Tamire verilen ürün zamanında gelmezse ihtarname örneği

Tamire verilen ürün zamanında tamir edilmiş olarak teslim edilmezse (20 iş günü) İhtarname dilekçe örneği , zamanında teslim edilmeyen ürün tüketici hakları , yetkili servise ihtarname

Tamirdeki Ürünün 20 Günü Geçmesi halinde göndereceğiniz örnek İhtarnameİHTARNAMEDİR

İhtar Edilen
(Muhatap) : ……………………………………….
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

İhtar Eden (Keşideci) : ……………………………………….
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

İhtarın Tarihi : …../…../201…

İhtar Konusu : Tamirdeki ürünün yasal süresi içerisinde onarılamaması nedeniyle yasal seçimlik haklarının kullanılmasına dair hakkın talep edilmesinin ihbar ve ihtarıdır.

Açıklamalar :

Sayın Muhatap;
Tüketici (Keşideci) ………………………, …./…/201… tarihinde …. Adet, …………….. marka/model ………………………. ‘nı mağazanızdan satın almıştır. Satın alınan ürünün bedeli ……………. TL, peşin ve nakit/kredi kartı/ olarak ödenmiştir.

Satın alınan üründe arıza/ayıp tespit edildiğinden, bunun giderilmesi için satıcıya/yetkili servise …../…./201… tarihinde başvurulmuştur. Ürünün teslim tarihinden itibaren 20 gün geçmesine rağmen ürünün akıbetiyle ilgili tarafıma herhangi bir bilgi verilmemiş ve ürünün teslimatı yapılmamıştır.

6502 Sayılı Tüketici Kanunun ilgili hükümleri gereğince yasal seçimlik hakların kullanılmasına dair hakkımızın doğduğunu ve bu seçimlik haklarımızdan işaretlediğimiz (x),


Ürünün Ayıpsız Misliyle DeğişiminiÜrünün Bedel İadesiniÜrünün Ücretsiz OnarımınıÜründeki Ayıp Oranına Göre Bedel İndirimini
x​
---

Yapılmasını talep ediyorum.

Sayın Muhatap;
İşbu ihtari bildirimin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (Yedi) gün içinde yükümlülüklerinizin eksiksiz olarak yerine getirilmesini, aksi takdirde ilgili mahkemeye müracaatla aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibatı yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza şahsınıza ait olacağını ihbar ve ihtar ederim.

İhtar Eden (Keşideci)
Ad, Soyad : ……………………………..
İmza : ……………………………..
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt