Taht kavgaları yüzünden CİNAYET lerin bini bir para

  • Konbuyu başlatanbursali68
  • Başlangıç tarihi

KARDEŞ-AMCA-SADRAZAM BOĞDURMA / ÖLDÜRMELERİ

1.OSMANLI HANEDANI OSMAN GAZİ : 1258 -1326. İlk siyasi cinayeti işleyen padişahtır. Amcası Dündar Beyi öldürttü. Yerine oğlu Orhan Gazi geçti.

2.1. MURAT : 1325 -1389. Padişahlığı 29 yıl sürdü : 1360 -1389 OĞLUNU VE KARDEŞİNİ ÖLDÜREN İLK PADİŞAHTIR. Oğlu Savcı Bey ile kardeşleri (Teodoradan doğma) Halil ve (Asporceden doğma) ibrahimi öldürttü (1385). 1. Murat, Bulgar Kralı Simonun kızkardeşi Marya (Gülçiçekhatun) ile evlendi. Tahta, ondan doğan oğlu Yıldırım Beyazıt geçti. Öldürdüğü oğlu Savcı Bey, Bulgar Prensesi Tamaradan doğmaydı.

3.YILDIRIM BEYAZIT : 1360 -1403. Padişahlığı 13 yıl sürdü : 1389 -1402 Kardeşi Şehzade Yakupu 1. Kosova Savaşına giderken öldürdü. 6 oğlu vardı: Süleyman, İsa, Musa, Mustafa, Mehmet ve Kasım. Mehmet kardeşi İsayı, Musa da ağabeyi Süleymanı boğdurdu. Tümü babalarının yanında, Bursada gömüldüler. Yıldırım Beyazıtın 3 eşi vardı a) Germiyanoğlu Süleyman Beyin kızı Devlet Hatun,
b) Bulgar Prensi Konstantinin kızı Olga,
c) Sırp Kralı Lazerin kızı Olivera.

4.2. MURAT : 1402 -1451. Padişahlığı 30 yıl sürdü : 1421 - 1451. Tahta geçtiğinde amcası Mustafa Çelebiyi, kardeşleri Rum Veronikadan doğma Ahmet, Yusuf ile Rum Annadan doğan Mahmutu boğdurdu. Küçük kardeşi 13 yaşındaki Şehzade Mustafayı da 1 yıl sonra öldürtüp, babası 1. Mehmetin yanına Bursaya gömdü. 6 oğlu olmasına karşın tahta, Mara Despinadan olma oğlu Mehmet (Fatih) çıktı.

5.2. MEHMET (FATİH) : 1430 -1481. Padişahlığı 35 yıl sürdü : 1446 -1481. Rum Zaganos Paşanın kızı Kornelya ile evlendi. Kundaktaki kardeşi Ahmeti boğdurdu. Evlendiği diğer kadınlar Trabzon Rum kralı Kommenin kızı Anna, Mora valisinin kızı Helen, Bizanslı Prenses İrendir. Fatih, Karamanoğulları ve Akkoyunlular adlı TÜRK BEYLİKLERİNİ ortadan kaldırmış ve Çandarlı Halil Paşa gibi değerli bir Türk büyüğünü Bizanstan rüşvet aldığı gibi çirkin ve gerçekdışı bir gerekçeyle öldürmüştür. 2 oğlu vardı. Rum Kornelyadan doğan Beyazıt ile Rum Annadan doğan Cem.

6.2. BEYAZIT : 1447-1512. Padişahlığı 31 yıl sürdü : 1481-1512. Kardeşi ile girdiği taht kavgasını kazandığında, Cem İtalyaya kaçtı, Papaya sığındı. 2. Beyazıt kardeşi Cemi öldürülmesi için Papa Alexandre Borgiaya 300.000 altın ödedi. Cem, 1495 te Napolide öldürüldü, cesedi 1499 da Bursaya getirildi. Cemin oğulları Oguzhan, Ali ve Murattır. 2. Beyazıt, kardeşi Cemin oğullarından Oğuzhanı da 1483 de öldürtmüştü. Öbür oğul Murat ise Rodosa kaçtı, Katolik oldu. Kanuni Rodosu 1522 de alınca onu ve çocuklarını da öldürmüştür. 2. Beyazıtın öteki eşleri Beti, Litiana, Katherin, Danileva ve Ninadır. 2. Beyazıtı, oğlu Yavuz Sultan Selimin öldürdüğü yaygın bir kanıdır.

