şuurlu varlıklar

Bursalı68 yazdı
O ayetleri oraya BEN YAZMADIM...Kapı gibi duruyor orada.

Sen önce, Kuran'ın içerisinde, Tevrat'a inanman gerektiğini söyleyen "kapı gibi" ayetleri oku; o ayetleri de sen yazmadın oraya!

AHKAF SURESİ
11 -İnkâr edenler, insanlara şöyle derler: “eğer bu, hayırlı bir şey olsaydı, bunlar ona inanmakta bizi geçemezlerdi.” Bununla umduklarını bulamayınca şöyle diyecekler: “bu, eski bir uydurmadır.”

12 -Hâlbuki ondan önce, bir önder ve bir rahmet olarak Musa’nın kitabı var.

Kuran’dan önce Allah katından indirilen kitap Tevrat’tır.

AHKAF SURESİ
29- Bir zaman, cinlerden bir topluluğu, Kuran’ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onu dinlemeye hazır hale geldiklerinde: “susup dinleyin!” dediler. Dinleme bitirilince de uyarıcılar olarak kendi toplumlarına döndüler.

30- Dediler ki: “ey toplumumuz! Biz; Musa’dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola ileten bir kitap dinledik.

Allah katından indirilen dört değil, iki kitap vardır; ikisi de haktır…

KASAS SURESİ
49 -De ki: Eğer doğru sözlü iseniz, Allah katından, bu ikisinden daha aydınlık bir kitap getirin de, ben ona uyayım.

Kuran’da Hz. Muhammet, Tevrat’ın aydınlık bir kitap olduğunu kabul etmişken; Tevrat’ın bozulduğu hükmünü onun verdiğini iddia etmek peygambere iftira ve Kuran’a ihanettir…


HUD SURESİ
17 -Böyleleri şu kimse gibi olur mu: rabbinden bir beyyine üzerinedir, O’ndan bir tanık da kendisini izler. Tanıktan önce de bir kılavuz ve rahmet olarak Musa’nın kitabı var. Onlar ona inanırlar. Hiziplerden onu inkâr edenin varış yeri ateştir. Ondan asla kuşkuya düşme; o rabbinden bir haktır ama insanların çokları inanmıyorlar.

Peygamber ve beraberindekiler kılavuz ve rahmet olan TEVRAT’A inanırlar; TEVRAT’I inkâr edenin varış yeri ateştir…

NAHL SURESİ
43 -Biz senden önce de elçi olarak kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun!

NİSA SURESİ
162 -Ama onların (Ehlikitap’ın) ilimde derinleşmiş olanları ve müminler, sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar.

İsrail oğulları içerisinde bulunan iyi insanların Hz. Muhammet’e ve Kuran’a iman etmeleri kaçınılmazdır…

Bu durumda İsrail oğullarının yanında bulunan Tevrat ya da Tevrat bilgisi Hz. Muhammet ve yanındakilerle elbette ki paylaşılacaktır…

ALİ İMRAN SURESİ
93. Onlar de ki: Tevrat’ı ortaya getirin; doğru sözlü iseniz onu okuyun.
94. Artık bundan sonra kim yalan düzüp Allah’a iftira ederse böyleleri zalimlerin ta kendileridir.

Kuran’dan yaklaşık 2012 yıl önce indirilen Tevrat; Hz. İsa ve Hz. Muhammet zamanında bozulmadıysa ki bozulmamıştır, şimdi neden bozulsun?

MAİDE SURESİ
44. Biz indirdik Tevrat’ı biz! İyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var! Allah’a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini rabbe adayanlarla ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah’ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah’ın kitabına tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın! Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.

Kuran ölçüleri ile değerlendirme yapıp ‘Tevrat bozulmuştur’ demek; Allah’ın ayetlerini, basit dünya menfaatleri için satmak demektir…

BAKAR SURESİ
4-Hem sana vahyedilene hem de senden önce vahyedilene inananlardır onlar.

5-İşte bunlardır rablerinden bir hidayet üzere olanlar, işte bunlardır gerçek anlamda kurtuluşu bulanlar.

Benim için İslam: Kuran ve Tevrat birlikteliğidir…
Ve
Kuran ve Tevrat’a inanmak; İslam’ın ilk şartıdır…

BAKAR SURESİ
89 -Yanlarındakini doğrulamak üzere kendilerine Allah katından bir kitap geldiğinde, …
91 -Onlara “Allah’ın indirmiş olduğuna inanın!” dendiğinde şöyle konuşurlar: “biz, bize indirilene inanırız” ve ondan ötesini inkâr ederler. Oysaki o, kendilerinin yanındakini doğrulayıcı bir gerçektir...
 
B

bursali68

Ziyaretci
• Yahvist kaynak (J): ~M.Ö. 950'lerde, güneydeki Yehuda Krallığı'nda yazıldı.
• Elohist kaynak (E): ~M.Ö. 850'lerde kuzeydeki İsrail Krallığı'nda yazıldı.
• Tesniyeci kaynak (D): ~M.Ö. 600'lerde Kudüs'te dinî reformlar zamanında yazıldı.
• Ruhbani kaynak (P): ~M.Ö. 500'lerde Babil'de, sürgündeki Harun soyundan gelen rahipler tarafından yazıldı.
• Tevrat Redaktörleri: önce JE, sonra JED ve ardından JEDP olarak derlenip ~M.Ö. 450'lerde Tevrat son hâlini aldı.

J, Yahvist kaynak
Belgesel hipotez, bu kaynakta Yehova'nın insansılaştırıldığı, Yehova'nın kişisel ziyaretlerde bulunduğu ve Çıkış 3'ten önce şahsi adıyla anıldığını belirtir.Tevrat'ta Yehova isminin kullanıldığı yerlerin Yahvist kaynağa bağlanması en yaygın yanlışlıklardan biridir çünkü Tesniyeci, Elohist ve Ruhbani kaynaklar da Tanrı'nın diğer isimleri yanında bu ismi kullanırken Yahvist kaynaklar özellikle Çıkış 3'ten önce sadece ve sadece bu ismi kullanmaktadır.Tekvin'in ve Çıkış'ın yarısını ayrıca Sayılar kitabında bazı parçaların kaynağını oluşturan ve en eski kaynak olduğu düşünülen Yahvist kaynakta, Yehuda Krallığı ve bu topraklarda yaşayan halkın tarihine özel bir ilgi duyduğu gözlemlenir. J, belagatli bir dil kullanır. Uzmanlar bu kaynağın M.Ö. 950'lerde bir araya getirildiğini düşünmektedir.

Yahvist kaynak, zamansız felsefi bir teolojiden ziyade tarihî teoloji sunar. Yahova'nın karakteri yaptıklarıyla bilinir. Yahvist kaynak, Yehova'yı, insanoğlunun ve insanlık tarihinin ilk yıllarıyla resmeder (Tekvin 2-11). Yahvist katkılar kapsamlı bir tarih yerine ileriki nesiller için önemli olan episotlar aktarır. Bu episotlar, insanın faniliğini, yaşamak için çalışmanın gerekliliğini, birçok dilin varlığını, kardeşler arasındaki rekabeti, insanoğlunun Tanrı'nın sınırlarını zorlayan denemelerini kapsar. Aile görüşü teolojik bağlamda ele alınmış olup birçok yerde günah-ceza-af dizisi yer alır.

Yahvist kaynakta, İbrahim'in çağrılışı, İsrail'in ve atalarının tarihleri mevcuttur. Aynı kaynak, Yehova'nın, İsrail ulusunun kendi ulusu olduğunu, onları varettiğini, koruduğunu, Kenan topraklarına yerleşterdiğini, İbrahim, İshak ve Yakup'a verdiği sözü tuttuğunu anlatır. Yahvist kaynak İsrail tarihinde günah-ceza-erdem dizisini aktarırken bundan da önemlisi Yehova'nın güçlü bir tedarik edici ve halkının ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı olarak resmeder. En büyük fazilet Yehova'ya olan bağlılıktır.Yahvist ayrıca İsrail'in kaderinde büyük bir millet olacağı, komşularına karşı üstünlük sağlayacağı ve Yehuda kabilesinden krallar çıkaracağını belirtir.Yahvist teolojisi İsrail'in sınırlarını da aşıp tüm ulusların İbrahim aracılığıyla kutsanacağını bildirir.Sodom ve Gomora, Yahvist kaynağa atfedilir.

