şuurlu varlıklar

selam ederim;

ne guzel konusuyorduk ne oldu simdi kopruleri attiniz. sevgili kiyamet yazilarinizi begenerek takip ediyorum. devamini beklerim.
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Tartışmanın içeriklerinden biri haline gelen " Babanın suçunu oğulun " yüklenip yüklenmemesi meselesi , " GÜNAHKAR DOĞUM " dan , yani ASLİ SUÇ inancından çıkmıştır...Hristiyan ve Hristiyanlık ekol ve tarikatlarının büyük bölümü Asli Suç inancına sahiptirler...Bu arada Hz.İsa'nın " ÇARMIH " a gerildiği çarmıh bazen İSTAVROZ şeklinde çatılmış ağaçlardır bazen de DÜZ ODUN dur...Ancak buradaki küçük bir ayrıntı olup " İstemem Yan cebime koy " mantığı gibi , inanç şeklini ve içeriğini değiştiren bir söylem değildir...

Aslında Hristiyan inancındaki bu çelişkinin başlangıcı TEVRAT temelli olup galiba sorun da Tevrat'ta başlamaktadır...Buna ait örneği yani " GÜNAHKAR DOĞUM " un nedeni olan ASLİ SUÇ inancının temel taşı olan ayeti ve düşünceyi...;

Mesaj No : 15
İşte bu nokta zaten HRİSTİYAN inanç temelidir...Yani ASLİ SUÇ...Yani Tevratta " Yediğiniz Gün Ölürsünüz " söylemi ile Kur'an'da " Yediğiniz Gün Zalimlerden Olursunuz " söyleminin temelden/esastan farkı...!!! İnsanlara GÜNAHKAR olarak hayata başlıyorsunuz şeklinde yapıştırılan yafta Tevrat menşeili Hristiyan inancıdır...

VE

Mesaj No : 26
TEVRAT
TEKVİN ( YARADILIŞ )
BAP-2

9.Ve RAB Allah görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı, ve bahçenin ortasında hayat ağacını, ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi.
16.Ve RAB Allah adama emredip dedi: Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye;
17.fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemiyeceksin;
çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün.

Ortaya koyduk...Sonrasında Tevrat'ta babanın suçundan oğulun sorumlu tutulamayacağı söylenerek...;

Mesaj No : 21 de
TEVRAT / HEZEKİEL - 18 / 14,15,16,17,18,19,20. ayetler

İle ortaya konmaya çalışılmış ancak çok uzağa gidildiği , oysa daha yakında hemen Tevrat'ın başı sayılan Hz.Nuh'un oğulları ile ilgili bir olayda...;

Mesaj No : 33 te
TEVRAT / TEKVİN / BAP9 -20,21,22,23,24,25,26,27,28,29. ayetler

Hiç de öyle olmadığını , Tevrat'ın bu ayetlerinde de " Babanın suçundan oğulun cezalandırıldığını " gördük...Şunu diyebilir miyiz , iyi ama Hezekiel de öyle olmadığı söyleniyor...Doğrudur...

Bu durumda Tevrat önce babadan dolayı oğulu cezalandıran ayetler barındırıyor ve ayrı sonrasında da babadan dolayı oğulun cezalandırılmayacağını söylüyor...O zaman bunun adı...;

ÇELİŞKİ dir....!!!

Oysa ki...;

Mesaj No : 20 de...;
Tevrat’ta çelişki yok

Bu sefer de konu Tevrat'ta ÇELİŞKİ yönüne doğru sapma eğilimi göstermiştir....Ve bundan dolayı...;

Mesaj No : 27 de
TEVRAT / TESNİYE / BAP34-1,2,3,4,5,6,7,8.ayetlerde

Bu bölümün yazarı kim,Tevrat'ı kim veya kimler yazdı , Hz.Musa bu kısmı okudu mu...Gibi enteresan soruların çıkabileceğini görmüş olduk...Ve ayrıca...;

Mesaj No : 28 ile de...;
TEVRAT/TEKVİN/BAP6-18,19,20. ayetler ve BAP7-2,3. ayetler ve yine BAP7-8,9. ayetler ile BAP7-14,15. ayetler

Tevrat'ın kendi içerisinde , üstelik birbirine çok çok yakın olan ayetler arasında ÇELİŞKİ olduğuna örnek gösterilmiştir...Ancak mesele sadece çelişki olsa bir derece diyebileceğiz , ancak mesele bu kadarla kalmıyor...Anlayış , örf ,adet,geleneklerin yolunun açılması mı diyelim , Tanrı'yı yanlış Yahudilerin atalarını doğru göstermeye çalışmak mı diyelim , kısaca ne diyeceğimizi bilemeyeceğimiz çarpıcı ayetler çıkıyor karşımıza...Bunlara örnekler sunalım bakalım neler diyebileceğiz...

Sağlıcakla kalınız...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Hemen ilginç bir örnek vereyim...;

TEVRAT
TEKVİN (YARADILIŞ)
BAP-12
10.Ve memlekette kıtlık oldu; ve Abram orada misafir olmak üzre Mısıra gitti; çünkü memlekette kıtlık ağırdı.
11.Ve vaki oldu ki, Mısıra girmesi yaklaştığı zaman, karısı Saraya dedi: İşte, biliyorum ki, sen görünüşü güzel bir kadınsın;
12.ve olur ki, Mısırlılar seni görünce: Bu onun karısıdır, derler; ve beni öldürürler, fakat seni sağ bırakırlar.
13.Senin yüzünden bana karşı iyi davranılsın, ve senin sebebinle canım yaşasın diye: Onun kızkardeşiyim, de.
14.Ve vaki oldu ki, Abram Mısıra girdiği zaman, Mısırlılar kadının çok güzel olduğunu gördüler.
15.Ve Firavunun emîrleri onu gördüler, ve onu Firavuna methettiler; ve kadın Firavunun sarayına alındı.
16.Ve onun yüzünden Abrama karşı iyi davrandı; ve onun koyunları, sığırları ve eşekleri, ve köleleri ve cariyeleri, ve dişi eşekleri, ve develeri oldu.
17.Ve RAB Abramın karısı Saraydan dolayı, Firavunu ve onun sarayını büyük vuruşlarla vurdu.
18.Ve Firavun Abramı çağırıp dedi: Bana bu yaptığın nedir? bu senin karın olduğunu niçin bana bildirmedin?
19.Niçin: Bu benim kızkardeşimdir, dedin, ben de onu karı olarak aldım? ve şimdi, işte karın, al ve git.
20.Ve onların hakkında Firavun adamlara emretti; ve onu, ve karısını, ve kendisine ait olan her şeyi gönderdiler.

Burada Hz.İbrahim kendi canının derdine düşüyor ve bundan dolayı karısı SARA yı feda ediyor...Ve bu acayip durumdan dolayı da...;

17.Ve RAB Abramın karısı Saraydan dolayı, Firavunu ve onun sarayını büyük vuruşlarla vurdu.

Allah Firavunu ve onun sarayını , ailesini , sarayda kim varsa BİR ŞEYLER EDİYOR...Tam da , belki de diyoruz Firavun ayetlerde belli olmasa da kötü davranmıştır NEYSE diyecekken...aaaa bir de bakıyoruz...;

BAP-20
1.Ve İbrahim oradan Cenup diyarına göç etti, ve Kadeş ile Şur arasında oturdu; ve Gerarda misafir oldu.
2.Ve İbrahim, karısı Sara hakkında: Bu kızkardeşimdir, dedi, ve Gerar kıralı Abimelek gönderip Sarayı aldı.
3.Fakat Allah Abimeleke gece ruyasında gelip ona dedi: Aldığın kadın sebebile, işte, sen bir ölüsün; çünkü o bir adamın karısıdır.
4.Abimelek ise ona yaklaşmamıştı; ve dedi: Ya Rab, salih bir milleti de öldürecek misin?
5.Kendisi bana: Bu kızkardeşimdir, demedi mi? Ve kadın, kendisi de: O kardeşimdir, dedi; yüreğimin kemalinde ve ellerimin suçsuzluğu ile bunu yaptım.
6.Ve Allah ruyada dedi: Ben de yüreğinin kemalinde bunu yaptığını biliyorum, ben de seni bana karşı günah işlemekten alıkoydum, bunun için seni ona dokunmağa bırakmadım.
7.Ve şimdi adamın karısını geri ver; çünkü o peygamberdir, ve senin için dua eder, ve yaşarsın; fakat eğer geri vermezsen, bil ki, sen ve sana ait olanların hepsi mutlaka öleceksiniz.
8.Ve Abimelek sabahlayın erken kalktı, ve kullarının hepsini çağırıp bütün bu sözleri onların önünde söyledi; ve adamlar çok korktular.
9.Ve Abimelek İbrahimi çağırıp ona dedi: Bize ne yaptın? sana karşı ne işle günah ettim de, üzerime ve ülkem üzerine büyük günah getirdin? Bana yapılmaz işler yaptın.
10.Ve Abimelek İbrahime dedi: Ne gördün de, bu işi yaptın?
11.Ve İbrahim dedi: Çünkü: Gerçekten bu yerde Allah korkusu yoktur; ve karım yüzünden beni öldürecekler, dedim.
12.Ve gerçekten de kızkardeşimdir, kendisi babamın kızıdır, fakat annemin kızı değildir; ve benim karım oldu;
13.ve vaki oldu ki, Allah beni babamın evinden gurbete çıkardığı zaman, kendisine dedim: Gideceğimiz her yerde benim için: Bu benim kardeşimdir, de; bana edeceğin lûtuf budur.
14.Ve Abimelek koyunlar ve sığırlar, ve köleler ve cariyeler alıp İbrahime verdi, ve karısı Sarayı ona geri verdi.
15.Ve Abimelek dedi: İşte, memleketim senin önündedir; gözünde iyi olan yerde otur.
16.Ve Saraya dedi: İşte, kardeşine bin parça gümüş verdim; işte, bu senin için yanında olanların hepsinin gözünde örtüdür; ve bütün adamların önünde sen suçsuz olursun.
17.Ve İbrahim Allaha dua etti; ve Allah Abimeleke ve karısına ve cariyelerine şifa verdi; ve çocuk doğurdular.

Ki Hz.İbrahim aynı oyunu Gerar Kralı Abimelek ' e de oynuyor...Bu sefer de aklımızda kalan yarım yamalak soruyu sormak durumunda kalıyoruz...Hadi Abimelek " Allah tarafından uyarıldığından " telef olmaktan yırttı da , Firavunun suçu neydi...? Olay aynı , olayın kahramanları Hz.İbrahim ve karısı Sara aynı , sadece değişen aktörler birinde FİRAVUN diğerinde ABİMELEK...???

Tam PES DOĞRUSU diyecekken , O DA NE...!!!

BAP-26
1.Ve İbrahimin günlerinde olan evelki kıtlıktan başka, memlekette bir kıtlık oldu. Ve İshak Gerara, Filistîlerin kıralı Abimeleke gitti.
2.Ve RAB ona görünüp dedi: Mısıra inme; sana söyliyeceğim memlekette otur;
3.bu diyarda misafir ol, ve seninle olacağım, ve seni mubarek kılacağım; çünkü bütün bu memleketleri sana ve zürriyetine vereceğim, ve baban İbrahime ettiğim yemini pekiştireceğim;
4.ve senin zürriyetini göklerin yıldızları gibi çoğaltacağım, ve zürriyetine bütün bu memleketleri vereceğim; ve yerin bütün milletleri senin zürriyetinde mubarek kılınacaklar;
5.çünkü İbrahim sözümü dinledi, ve tenbihimi, emirlerimi, kanunlarımı ve şeriatlerimi tuttu.
6.İshak da Gerarda oturdu;
7.ve bu mahalin ahalisi karısı için sordular; ve: Kızkardeşimdir, dedi; çünkü: Karımdır, demeğe korktu; yoksa Rebeka için bu yerin ahalisi beni öldürürler, dedi; çünkü o bakılışta güzeldi.
8.Ve vaki oldu ki, orada uzun günler kaldıktan sonra, Filistîler kıralı Abimelek pencereden bakıp gördü, ve işte, İshak karısı Rebeka ile oynaşıyordu.
9.Ve Abimelek İshakı çağırıp dedi: İşte, bu gerçekten senin karındır; ve nasıl: Bu benim kızkardeşimdir, dedin? Ve İshak ona dedi: Çünkü onun yüzünden ölmiyeyim, dedim.
10.Ve Abimelek dedi: Bize yaptığın bu nedir? az kaldı halktan biri senin karınla yatacaktı, ve üzerimize cürüm getirmiş olacaktın.
11.Ve Abimelek: Bu adama ve karısına dokunan mutlaka öldürülecektir, diyerek bütün halka emretti.

YUHHHH ARTIKKK...!!! Demek zorunda kalıyoruz...

Bu sefer de BİRİCİK OĞUL İshak aynı oyunu , tıpa tıp aynı oyunu oynuyorlar...Bu sefer de senaryo aynı , kahramanlarda farklılık var...Olayın kahramanları Hz.İshak ve karısı Rebeka , diğer oyuncu garibim yine Gerar Kralı Abimelek...Bu arada tabii Abimelek'de gelen vurmuş , giden vurmuş oluyor...

Tevrat ile Kur'an'ı aynı kefeye koymaya kalkanlar bu ayetlere bakarak ve Kur'an'da Hz.Peygamberimiz hakkındaki ayetlere göz gezdirerek , bir kez daha düşünmeliler...

Ara ara gözatmaya devam edeceğiz , bakalım daha neler varmış...

Sağlıcakla kalınız...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Biraz da Hz.İshak,karısı Rebeka ile oğulları Esav ve Hz.Yakup ilişkilerine bir göz atalım...Bakalım neler çıkacak...;

İbrahim öldükten sonra; Tanrı tarafından kutsanmış olan İshak’ın iki oğlu olmuştur.Bunlar ikiz olarak dünyaya gelirler ve tanrı onlar dünyaya gelmeden büyük olan oğlanın küçük olana kul olacağını aşağıdaki ayetlerde görüldüğü üzere belirtmiştir.


TEVRAT
TEKVİN (YARADILIŞ)
BAP-25

23.Ve RAB ona dedi:
Senin rahminde iki ümmet var,
Ve senin karnından iki kavm ayrılacak;
Ve bir kavm obir kavmdan kuvvetli olacak;
Ve büyüğü küçüğüne kulluk edecektir

Daha sonrasında büyük olan Esav; iyi bir avcı olurken; küçük olan Yakup sadece çadırında yatmaktadır.Ancak İshak; Esav’ı daha çok sevmektedir.Çünkü onun avladığı av etini yemektedir.Karısı Rebeka da Yakup 'u sevmektedir...;

TEVRAT
TEKVİN (YARADILIŞ)
BAP-25

27.Ve çocuklar büyüdüler; ve Esav avcılık bilen bir adam, kır adamı, oldu; ve Yakub çadırlarda oturan sakin bir adam oldu.
28.Ve İshak Esavı severdi, çünkü onun av etini yerdi, ve Rebeka Yakubu severdi.

