Taksonomi

Merhaba

-Yun.taxis (düzenleme) ve nomos, ( kanun )
- Canlıların sınıflandırılması
-Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kural ve prensipler

Taksonomik çalışmalar

-Alfa taksonomi
Sadece tür, cins gibi kategorilerdeki taksonların isimlendirilmesi ve tanımlanması düzeyinde yapılan çalışmaları kapsar.

- Beta taksonomi
Bu tip çalışmalarda tür ve daha yukarı kategorilerdeki akrabalık durumları incelenir, daha çok sağlam bir sınıflandırma sisteminin gelişimi üzerinde durulur.

-Gamma taksonomi
Alt tür populasyonları düzeyindeki çalışmaları kapsar.
 
Üst Alt