E, Elohist kaynak
Çıkış 3'e kadar kullanılan Tanrı'nın şahsi ismi Yehova'nın yerine tanrı(lar) için kullanılan genel bir terim olan Elohim kullanıldığı görülür. DH'e göre Elohim, Yehova'ya kıyasla gayrişahsidir; örneğin, kendisini birebir göstermek yerine rüyalar, peygamberler ve melekler aracılığıyla iletişime geçer.E, Yehova'nın insanoğlunu yaratışını tasvir etmez, onun yerine İsrail'in atası İbrahim'in kutsallığını aktarmakla hikâyesine başlar.Çıkış 3'ten sonra hem J hem E tanrının ismi olarak Yehova'yı kullanmaya başladığı için bu noktadan sonra hikâyelerin hangi kaynağa bağlı olduğunu bulmak güçleşir. E, J ile paralellik gösterip hikâyeleri yineler. Tekvin'in üçte birini, Çıkış'ın yarısını ve Sayılar kitabının bir kısmını oluşturur. E, başlangıçta insansı olarak tasvir ettiği tanrıyı Elohim olarak isimlendirirken yanan çalı olayının ardından Yehova ismini de kullanmaya başlar. Kısmen belagatli bir dil kullanan E, İsrail Krallığı ve Şilo rahipliği üzerine odaklanır. Uzmanlar Elohist kaynağın M.Ö. 850'lerde derlendiğini düşünmektedir.

Elohist teoloji dört kilit unsura odaklanır:
1) peygambersi liderlik,
2) Tanrı korkusu,
3) ahit ve
4) tarihî teoloji.

Peygambersi liderlikte dört anahtar isimden bahsedilir (İbrahim, Yakup, Yusuf, Musa) ve peygamber olarak sunulan bu kişiler tasavvur ve rüya yoluyla Tanrı'nın vahiylerini almıştır.Elohist'in Tanrı korkusu konsepti İbrahim'in oğlunu kurban etmeye gitmesiyle aktarılmıştır.Ahit konsepti ise Çıkış 24'teki ahit töreni başta olmak üzere birçok yerde aktarılır. Buluşma için çadır kurma ve İsrail'in ayaklanıp Sina'da altın buzağıya tapmaları Elohist kaynakta İsrail'in Tanrıyla olan anlaşmayı bozma eğiliminde olduğunu gösterir.E'nin tarihî teolojisi, J'ninkine kıyasla daha çok İsrail ulusu üzerine odaklanmıştır. İsrail tarihinin amacı dinîdir: "Rahiplerin krallığı ve kutsal bir ulus" olmak.

D, Tesniyeci kaynak
M. Noth'a göre, Tesniyeci kaynak M.Ö. 6.yy'da, Babil Sürgünü zamanında, sürgünün, İsrail'in Yehova'ya olan sadakatin azaldığını göstererek haklı çıkarmaya çalışmak amacıyla yazılmıştır.Yehova'ya olan sadakat, Tesniye kanunlarına uymakla ölçülmekteydi. İsrail ve Yehuda kanunları takip etmekte başarısız olduğu için Tanrı tarafından yıkımı tasarlanmıştır."Ama Tanrınız RAB'bin sözünü dinlemez, bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız... Lanetler üzerinize gelecek ve size ulaşacak"Tevrat'taki D Tesniye ile sınırlıdır fakat Tanah'ın Yeşu, Hâkimler ve Krallar kitaplarında da bulunur. Yasa törenlerinin nasıl uygulanacağını belirtir ve Çıkış ile Sayılar kitabındaki hikâyeleri tekrarlar. Tanrı için Yehova Eloheynu terimi kullanılır, bu, Kitab-ı Mukaddes'te "Tanrımız RAB" olarak tercüme edilmektedir. Uzmanlar bu kaynağın M.Ö. 650 ila M.Ö. 621 yılları arasında derlendiğini düşünür.

