Tecrübeli
Üye
Güzel ifadelerle dolu bir ''makale'' yazmışsınız, emeğinize sağlık.
Yalnız sizin tarif ettiğiniz bu güzel çocuk dini, ırkı ve milliyeti kayla almayan
ve bu gibi bölücülüklerin farkında olmayan saf ve temiz duygulu bir çocuktur.
O da büyüdüğü zaman kendini bazı kutuplaşmaların içinde bulacaktır.
Bu kutuplaşmalar ise dincilik, milliyetçilik, ırkçılık gibi kutuplaşmalardan biri olacak.
Ve bu güzel çocuk o özgür, saf ve etki altında kalmayan düşüncelerinden soyutlanarak özgürlüğünü sınırlayan hatta yok eden kutuplaşmalardan birisinin etkisine girecektir.
Durum böyle olunca da sizin sözünü ettiğiniz bu güzel çocuk olduğu gibi kalamayacaktır.
Artık o çucuk krala çıplak diyemeyecektir.

Sonuç olarak ortaya çıkan şudur; insanların sözünü ettiğiniz çocuk gibi saf ve temiz kalabilmesi için dininden de, ırkından da, milliyetinden de soyutlanması gerekmektedir.
Çocuklar, evet dini ve ırkı sadece taklidi olarak kaale alırlar. Fakat burada ortak noktamız çocuk ifadesinin işaret ettiği maddi gerçeklik değil, düşünce bazında mecazıdır. Yetişkin olup da kabullenişi çocukça olan bir örnekleme diyebiliriz.

Yine de devam edebiliriz bu yolda da. X dinine mensup bir ailenin çocuğu o dini taklit eder (Irk bütünüyle başka bir şeydir). Taklit devresinin bitimindeyse, neye aklı yatıyorsa, nasıl görüp anlıyorsa ona inanır; dinsiz olur mesela, ya da başka bir dini seçer, hatta içine doğup büyüdüğü dini, çevresindeki dindaşlarından farklı algılayıp kabul eder. Bu seçimdir, burada dayatma yoktur, kendi inanışıdır. Olması gereken de budur; çünkü insan düşünür… Sövgüye maruz kalarak büyüyen iki çocuktan biri, diğer insanlara söver, bir diğeri ise sövgüden nefret eder… Sadece seçim…

İnançtan ya da sizin seçtiğiniz ifadeyle dinden soyutlanabilmek için zihinden soyutlanabilmek gerekir, bunun ne olabilirliği vardır ne de gereği. Sizin “yok”unuz benim “var”ımdır ; aşk gibidir bu, kişiseldir, görüdür… Asıl temiz ve saf kalabilmek için inançların sahiplerine saygı gerekir. Irk, tıpkı cinsiyet gibi seçim şansı tanımayan bir gerçekliktir; onunla övünmek de yerinmek de beyhude. Gerçek anlamda soyutlanılması imkansız olsa da, çıkış ve bitiş noktası olarak kabullenilmemesi, yıkıcı yan etkilerini ortadan kaldırır. Benim için Laz olmak hoş bir ayrıntı, bir başkası için bir başka ırk ya da milliyet… Sadece o kadar. Ne algıyla ne görüyle ne de zihinle alakası vardır… “Boş verdim gitti buysa sorun” denilesi bir öğedir hülasa…
Kutuplaşma kaçınılmazdır, fakat insan olma ortak noktasında diğer kutuplarla kesişme de seçimdir… Bunu başarabilmek, diğer insanların da birer beyinleri, algıları ve sonuçta kabullenişleri olduğunu kabul edebilmeden geçer. Bu kesişme olabildiği sürece, hiçbir inanış bir diğerine zarar veremez ( İnanışın vazgeçilmezi, “Senin gibi düşünmüyorsa kökünü kazı” değilse tabi. Bu cümleden olarak, kesişememenin sebebi de açıktır. ) Ortak nokta çemberine dahil her insan için, “çıplak kral” daima “çıplak” olarak anılacaktır emin olun; “çıplak” diyenin, kendi kralı bile olsa…