7.YAVUZ SULTAN SELİM : 1467-1520. Padişahlığı 8 yıl sürdü : 1512 -1520. Babası Beyazıtı 1512de zehirletip tahta çıktı. Merhum ağabeyi Şehinşahın oğlu Mehmet ile diğer merhum ağabeyi Alemşahın oğlu Osmanı boğdurdu. Ağabeyi Korkutu ve onun oğlunu Emet Kasabasında boğdurup, Bursa Orhan Gazi türbesine gömdü. Diğer ağabeyi Şehzade Ahmeti de boğdurmuştu. Her iki kardeşi de boğan Kapıcıbaşı Sinan Paşadır. Öldürttüğü kardeşi Ahmetin oğulları Süleyman ile Alaattin, Kahireye kaçtılar, orada vebadan öldüler. Ahmetin diğer oğullarında Murat, Şah İsmailin, Kasım ise Memluk Sultanı Gayrinin yanına kaçtılarsa da, amcaları Yavuzun nefretinden kurtulamadılar. Çünkü Yavuz Mısıra girince onu öldürttü. 8 yıl tahtta kalan Yavuz, 2 ağabey, 6 yeğen, 3 de vezir öldürtmüştür.

8.KÂNUNİ SULTAN SÜLEYMAN : 1494 -1566. Padişahlığı 46 yıl sürdü : 1520 -1566 6 kız kardeşi vardı, erkek kardeşi yoktu. Önce büyük amcası Cem Sultanın oğlu Muratı ve onun oğullarını (1522 de) Rodosta öldürttü. Sonra kendisini tarihe, OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ 2. PADİŞAH olarak geçirecek cinayeti işledi: Oğlu Şehzade Mustafayı boğdurdu. Torununu da Amasyada boğdurdu. Sultan Süleymanın karısı bir Rus papazının kızı olan Roksalandır. Tarihe Hurrem Sultan olarak geçen bu Rus kızı, Kanuni Süleymana Mehmet, Cihangir, Selim ve Beyazıt adlı 4 şehzade dünyaya getirdi. Şehzadelerden Mehmet ve Bayezıt birbirlerine düştüler. Beyazıt İrana kaçtıysa da orada 1561de 5 çocuğu ile birlikte boğduruldu. Çocuklarının adları Mahmut, Orhan, Abdullah, Mehmet, Osmandı. Şehzade Mehmet, Manisa sancakbeyi iken öldü. Cihangirin de ölümünden sonra taht 2. Selim (Sarı Selim)e kaldı.

9.3. MURAT : 1546 -1595. Padişahlığı 21 yıl sürdü : 1574 -1595. Tahta çıktığı gün, 21 Aralık 1574te, ilk işi 5 erkek kardeşini ( Süleyman, Mustafa, Cihangir, Abdullah ve Osmanı ) boğdurmak ve babasıyla birlikte Ayasofyanın bahçesine gömdürmek olmuştur. 3 Muratın 100 ü aşkın çocuğu olmuştu. Öldüğünde 47 çocuğu sağdı. 1595te öldüğünda Venedikin ünlü ailelerinden Bafoların kızından olma oğlu, Şehzade Mehmet tahta çıktı. Polonyalı Mona, Macar Ninuşka, Rus Olga, Romanyalı Meri öteki eşleriydi. Sokullu Mehmet Paşayı boğduran da 3.Murattır.

10.3. MEHMET : 1567 -1603. Padişahlığı 8 yıl sürdü : 1595 -1603 İlk işi 47 kardeşinden, erkek olan 19unu boğdurmak oldu. 3. Mehmet, cinayet işleme rekoru konusunda babası 3. Muratı da geçmiştir. O, tüm Osmanlı padişahları arasında EN ÇOK KARDEŞ ÖLDÜRME REKORU nun sahibidir. Kardeş katili olma ünvanı ona yeterli gelmemiş olacak ki 16 yaşındaki oğlu Şehzade Mahmutu da Haziran 1603te öldürttü. 1.Murat ve 1. Süleymandan sonra, tarihe OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ 3. PADİŞAH olarak geçti. Çok ilginçtir, oğlunu öldürdükten sonra ancak 7 ay yaşayabildi. Tahta Yunanlı Helenden doğma oğlu Ahmet çıktı.

11.1. AHMET : 1590 -1617. Padişahlığı 14 yıl sürdü : 1603 -1617. 14 yaşında tahta çıktığında sünnetsizdi. Rum Evdoksia ve Rum Anastasia ona gelecekte padişah olacak şehzadeleri doğurdular. Evdoksia, Genç Osman, Mehmet, Süleyman, Beyazıt ve Hüseyini; Anastasia (Mahpeyker Kösem Sultan) ise, 4. Murat ve Deli İbrahimi doğurdu. 1. Ahmet, Sadrazam Türk Derviş Paşayı öldürerek, yerine, binlerce Anadolu Türkünü katledecek ve tarihe Kuyucu lakabıyla geçecek olan Sırp soylu Hırvat Murat Paşa adlı katili, sadrazam yaptı. İspanyol Violettadan doğma kardeşi Mustafayı zararsız bir deli olduğu için öldürtmemişti. Kendisinin, 28 yaşında ölümünden sonra tahta işte bu deli kardeşinin çıkacağını bilemezdi.

12.2. OSMAN : 1604 -1622 (Genç Osman). Padişahlığı 4 yıl sürdü : 1618 -1622. 1. Ahmetin Mahfiruz Sultan takma adlı eşinden, Rum Evdoksiadan doğma 13 yaşındaki oğludur. 6 erkek kardeşi vardı. 16 yaşında Lehistan seferine çıkarken kardeşlerinden en büyük olanı Şehzade Mehmeti 1621 de öldürttü. Bir yıl sonra Yeniçeriler tarafından tahttan indirilip, ırzına geçilerek öldürüldü ve babası 1. Ahmetin türbesine gömüldü. (Mayıs 1622) TAHTTAN İNDİRİLİP ÖLDÜRÜLEN İLK PADİŞAHTIR.

13.4. MURAT : 1612 -1640. Padişahlığı 17 yıl sürdü : 1623 -1640. 11 yaşında tahta çıktı. Kardeşleri Kasım, Beyazıt ve Süleymanı 1635te boğdurttu. Ana baba öz kardeşi İbrahimi sağ bıraktı. Osmanlı tarihinde ilk kez bir şeyhülislamı, Süleyman Efendiyi o öldürttü. Hiç çocuğu olmayan 4. Murat, babası gibi 28 yaşında öldü. Taht, öldürmediği kardeşi Deli İbrahime kaldı.

14.4. MEHMET : 1641 -1692. (Avcı Mehmet). Padişahlığı 39 yıl sürdü : 1648 -1687. 7 yaşında, sünnetsiz bir çocuk olarak çıktığı tahtta 39 yıl kaldı. Önce babaannesi (Anastasiayı) Mahpeyker Kösem Sultanı öldürttü. Rum Evamia ile evlendi. Gülnuş Sultan adlı bu Rum dilber, ona daha sonra ikisi de tahta çıkacak olan 2 oğlan (Mustafa ve Ahmeti) doğurdu. Yeniçerilerce zorla indirildi tahttan, yerine kardeşi Süleyman çıkarıldı.