G. von Rad'a göre Noth, Tesniyeci kaynağın Tanrı'nın yargılayışı olarak düşünür fakat Tesniye Tarihi'ndeki Yehova'nın inayetini gözden kaçırmıştır. D, Yehova'nın sözlerinin halen yapılmakta olduğunu ve ileriki zamanlarda amacına ulaşacağını belirtir. Bir taraftan Tanrı, kurallara uymadıkları için İsrail ve Yehuda'yı yıkacağını öngörürken, diğer taraftan 2 Samuel 7'de Natan'ın kehaneti gereği Tanrı'nın Davud'a yıkımı engelleyeceği sözü verdiği anlatılır; ve bu 1 ve 2. Krallar kitaplarında da yinelenir.

H.W. Wolff'a göre, Tesniye Tarihi'ndeki D'de dinden cayma, ceza, tövbe ve imana gelme belirtilir. Wolff, D'nin amacının sürgündekilere düzenin ikinci aşamasında olduklarını ve "Yehova'ya tövbe için yakarmaları"nı öğütlediğini savunur. Yehova'nın önceden İsrail ile olan düzenine göre sürgünün amacı Tanrı'ya dönmektir.

P, Ruhbani kaynak
DH, Ruhbani kaynağın Tanrı için ilk çağdaki gibi Elohim ismi kullanıldığını belirtir (Tekvin 1-11). El Şaday, Tanrı için kullanılan ilk özel isimdir, bu isim patriarklara sunulmuş ve bu dönem için ayrılmıştır. P'de Yehova ismi Musa'dan sonra kullanılmaya başlandı. P, Tanrı'yı/Yehova'yı tüm dünyanın yaratıcısı, iyi olan ve lütfunu ihsan eden olarak tasvir edilir. Tüm dünyaya hâkim olduğunu ima etmek için insanları kendi suretinden yarattığı anlatılır. P, listeleri (özellikle soy ağaçları), tarihleri, sayıları ve kanunları içerir. Tanrının insanlardan uzak ve acımasız tasviri de bu kaynağa atfedilir. P, kısmen J ve E'yi yineler fakat detayları biraz değiştirip rahipliğin önemi üzerine odaklanır. P, Tekvin'in beşte birini, Çıkış ve Sayıların önemli bir bölümünü ve Levililerin hemen hemen hepsini oluşturur. Wellhausen'e göre P'nin edebî niteliği düşüktür. Uzmanlar bu kaynağın M.Ö 600-400 dolaylarında derlendiğine inanır.

Ruhbani kaynak, Yehova'nın ilgisinin ayinler olduğunu belirtir. Sünnet anlaşması, beslenme kanunları ve tapınak tasarımları Ruhbanî kaynağa atfedilir.P'ye göre Yehova'nın varlığı ve kutsamaları krallar aracılığıyla değil, merkezî ibadet yerinde rahipler aracılığıyla aktarılır.

Ruhbanî kaynak, yer, zaman ve sosyal yapıyı resmîleştirir. Evrenin merkezi, Musa'ya sunulan tapınak modelinde olduğu gibi, ibadethanedir. Bu belli noktada Yehova kendisini insanlara sunmak istemiştir.Yehova Şabat'a dair zamansal bir düzen kurmuştur: yedi gün, yedi ay, yedi yıl, yedi kere yedi yıl.Sosyal yapı açısından P'ye göre, Yehova kendini "ismini bilen" özel kişilere sunmuştur. Rahiplik, ayin sistemi ve kanunlar, rahip kuşamı içinde kendini evrensel bir düzen olarak sunar.

R, Redaktör
Tevrat'ın ilk düzenlemesi (Rd1) ~M.Ö. 750'de J ile E'nin birleştirilmesiyle (JE) oluşturulmuştur. İkinci düzenlemede (Rd2) ise ~M.Ö. 400'de JE, D ve P birleştirilmiştir (JEDP).

Belgesel hipotez, Pers imparatorunun İbrani milli birliği kurmasını arzu etmesi sebebiyle JE, P ve D metinlerinin birleştirildiğinin duyurulduğunu savunur. JE ve P rakip tarihler ve dini görüşleri dile getirir; P ve D rakip kanun kodları sunar. Bunların hepsi herhangi bir grubu saf dışı bırakmamak için ödün vermeden biraraya getirilmesi gerekmekteydi, fakat farklılıklar aza indirgenip, halka tarihin ve kanunların ne olduğu açık bir şekilde anlatılmalıydı.

Çoğu uzman, redaktörün, zamanında Pers imparatoru tarafından desteklenen Ezra olduğuna inanır.Dini metinleri koruma yetkisi kendisinde bulunan Ezra bu metinleri Babil Sürgününden gelirken yanında getirdi. Nehemya Kitabı'na göre, Ezra sürgünden yeni gelen halka bu metinleri okuduğunda, halk bazı şeylerin yeni olduğunu ve daha önce onlara bunların okunmadığını anladı.Özellikle, P kaynağına atfedilen Sukot bayramı bu zamana kadar uygulanmamıştı.
Ezra, Harun soyundan gelen bir rahip olduğu için P-vari metinler yanlısıydı; R tarafından eklenen metinlerde de bu karakteristik bulunmaktadır.P ve R arasındaki benzerlik uzmanlarda ilk önce R'nin aslında P'nin bir parçası olduğu izlenimini yarattı. Fakat bu doğru olsaydı P, Tora'da JE'yi yinelemezdi, onun yerine bu metni ikame ederdi. Dolayısıyla bu görüş bugün itibar görmemektedir.

Ayrıca katib olan Ezra'nın Tora'ya karşı özel bir ilgisi vardı: "Ezra kendini RAB'bin Yasası'nı inceleyip uygulamaya ve İsrail'de kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı". Eski (Yahudi olmayan) bir geleneğe göre, Yahudi dini metni olmayan ve doğruluğu şüpheli olan 2.yy'a ait 4. Ezra Kitabında Tora'nın Babilliler tarafından Kudüs Tapınağı yok edildiğinde yandığını ve vahiy yoluyla Ezra'nın Tora'yı tekrar yazdığına inanılır. Bu gelenek Jerome tarafından 4.yy'da bildirilmiştir ve halkın Ezra'nın Tora'yi yenileyeci kişi olmasına karşı çıkmadıklarını söylemiştir.

Kaynak : Belgesel hipotez - Vikipedi
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sen önce, Kuran'ın içerisinde, Tevrat'a inanman gerektiğini söyleyen "kapı gibi" ayetleri oku; o ayetleri de sen yazmadın oraya!

Dedim ya...;

Varsa o ayetler hakkında söyleyeceğiniz bir şeyler , buyrun dinleyelim...Yoksa da şunu bunu demişsin , PROVAKASYONU nu geçelim...! Buyrun dinliyorum...

Bekliyorum , buyrun...Hz.Yakup ve annesi Rebeka bir olup kardeşine ve Hz.Yakup dayısına HİLE yapmamıştır deyin...! Buyrun , Hz.İbrahim ve Sara hem Firavuna hem Abimelek'e , Hz.İshak ve Rebeka da Abimelek 'e HİLE yapmamıştır deyin...! Buyrun...

Sağlıcakla kalınız...
 
Bana tarihi bilgi, hadis ya da başkalarının yorumunu sunmana gerek yok...

Kuran'a inandığını söylüyorsun

O halde; sözde tek ortak noktamız olan Kuran ayetleri ile ya da Ayetlere ait kendi yorumların ile cevap yaz...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Bana tarihi bilgi, hadis ya da başkalarının yorumunu sunmana gerek yok...

Kuran'a inandığını söylüyorsun

O halde; sözde tek ortak noktamız olan Kuran ayetleri ile ya da Ayetlere ait kendi yorumların ile cevap yaz...

Merhaba,

Ne ile yazdığımı sanıyorsun...Daha dünkü okuyanlar değiliz merak etme...Ayrıca Tevrat ayetleri AÇIK DEĞİL mi...? Ne yorumu...? Sunduğum ayetlere karşılık var mı tersine bildiğiniz Tevrat ayetleri...Koyun ortaya , Tevrat elinizin altında...

