Tahliye Davası dilekçesi örneği

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
kira alacağı ve tahliye davası dilekçe örneği , sulh hukuk tahliye davası dilekçe örneği , iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği , tahliye davası hangi mahkemede açılır , tahliye davası delil listesi , ihtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği , kiracı tahliye ihtarname örneği

Tahliye Davası dilekçesi örnekleri

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Taahhüt nedeniyle tahliye talebinden ibarettir.

DAVANIN DEĞERİ : … TL (Yıllık Kira Bedeli)

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı, …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereğince müvekkilin maliki olduğu … adresteki dairede …YTL aylık kira karşılığı oturmaktadır.

2- Kiracı davalı, kiralanana yerleştikten sekiz ay sonra kendi isteği ve serbest idaresiyle tahliye taahhüdünde bulunmuştur. Bu taahhüde rağmen kiracı mecuru tahliye etmediğinden bu davayı açmak zorunda kaldık.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Tahliye Taahhütnamesi, emsal kira bedeli araştırmaları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Kiracının mecurdan tahliyesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av.​
 

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Tahliye davası dilekçesi - ihtiyaç nedeniyle

…HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : İhtiyaç nedeniyle tahliye istemimizdir.

DAVANIN DEĞERİ :

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı …./…./….. tarihli sözleşme ile taşınmazında aylık …TL kira ile oturmaktadır.

2-) …….. kurumunda memur olarak çalışmaktadır, iki ay kadar önce taşınmazının bulunduğu yere atanmıştır. Halen kirada oturmaktadır.

3-) Müvekkilim, davalıya kiralanan taşınmaza ihtiyacı olduğunu ihtar ile duyurmuş olmasına rağmen sonuç alamadığı için işbu davayı açmak zarureti ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ NEDENLER : 6570 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :Kira sözleşmesi, ihtarname, atama belgeleri vs… her türlü yasal delil.

İSTEM VESONUÇ :Arz ettiğim nedenlerle kiralananın tahliyesine, yargılama masraf ve giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim…./…/…

Davacı Vekili

Av.
 
Üst Alt