Tafsilat:

Merhaba!

TAFSİLAT:Ayrintiya-detaya dalmak

-Bir bütünün önemce ikinci derecede olan
ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay.
-Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün
ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat.
-Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan
kelime, cümle veya eşya.
-Resim, heykel ya da mimarlık yapıtlarında yeralan
parçalardan her biri.
-Bir tablonun, heykelin ya da mimarlık yapıtının
açıklanması için yalnız bir parçasını gösteren
büyütülmüş resim, kitap resmi.
-Yazın ve sanat yapıtlarında, bir bütünün ufak
parçaları.
 
Üst Alt