- Nuh Tufanı ile ilgili...,

- Hz.Nuh'un oğlu HAM 'ın hatasından dolayı torunu KENAN 'ı lanetlemesi...,

- Hz.İbrahim,karısı Sara ve Firavun olayı...,

- Hz.İbrahim,karısı Sara ve Abimelek olayı...,

- Hz.İshak,karısı Rebeka ve Abimelek olayı...,

- Hz.Yakup'un İlk Oğulluk Hakkını alması...,

- Hz.Yakup'un HİLE ile Kutsanması...,

- Hz.Yakup'un dayısına yaptığı HİLE...,

Hakkında varsa DOĞRU bildiğiniz BİLGİ / AYET / BELGE....Buyrun yazın...

Sağlıcakla kalınız...
 
bursali68

Bekliyorum , buyrun...Hz.Yakup ve annesi Rebeka bir olup kardeşine ve Hz.Yakup dayısına HİLE yapmamıştır deyin...! Buyrun , Hz.İbrahim ve Sara hem Firavuna hem Abimelek'e , Hz.İshak ve Rebeka da Abimelek 'e HİLE yapmamıştır deyin...! Buyrun...


Kuran'a inanmayan insanlar kendilerine göre o kadar çok bahane bulurlar ki ...
Senin Tevrat'a inanmamak için sunduğun bahanelerden daha çok...

Dediğim gibi
Tevrat ayetleri üzerinden konuşmamızın bir anlamı yok...

Sözde ikimizin de inandığı Kuran ayetleri üzerinden konuşmak istiyorsan o başka...
 
Söde ikimizin inandıığı Kuran diyorum;
Çünkü benim inandığım Kuran; Tevrat'a inanmam gerektiğini açıkça söyleyen bir kitap....
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Dediğim gibi
Tevrat ayetleri üzerinden konuşmamızın bir anlamı yok...

Niçin ...???

Gerektiği gibi anlayamadıkları için Tevrat hakkında saçma iddialarda bulunanlar

Siz gerektiği gibi Tevrat'ı anlamış yutmuşsunuz ve bundan dolayı da...;

Tevrat’ta çelişki yok

Bunu söyleyebiliyorsunuz...

Ben de demişim ki ÇELİŞKİ de var , başka başka yollar da öğretiyor iddiasında bulunuyorum...Ve bunu da destekleyici ayetler sunuyorum...Buyrun siz de hayır " o öyle değil , böyle " deyin...Ama BİLGİ / AYET / BELGE ile...!!! Lütfen...

Sağlıcakla kalınız...
 
Ben de demişim ki ÇELİŞKİ de var , başka başka yollar da öğretiyor iddiasında bulunuyorum...

Anlatamıyorum galiba...

Sen önce Kuran'a ait çelişkilerini çöz; daha sonra Tevrat hakkında değerlendirme yaparsın...


AHKAF SURESİ
11 -İnkâr edenler, insanlara şöyle derler: “eğer bu, hayırlı bir şey olsaydı, bunlar ona inanmakta bizi geçemezlerdi.” Bununla umduklarını bulamayınca şöyle diyecekler: “bu, eski bir uydurmadır.”

12 -Hâlbuki ondan önce, bir önder ve bir rahmet olarak Musa’nın kitabı var.

Kuran’dan önce Allah katından indirilen kitap Tevrat’tır.

AHKAF SURESİ
29- Bir zaman, cinlerden bir topluluğu, Kuran’ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onu dinlemeye hazır hale geldiklerinde: “susup dinleyin!” dediler. Dinleme bitirilince de uyarıcılar olarak kendi toplumlarına döndüler.

30- Dediler ki: “ey toplumumuz! Biz; Musa’dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola ileten bir kitap dinledik.

Allah katından indirilen dört değil, iki kitap vardır; ikisi de haktır…

KASAS SURESİ
49 -De ki: Eğer doğru sözlü iseniz, Allah katından, bu ikisinden daha aydınlık bir kitap getirin de, ben ona uyayım.

Kuran’da Hz. Muhammet, Tevrat’ın aydınlık bir kitap olduğunu kabul etmişken; Tevrat’ın bozulduğu hükmünü onun verdiğini iddia etmek peygambere iftira ve Kuran’a ihanettir…


HUD SURESİ
17 -Böyleleri şu kimse gibi olur mu: rabbinden bir beyyine üzerinedir, O’ndan bir tanık da kendisini izler. Tanıktan önce de bir kılavuz ve rahmet olarak Musa’nın kitabı var. Onlar ona inanırlar. Hiziplerden onu inkâr edenin varış yeri ateştir. Ondan asla kuşkuya düşme; o rabbinden bir haktır ama insanların çokları inanmıyorlar.

Peygamber ve beraberindekiler kılavuz ve rahmet olan TEVRAT’A inanırlar; TEVRAT’I inkâr edenin varış yeri ateştir…

NAHL SURESİ
43 -Biz senden önce de elçi olarak kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun!

NİSA SURESİ
162 -Ama onların (Ehlikitap’ın) ilimde derinleşmiş olanları ve müminler, sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar.

İsrail oğulları içerisinde bulunan iyi insanların Hz. Muhammet’e ve Kuran’a iman etmeleri kaçınılmazdır…

Bu durumda İsrail oğullarının yanında bulunan Tevrat ya da Tevrat bilgisi Hz. Muhammet ve yanındakilerle elbette ki paylaşılacaktır…

ALİ İMRAN SURESİ
93. Onlar de ki: Tevrat’ı ortaya getirin; doğru sözlü iseniz onu okuyun.
94. Artık bundan sonra kim yalan düzüp Allah’a iftira ederse böyleleri zalimlerin ta kendileridir.

Kuran’dan yaklaşık 2012 yıl önce indirilen Tevrat; Hz. İsa ve Hz. Muhammet zamanında bozulmadıysa ki bozulmamıştır, şimdi neden bozulsun?

MAİDE SURESİ
44. Biz indirdik Tevrat’ı biz! İyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var! Allah’a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini rabbe adayanlarla ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah’ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah’ın kitabına tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın! Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.

Kuran ölçüleri ile değerlendirme yapıp ‘Tevrat bozulmuştur’ demek; Allah’ın ayetlerini, basit dünya menfaatleri için satmak demektir…

BAKAR SURESİ
4-Hem sana vahyedilene hem de senden önce vahyedilene inananlardır onlar.

5-İşte bunlardır rablerinden bir hidayet üzere olanlar, işte bunlardır gerçek anlamda kurtuluşu bulanlar.

Benim için İslam: Kuran ve Tevrat birlikteliğidir…
Ve
Kuran ve Tevrat’a inanmak; İslam’ın ilk şartıdır…

BAKAR SURESİ
89 -Yanlarındakini doğrulamak üzere kendilerine Allah katından bir kitap geldiğinde, …
91 -Onlara “Allah’ın indirmiş olduğuna inanın!” dendiğinde şöyle konuşurlar: “biz, bize indirilene inanırız” ve ondan ötesini inkâr ederler. Oysaki o, kendilerinin yanındakini doğrulayıcı bir gerçektir...Devamı: http://www.supermeydan.net/forum/forum392/thread86098-6.html#ixzz1lMa1FPQl
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Anlatamıyorum galiba...

Sen önce Kuran'a ait çelişkilerini çöz; daha sonra Tevrat hakkında değerlendirme yaparsın...

Neden Tevrat senin MALIN mı...? Ve Tevrat'ta çelişki yok diyen sen değil misin...? Yanılıyor muyum yoksa...? O zaman ne diye seninle Kur'an'ı tartışayım ki...

Tevrat'ta çelişki yok diyen sen...

Kur'an'da çelişki yok diyen sen...

Eeeee o zaman inandığım Kur'an için biri kalkar da " Kur'an'da çelişki yok " derse , ne diye onunla durup dururken tartışayım ki...??? O zaman geriye " Tevrat'ta çelişki yok " bu cümle kalıyor...Bunu da söyleyen sensin...Ben de diyorum ki VAR...!!!

Sen de hala daha Tevrat'ta ÇELİŞKİ ler yumağını gösterdiğim ayetler için TEK KELİME dahi edemedin...Ben senden bunu bekliyorum...Buyrun...

Benim için Tevrat tahrif edilmiş olan " Muharref " bir ilahi kitaptır...! Dolayısı ile Hayır bu doğru diyenle bunu tartışırım...Hala bekliyorum...

Sağlıcakla kalınız...
 
Üst Alt