15.3. AHMET : 1673 -1736. Padişahlığı 27 yıl sürdü : 1703 -1730. (Lale Devri) Annesi Rum Evamia idi. O dönemde saraylarda zevk ve sefa gecelerinin mutluluğu yaşanırken, onbinlerce Anadolu genci yağma amaçlı savaşlarda can vermekteydi.BİR LALE BİN ALTINAYSA, BİR NALE BADİHEVADIR atasözü, o dönemin, halk için acımasız olan koşullarını dile getirir. ( Nale : inilti, badiheva : bedava, demektir ) Ermeni Baltacı Mehmet adlı sadrazamın Rus Çariçe Katerinaya bir yengiyi bağışlaması, bu dönemin bir başka olumsuz yanıdır. Lale Devrinin padişahı, Arnavut Patrona Halil isyanı ile tahttan indirildi.Yeğeni Şehzade İbrahimin katilidir ve devrik 8. padişahtır.

16.3. OSMAN : 1689 -1757. Padişahlığı 3 yıl sürdü : 1754 -1757. 2. Mustafanın gözdesi Sırp Mariden doğmuş, bu ruh hastası şehzade, tahta çıktığında 56 yaşındaydı. Kadın cinsine karşı derin bir korku duyardı. Sicilyalı Olivya ile Sırp Olgadan - her nasılsa - 2 oğlu oldu. Taht, oğullarına kalsın diye yeğeni Şehzade Mehmeti boğdurdu ama o yıl kendisi de öldü.

17.3. MUSTAFA : 1717 -1774. Padişahlığı 17 yıl sürdü : 1757 -1774. Babası 3.Ahmet, annesi Fransız Janettir. İlk işi 3.Osmanın kundaktaki 2 oğlunu boğdurmak oldu. Cenevizli Annes ona, daha sonra tahta 3.Selim adıyla çıkacak olan oğlunu doğurdu. Korsikalı Elsa, Köstenceli Emily, Polonyalı Mona, Gürcü Poli diğer gözdeleriydi. 3.Mustafa, Sadrazam Bahir Mustafa Paşa ve Sadrazam Yağlıkçızade Mehmet Emin Paşayı boğdurmuştur.

18.4. MUSTAFA : 1779 -1808. Padişahlığı 1 yıl sürdü : 1807 -1808. 3. Selimi ve çocuklarını öldürttü. Sofi, Flora, Glorya ona şehzade doğuran gözdeleriydi. Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahttan indirildi.

19.2. MAHMUT : 1784 -1839. Padişahlığı 31 yıl sürdü : 1808 -1839. Annesi Fransız Aimeenin etkisinde kalarak, tahttan indirilmiş kardeşi 4. Mustafayı ve onun 3 oğlunu öldürttü. Dindar bir Katolik olan annesi Aimee ( Nakşidil Sultan ) 1817de veremden öldüğünde, ona Galata Manastırından Başpapaz getirterek büyük bir tören yaptırdı. İstanbul Rum Ortodoks Patriği Grigoriusu Mora isyanının sorumlusu olduğu gerekçesiyle astırması, tüm dünyada hâlâ nefretle anılmasına neden olmaktadır. 2.Mahmutun Fasın Fez kentine özgü bir başlık olan FESi benimsemesi ve fesin yaygın olarak kullanımı, yüce önder Atatürkün Şapka Devrimine dek sürmüştür. Rus Leon, Çingene Besime, Ermeni Maryam, Mısırlı Fatma,Tunuslu Furi,Yunan Nora, Rus Olga, Cenovalı Rozi, Romen Magda adlı cariyelerinden 14ü erkek,28 çocuğu oldu. Tahta sadece 2 oğlu çıktı. Yeniçeri ocağının binlerce askerini öldürten de odur. (1826-Vaka yi Hayriye)

20.2. ABDÜLHAMİT : 1842 -1918. Padişahlığı 33 yıl sürdü : 1876 -1909. Abdülmecitin Ermeni Virjinden doğma oğludur. Sadrazam Mithat Paşayı Taifte boğdurdu. 33 yıl kaldığı tahttan zorla indirildi. Hareket Ordusunun bastırdığı "gerici ayaklanmayı o başlatmıştı.
Sağlıcakla kalınız...
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt