Tamirdeki ürün 20 iş günü içinde gelmezse Hakem Heyeti Dilekçe örneği

Tamire verdiğiniz ürün 20 iş günü içinde yapılmış olarak size teslim edilmez ise Tüketici Hakem Heyeti'ne vermeniz gereken dilekçe örneği

T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na

Şikâyetçi : ………………………… (TC No: ……………………)
Adres & İletişim : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Tel: (…..) …………….. | E-Posta: ……………..@ ………...

Şikâyet Edilen : ………………………………………
Adres & İletişim : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Tel: (…..) …………….. | E-Posta: ……………..@ ………...

Ş. Parasal Değeri : ………………… TL.

Konu : Tamirdeki ürünün yasal süresi içerisinde onarılamaması nedeniyle yasal seçimlik haklarının kullanılmasına dair hakkın talep edilmesi dileğidir.

Açıklamalar :
1-)…………………….. mağazasından …./…/201… tarihinde …. Adet ……………. Marka/model ………………………… satın aldım. (DELİL: Ek-1: Fatura ve Garanti Belgesi)
2-)Ürünün bedeli ……. TL peşin ve nakit/kredi kartı (ile) olarak ödenmiştir. (DELİL: Ek-2: Ödeme Belgesi)
3-)Ürünün arızalanması ve/veya ayıplı çıkması dolayısıyla satıcıya/yetkili servisine …./…/201… tarihinde teslim edilmiştir. (DELİL: Ek-3: Servis Teslim Fişi)
4-)Arızası ve/veya ayıbının giderilmesi için teslim edilen ürün yasal süresi içinde onarılmamış ve tarafımıza teslim edilmemiştir. İşbu nedenle satıcıya yasal süresi içerisinde 6502 sayılı Tüketici Kanunundan doğan yasal seçimlik hakkımızın satıcı tarafından tercihimiz doğrultusunda yerine getirilmesini içeren yazılı bildirimde bulunulmuştur. (DELİL: Ek-4: İhtarname Bildirimi ve Posta Ekleri)
5-)Satıcı talebimize olumlu yanıt vermediğinden Hakem heyetine başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Sebepler : 6502 sayılı Tüketici Kanunu ve diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller : Fatura, Garanti Belgesi, Servis Fişi, İhtarname ve Posta Gönderisi Ekleri, Bilirkişi ve sair kanuni deliller.

Sonuç ve Talep : Sunulu nedenler ve gerektiğinde bilirkişi raporu ışığında;

1- Şikâyetimizin KABULÜNE,
2- Ürün bedeli …… TL’nin tarafımıza İADESİNE,
Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …./…../201…

Şikâyetçi
Ad, Soyad : ……………………..
İmza : ……………………..​

Delil Ekleri :
1-Fatura ve Garanti Belgesi.
2-Ödeme Belgesi.
3-Servis Teslim Fişi.
4-İhtarname ve Posta Gönderisi.

 
Üst Alt