Buraya kadar herşey normal , sonrası da sanki normal gidecekmiş gibi geliyor değil...HİÇ DE ÖYLE DEĞİL...!!! Bakalım neler oluyor...;

TEVRAT
TEKVİN (YARADILIŞ)
BAP-27

1.Ve vaki oldu ki, İshak kocamış olup gözleri göremediği zaman, büyük oğlu Esavı çağırdı, ve ona dedi: Ey oğlum; ve ona: İşte, ben, dedi.
2.Ve dedi: İşte, şimdi kocadım; öleceğim günü bilmiyorum.
3.Ve şimdi silâhlarını, ok kılıfını ve yayını al, ve kıra çıkıp benim için av avla;
4.ve benim için sevdiğim gibi lezzetli yemek yap, ve bana getir de yiyeyim; ta ki, ben ölmeden önce canım seni mubarek kılsın.
5.Ve İshak oğlu Esava söylediği zaman, Rebeka işitti. Ve Esav av avlıyıp getirmek için kıra gitti.
6.Ve Rebeka, oğlu Yakuba söyliyip dedi: İşte, kardeşin Esava:
7.Bana av getir, ve benim için lezzetli yemek yap, ve yiyeyim ve seni ölümümden önce RABBİN huzurunda mubarek kılayım, diyerek babanın söylediğini işittim.
8.Ve şimdi, oğlum, sana emrettiğime göre sözümü dinle.
9.Şimdi sürüye git, ve oradan bana keçilerden iki iyi oğlak al; ve onları baban için sevdiği gibi lezzetli yemek yapacağım;
10.ve yemesi için babana götüreceksin, ta ki, o, ölümünden önce seni mubarek kılsın.
11.Ve Yakub anası Rebekaya dedi: İşte, kardeşim Esav kıllı adamdır, ve ben kılsız adamım.
12.Belki babam bana el sürer, ve onun gözünde aldatıcı gibi olurum, ve üzerime bereket değil, lânet getiririm.
13.Ve anası ona dedi: Senin lânetin benim üzerime olsun, oğlum; ancak sözümü dinle, ve git, bana al.
14.Ve gidip aldı, ve anasına getirdi; ve anası babasının sevdiği gibi lezzetli yemek yaptı.
15.Ve Rebeka büyük oğlu Esavın evde yanında bulunan en güzel esvabını aldı, ve küçük oğlu Yakuba giydirdi:
16.ve onun elleri üzerine ve boynunun kılsız yeri üzerine keçi oğlaklarının derilerini giydirdi;
17.ve yapmış olduğu lezzetli yiyeceği ve ekmeği oğlu Yakubun eline verdi.
18.Ve babasına gelip dedi: Ey babam; ve dedi: İşte, ben; sen kimsin, oğlum?
19.Ve Yakub babasına dedi: Ben senin ilk oğlun Esavım; bana söylediğin gibi yaptım; rica ederim, kalk otur ve avımdan ye, ta ki, canın beni mubarek kılsın.
20.Ve İshak oğluna dedi: Nasıl oldu da bu kadar çabuk buldun, oğlum? Ve dedi: Çünkü senin Allahın RAB bana rast getirdi.
21.Ve İshak Yakuba dedi: Yaklaş, rica ederim, sen gerçekten oğlum Esav mısın, yoksa değil misin diye sana el süreyim.
22.Ve Yakub babası İshaka yaklaştı; ve ona el sürüp dedi: Ses Yakubun sesi, fakat eller Esavın elleri.
23.Ve onu farketmedi, çünkü elleri kardeşi Esavın elleri gibi kıllı idiler; ve onu mubarek kıldı.
24.Ve dedi: Sen gerçekten oğlum Esav mısın? Ve dedi: Ben im.
25.Ve dedi: Bana yaklaştır, oğlumun avından yiyeyim, ta ki, canım seni mubarek kılsın. Ve ona yaklaştırdı, ve yedi, ve ona şarap getirdi, ve içti.
26.Ve babası İshak ona dedi: Şimdi yaklaş, ve beni öp, oğlum.
27.Ve yaklaşıp onu öptü; ve esvabının kokusunu kokladı, ve onu mubarek kılıp dedi:
Bak, oğlumun kokusu
RABBİN mubarek kıldığı kırın kokusu gibidir;

28.Ve Allah sana göklerin çiğinden,
Ve yerin semizliğinden,
Buğdayın, ve yeni şarabın çokluğunu versin;

29.Kavmlar sana kulluk etsinler,
Ve milletler sana baş iğsinler;
Kardeşlerine efendi ol,
Ve ananın oğulları sana baş iğsinler;
Sana lânet edenler lânetli olsunlar,
Ve seni mubarek kılanlar mubarek olsunlar.

Buradaki olaya ne denir...??? Amiyane tabirle ÜÇ KAĞITÇILIK...!!! Aklıma başka bir cümle gelmiyor...Oyunu / Senaryoyu HİSSEDEBİLDİNİZ Mİ...???

Birazdan oyunu anlayacağız...

Sağlıcakla kalınız...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sonrasında neler olmuş göz gezdirmeye devam edelim...;


TEVRAT
TEKVİN (YARADILIŞ)
BAP-27

30.Ve vaki oldu ki, İshak Yakubu mubarek kılmağa nihayet verip Yakub da babası İshakın yanından çıkar çıkmaz, kardeşi Esav avından geldi.
31.Ve o da lezzetli yemek yaptı, ve babasına getirdi, ve babasına dedi: Babam kalksın, ve oğlunun avından yesin, ta ki, canın beni mubarek kılsın.
32.Ve babası İshak ona dedi: Sen kimsin? Ve dedi: Ben oğlun, ilk oğlun, Esavım.
33.Ve İshak büyük bir titreme ile çok titredi ve dedi: Öyle ise, av avlıyan ve bana getiren kimdi? ve sen gelmezden önce hepsinden yedim, ve onu mubarek kıldım; ve o da mubarek olacaktır.
34.Esav babasının sözlerini işittiği zaman, büyük ve acı bağırışla ziyadesile bağırdı, ve babasına dedi: Beni mubarek kıl, beni de, ey babam.
35.Ve dedi: Kardeşin hile ile geldi, ve senin bereketini aldı.
36.Ve dedi: Onun adı hakkı ile Yakub çağırılmıyor mu? Çünkü bu iki keredir beni aldattı: ilk oğulluk hakkımı aldı; ve, işte, şimdi bereketimi almış. Ve dedi: Benim için bereket alıkoymadın mı?
37.Ve İshak cevap verip Esava dedi: İşte, onu sana efendi ettim, ve bütün kardeşlerini ona kul olarak verdim; ve buğday ve yeni şarapla onu besledim; ve öyle ise, senin için ne yapayım, oğlum?
38.Ve Esav babasına dedi: Sende yalnız bu tek bereket mi var, baba? Beni mubarek kıl, beni de, baba.
39.Ve Esav yüksek sesle ağladı. Ve babası İshak cevap verip ona dedi:
İşte meskenin yerin semizliğinde,
Ve yukarıdan göklerin çiğinden olacak;
40.Ve kılıcınla yaşıyacak, ve kardeşine kulluk edeceksin;
Ve vaki olacak ki, sen serbest gezdiğin zaman,
Onun boyunduruğunu boynunun üzerinden kırıp atacaksın.

Demekki Hz.İshak da , Hz.Yakup'un HİLE ile kutsanmayı aldığının farkında...Hele şükür biri farketmiş...!!!

Yukarıda mesajdaki Hz.Yakup'un " kutsanmasının " bir öncesi var , bir de sonrası...Bakalım öncesinde neler varmış,biraz irdeleyelim...;

Öncesi aslında TEVRAT 'ın YASA kitabı olan ve ilk 5 kitap içerisinde olan TESNİYE deki İLK OĞULLUK ayetleri ile ilgili...Bakalım bu ayetlerde ne söyleniyormuş...;


TEVRAT
TESNİYE (YASA)
BAP-21

15.Eğer bir adamın, biri sevilen ve öteki nefret olunan iki karısı olursa, ve sevilen ve nefret olunan kadınlar kendisine oğullar doğurmuş olurlarsa; ve ilk doğan oğul nefret olunan kadından ise;

16.o zaman vaki olacak ki, kendisinde olan malı miras olarak oğullarına böldüğü günde, nefret olunan kadından olan oğlu üzerine, sevilen kadından olan oğluna ilk oğulluk hakkını veremez;

17.fakat kendisinde olan bütün malın iki payını nefret olunan kadından olan oğluna vermekle ilk doğan olarak onu tanıyacaktır; çünkü o kuvvetinin başlangıcıdır; ilk doğanın hakkı onundur.

Ne diyormuş ayetler...;
nefret olunan kadından olan oğlu üzerine, sevilen kadından olan oğluna ilk oğulluk hakkını veremez;
çünkü o kuvvetinin başlangıcıdır; ilk doğanın hakkı onundur.

1- İLK OĞULLUK hakkı VERİLEMEZ...!!!
2- İlk doğan KUVVETİN başlangıcı / simgesi...!!!

Ancak burada önemli olan...;


İLK OĞULLUK hakkı VERİLEMEZ...!!!

Fakat bir önceki mesajda da gördüğümüz gibi tam tersi bir durum söz konusu , KOKUSU var...!!!

TEVRAT
TEKVİN (YARADILIŞ)
BAP-25
23.Ve RAB ona dedi:
Senin rahminde iki ümmet var,
Ve senin karnından iki kavm ayrılacak;
Ve bir kavm obir kavmdan kuvvetli olacak;
Ve büyüğü küçüğüne kulluk edecektir

Var ama , burada İLK OĞULLUK hakkından bahsetmiyor...Ancak her ne hikmet ise Tevrat yazarlarını sanki bir ateş basmış...Ne yaparız ederiz de İlk Oğulluk Hakkı ve dolayısı ile " Babanın Bayrağını Taşıma Görevini " Hz.Yakup'a veririz , ateşi...!!!

Bakalım nasıl vermiş o bayrağı ve nasıl İLK OĞULLUK hakkını ite kaka da olsa VERDİRMİŞLER...!!!


TEVRAT
TEKVİN (YARADILIŞ)
BAP-25

29.Ve Yakub çorba pişiriyordu; ve Esav kırdan geldi, ve baygındı;
30.ve Esav Yakuba dedi: Rica ederim, kızıldan, bu kızıldan bana yedir, çünkü baygınım; bundan dolayı onun adı Edom* konuldu.
31.Ve Yakub dedi: Önce senin ilk oğulluk hakkını bana sat.
32.Ve Esav dedi: İşte, ben ölmek üzreyim; ve ilkliğin bana ne faydası olur?
33.Ve Yakub dedi: Önce bana yemin et; ve ona yemin etti; ve ilk oğulluk hakkını Yakuba sattı.
34.Ve Yakub Esava ekmek ve mercimek çorbası verdi; ve yedi ve içti, ve kalkıp gitti; böylece Esav ilk oğulluk hakkını hor gördü.

Jinekolog lara sormak gerek : İlk oğulluk değişir mi...? Yaradılış değil midir...? Nasıl böyle alınıp satılabiliyor ki...??? Neyse konumuza dönelim...Oyunun BİRİNCİ Aşaması tamamlandı...Yani İLK OĞULLUK HAKKI alındı...!!!

Yukarıdaki mesajda da görüldüğü üzere alınmış olan İlk Oğulluk Hakkı nedeniyle ve annesi REBEKA nın da tezgahı sayesinde Hz.Yakup KUTSANMIŞ oldu...Dolap , dalavere HİLE sonucu KUTSALLIK...!!!

Bu arada bakalım Hz.Yakup'un KİŞİLİĞİ nasılmış...!!!

Sağlıcakla kalınız...

 
Benim için İslam; Kuran ve Tevrat birlikteliğidir...

Kuran’ı gerektiği gibi anlayabilmiş ve Kuran’a gerektiği gibi inanmış olsaydın Tevrat’a ait ayetlerle dalga geçme gafletine düşmezdin!


AHZAP SURESİ
37- Hani sen Allah’ın nimetlendirdiği, senin de lütufta bulunduğun kişiye “eşini yanında tut, Allah’tan kork!” diyordun ama Allah’ın açıklayacağı bir şeyi de içinde saklıyordun; insanlardan çekiniyordun. Oysaki kendisinden korkmana Allah daha layıktır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince onu sana nikâhladık ki, evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestiklerinde, müminler için o kadınlarla evlenmede bir güçlük olmasın. Zaten Allah’ın emri yerine getirilmiştir.