Sonuç olarak ortaya çıkan şudur; insanların sözünü ettiğim çocuk gibi saf ve temiz kalabilmesi için, inanca tecavüze yeltenmeyip (hatta tahkire ve hatta istihzaya bile…), ırkı ve milliyeti, sadece bir ayrıntı olarak kabullenebilmek gerekir…

Söylemeden geçemeyeceğim bir şey var yine; bu ve bu gibi konularda, Tanrıya inanlar, Tanrıdan alıntılarla cevap veriyor ya bu çok düşündürücü. Tanrıya inanmıyor muhatabınız; yok olduğuna kanaat getirmiş olduğu bir merciden, Tanrının dilinden delil getiremezsiniz. O deliller ancak ona inananlar için gerçektir... Saygı ile…
 
E

Ebu-Ahmet-Musab

Ziyaretci
Dini olanların dini konuşmasını anlıyorumda; Bu dinsiz kafirlerin dini konuşmalarının ne gereği var onu anlamıyorum.

Sonuçta herkese o pamuğu tıkacaklar o zaman anlarsınız Allah var mı?, yok mu?
 

suhran

Tecrübeli
Üye
Dini olanların dini konuşmasını anlıyorumda; Bu dinsiz kafirlerin dini konuşmalarının ne gereği var onu anlamıyorum.
Sonuçta herkese o pamuğu tıkacaklar o zaman anlarsınız Allah var mı?, yok mu?
Yararı olan bir edinim olamaz bu tavrın sonucunda; bu üslupla sadece gerçeğinize küfrettirirsiniz . Amacınız buysa eğer, pekâlâ; devam ediniz. Fakat merak ediyorum; bu tavrı, bu yolla irtibatı insanlarla, inancınızın hangi koşulu size doğru gösteriyor? Bir düşünceyi, bir gerçeği, anlatmak için neden tahkir ve istihza ifadeleri seçiyorsunuz başkaca kelime yokmuş gibi dağarcıkta… İyiye, güzele hele de doğruya giden yol belki ancak zordur, çetrefildir, ama asla nahoş değildir. Boşa çaba; iki yanlış bir doğru etmiyor… Saygı ile...
 
E

Ebu-Ahmet-Musab

Ziyaretci
Yararı olan bir edinim olamaz bu tavrın sonucunda; bu üslupla sadece gerçeğinize küfrettirirsiniz . Amacınız buysa eğer, pekâlâ; devam ediniz. Fakat merak ediyorum; bu tavrı, bu yolla irtibatı insanlarla, inancınızın hangi koşulu size doğru gösteriyor? Bir düşünceyi, bir gerçeği, anlatmak için neden tahkir ve istihza ifadeleri seçiyorsunuz başkaca kelime yokmuş gibi dağarcıkta… İyiye, güzele hele de doğruya giden yol belki ancak zordur, çetrefildir, ama asla nahoş değildir. Boşa çaba; iki yanlış bir doğru etmiyor… Saygı ile...
Eğer bir müslüman isen söylediklerimi belki anlarsın. Bir müslüman önce hoşgörü ile yaklaşır ve tebliğ eder. Karşısındaki insanda, saygısızlık yapmaz ve ben sizin söylediklerinize katılmıyorum derse, bizde ona Allah'tan hidayet dileriz ama bu forumda hangi konuda yazı yazsak insanlar bırak bizi çok bilmiş ukala görmeyi Allah'a iftira atıyorlar, hatta bazıları Allah'a hakaret ediyorlar. Kendi nefsimize edilen zulmu sineye çekebiliriz belki ama bir mümin olarak Rabbimize yapılan söylemleri sineye çekmemizi bizden kimse beklemesin. Sahabenim karşısında edilseydi bu kelamlar sağ kalabilirlermiydi acaba Allah'a iftira atanlar.

Adamlar daha Allah'ı tanımıyor bize akıl öğretmeye kalkıyor. Diyorki adamın biri, Elleri kesmek, kelle kesmek, bumu istediğiniz şey gibilerinden sallıyor.

Kardeşim sen Allah'ın ayetini yalanlıyorsan kafirsin demektir. Allah diyor ki: Hırsızlık yapan kadın ve erkeğede Allah'tan bir ceza olmak üzere ellerini kesin.

Bu ayeti yalanlayan kafirdir. Allah ellerini kesin diyor! kendini ilahtan daha üstün gören insanda yok elleri kesilmez hapse atın 3 ay yatsın çıksın diyor. Tercih sizin kardeşim. Kim Allah daha iyi bilir diyorsa kurtulma şansı vardır ama kim insan daha iyi bilir diyorsa cehnnemi boylar. Bilmem anlatabildim mi?

Bu forumdaki son yazımdır bu.

Arkamdan istediğinizi düşünebilirsiniz. Herkes amelinden sorumludur. Bana zerre zararınız dokunamaz. Bana ve benim gibi düşünenlere Allah yeter. Diğerlerinede küfürleri yeter.

Allah C.C. buyurur: Helak olan apaçık bir delille helak olsun, kurtulanda apaçık bir delille kurtulsun...
 

spartaküs

Tecrübeli
Üye
Adamlar daha Allah'ı tanımıyor bize akıl öğretmeye kalkıyor. Diyorki adamın biri, Elleri kesmek, kelle kesmek, bumu istediğiniz şey gibilerinden sallıyor.

Kardeşim sen Allah'ın ayetini yalanlıyorsan kafirsin demektir. Allah diyor ki: Hırsızlık yapan kadın ve erkeğede Allah'tan bir ceza olmak üzere ellerini kesin.

Bu ayeti yalanlayan kafirdir. Allah ellerini kesin diyor! kendini ilahtan daha üstün gören insanda yok elleri kesilmez hapse atın 3 ay yatsın çıksın diyor. Tercih sizin kardeşim. Kim Allah daha iyi bilir diyorsa kurtulma şansı vardır ama kim insan daha iyi bilir diyorsa cehnnemi boylar. Bilmem anlatabildim mi?
Biz de tanrının böylesi vahşeti nasıl yaptırdığını anlamıyoruz işte... Sizlerse, düşünmekten çok, tanrı böyle dedi diye taptığınız için sözlerimiz bu mantık karşısında düşmanca karşılanıyor.

Evet sahabelerinizde çokça kelle götürdü... Bunun yanlış olduğunu insanlık dışı olduğunu ifade ediyoruz. Asıl hakaret, bırakın hakareti resmen vahşet budur işte.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
İsterse bu herif gibi senin öldürmez süründürür, isterse bir nefes dahi alamayacağın, senin üzerinde tam bir hak ve hakimiyete sahip bir yaratıcıdan bahsettiğinin farkıda olmayan bir cahilin sözlerinden başka birşey değil bu sözler...

Sen hangi merhamet ve şefkatten bahsediyosun senin elinde böyle bir güç olsa yapacağın zulumun haddi hesabı yokken, kendisine ŞİRK koşan kafire bile adeletsizlik yapmayan, ona dünya hayatında cenneti yaşatan bir YARATICI dan daha merhametli olduğunumu zannediyorsun...

Şu muhakkak ki Allah Kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder.Kim Allah'a ortak icad ederse müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir.

Bak nasıl da Allah adına yalan uydurup O'na iftira ediyorlar! Bu da, onlara belli bir günah olarak fazlasıyla yeter!

Ey kendilerine daha önce kitap verilen Ehl-i kitap! Yanınızdaki kitapları tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba da iman edin. İman edin: enseleriniz nasıl dümdüz ise bazılarınızın yüzlerini bir darbe ile gözden, ağızdan, azalardan ederek dümdüz hale getirmeden, veya Ashab-ı sebte yaptığımız gibi lânet etmeden! Allah'ın emri mutlaka yerine gelir.

Nisâ Suresi


İşte burdaki gibi yüzünü bir yumrukda ensen gibi dümdüz ettiklerinde iman ettim beni dünyaya geri gönderin diye yalvarırken görürüm ben seni...

Tevbe/9/73. Ey Peygamber! Inkarcilarla, ikiyuzlulerle savas; onlara karsi sert davran. Varacaklari yer cehennemdir, ne kotu donustur.

93--Allah adına yalan sözler uyduran, ya da kendisine hiçbir vahiy indirilmediği hâlde “Bana da vahiy gönderiliyor!” iddiasında bulunan; ve “Allah’ın indirdiğinin bir benzerini ben de indirebilirim! Ben de hayatı düzenleyecek kanunlar, kurallar koyabilir, Allah’ın yol göstericiliğine ihtiyaç duymaksızın, insanı mutluluğa ulaştıracak hayat sistemi oluşturabilirim.” diyenden daha zâlim kim vardır?

Keşke o zâlimleri, ölümün pençeleri arasında çırpınırlarken bir görseydin! O zaman melekler, yakalarına yapışarak diyecekler ki: “Haydi, çıkarın bakalım canlarınızı! Allah adına gerçek dışı sözler söylediğiniz ve O’nun âyetlerine karşı kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için, bugün küçük düşürücü bir azapla cezâlandırılacaksınız!”

94-Ve o zaman Allah buyuracak: “İşte, size dünyada iken bahşettiğim bütün nîmetleri arkanızda bıraktınız ve tıpkı sizi ilk yarattığımızda olduğu gibi, huzuruma yapayalnız geldiniz! Sizin hayatınız, ölümünüz ve âhirette “şefâate” nâil olup cennete girmenizle ilgili konularda Allah’ın yetki ve egemenliğine ortak olduğunu iddia ettiğiniz şefâatçilerinizi yanınızda göremiyoruz, neredeler onlar! Evet, aranızdaki tüm bağlantılar kesilmiş ve sizi kurtaracaklarını iddia ettiğiniz sahte ilâhlarınız, kaybolup gitmiştir!”
ENAM SURESİ
 

suhran

Tecrübeli
Üye
Eğer bir müslüman isen söylediklerimi belki anlarsın. Bir müslüman önce hoşgörü ile yaklaşır ve tebliğ eder. Karşısındaki insanda, saygısızlık yapmaz ve ben sizin söylediklerinize katılmıyorum derse, bizde ona Allah'tan hidayet dileriz ama bu forumda hangi konuda yazı yazsak insanlar bırak bizi çok bilmiş ukala görmeyi Allah'a iftira atıyorlar, hatta bazıları Allah'a hakaret ediyorlar. Kendi nefsimize edilen zulmu sineye çekebiliriz belki ama bir mümin olarak Rabbimize yapılan söylemleri sineye çekmemizi bizden kimse beklemesin. Sahabenim karşısında edilseydi bu kelamlar sağ kalabilirlermiydi acaba Allah'a iftira atanlar.

Adamlar daha Allah'ı tanımıyor bize akıl öğretmeye kalkıyor. Diyorki adamın biri, Elleri kesmek, kelle kesmek, bumu istediğiniz şey gibilerinden sallıyor.

Kardeşim sen Allah'ın ayetini yalanlıyorsan kafirsin demektir. Allah diyor ki: Hırsızlık yapan kadın ve erkeğede Allah'tan bir ceza olmak üzere ellerini kesin.

Bu ayeti yalanlayan kafirdir. Allah ellerini kesin diyor! kendini ilahtan daha üstün gören insanda yok elleri kesilmez hapse atın 3 ay yatsın çıksın diyor. Tercih sizin kardeşim. Kim Allah daha iyi bilir diyorsa kurtulma şansı vardır ama kim insan daha iyi bilir diyorsa cehnnemi boylar. Bilmem anlatabildim mi?

Bu forumdaki son yazımdır bu.

Arkamdan istediğinizi düşünebilirsiniz. Herkes amelinden sorumludur. Bana zerre zararınız dokunamaz. Bana ve benim gibi düşünenlere Allah yeter. Diğerlerinede küfürleri yeter.

Allah C.C. buyurur: Helak olan apaçık bir delille helak olsun, kurtulanda apaçık bir delille kurtulsun...
“Sonuçta herkese o pamuğu tıkacaklar o zaman anlarsınız Allah var mı?, yok mu?” bu cümleyeydi tüm sözlerim… “Yok” ifadesine bu cevabın ne gereği vardır ne de geçerliliği… Bir cevap veriniz demek istiyorum; muhatabınızın da kabul ettiği argümanlardan yola çıkarak… Hakaret algılıyorsanız cümlelerde, hakarete nokta koyacak cümleler kurarak cevap veriniz, ancak bu yolla işitilebilir söyledikleriniz…
 
Üst Alt