Senin yaptığın şu: Peygambere bak kendi evlatlığının karısına göz koymuş…

Asıl olan ise şu:
Hz. Muhammet’in hatası; evlatlıkların boşamış olduğu eşi ile evlatlık edinen kişilerin evlenmelerinde müminler için bir zorluk çıkmaması için kendisinin örnek olarak seçileceğini tahmin etmesi ve bu durum nedeniyle insanlardan çekinmesi-korkması…

Hz. İbrahim ve Hz. İshak’ın garip kaldıkları bir ülkede insanlardan çekinmeleri-korkmaları da gayet doğal…

Gerçek mümin başkalarının inancıyla dalga geçmez (onun inandığı değerlere küfretmez)..

ENAM SURESİ
108.Onların Allah dışındaki dua ettiklerine sövmeyin! Yoksa onlar da düşmanlıkla ve bilgisizce Allah’a söverler.

Gerçek mümin inkarcıların putlarına bile sövmez; kaldı ki sen Allah'ın ayetleri ile dalga geçiyorsun...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Bu arada bakalım Hz.Yakup'un KİŞİLİĞİ nasılmış...!!!

TEVRAT
TEKVİN (YARADILIŞ)
BAP-30

37.Ve Yakub kendisi için kavak ve badem ve çınar ağaçlarından taze çubuklar aldı; ve üzerlerinden kabuğu soyup çubuklardaki ak rengi meydana çıkararak çizgiler yaptı.
38.Ve kabuğunu soymuş olduğu çubukları sürülerin içmek için geldikleri oluklara, su teknelerine, sürünün önüne koydu; ve içmek için geldikleri zaman kızışırlardı.
39.Ve çubukların önünde sürüler kızışırlardı, ve sürüler çizgili, noktalı ve benekli doğarlardı.
40.Ve Yakub kuzuları ayırırdı, ve sürülerinin yüzlerini Labanın sürüsünde olan bütün çizgili ve bütün siyahlara doğru koyardı; ve kendi sürülerini ayrıca koydu, ve onları Labanın sürüsüne koymadı.
41.Ve vaki oldu ki, sürünün daha kuvvetlileri kızıştıkları zaman, çubuklar arasında kızışsınlar diye Yakub oluklara, sürünün gözleri önüne çubukları koyardı;
42.fakat sürü zayıf olduğu zaman koymazdı, ve böylece daha zayıf olanlar Labanın, ve daha kuvvetli olanlar Yakubundular.

43.Ve bu adam pek çok büyüdü, ve bir çok sürüleri, ve cariyeleri, ve köleleri, ve develeri ve eşekleri oldu.


Hz.Yakup kardeşine yaptığı gibi dayısını da kandırmaktadır.Sürüleri otlatmaya götürdüğünde , kavak, badem ve çınar ağaçlarından dallar kestikten sonra,bu dalları soyarak beyaz çentikler atar.Su içmek için yalak başına gelen hayvanlar çiftleştiklerinde bu dalları önlerine koyar,böylece doğan yavrular çizgili ve kara olur.Bilim açısından mantıksızsa da Tevrat yazıcılarının sözlerini bir an için doğru olarak kabul edelim ve bunun Tanrı tarafından yapılan bir mucize olduğunu varsayalım.

Bundan sonrasında çiftleşen hayvanların doğacak olan yavruları üzerinde genetiksel bir hükme sahip olabilen Yakup bu gücünü dayısını kandırmak için kullanır ve güçlü hayvanların önlerine hazırladığı çubukları koyarken güçsüzlerin önüne bu çubuklardan koymaz....Hani bir de DİKENLİ TEL falan koysaydı hayvanların geçtiği yola da , hayvanlar gelip geçerken sürtünerek tüylerini bıraksalardı...!!! Bir bu eksik kalmış sanırım...

Bu nasıl bir ÇELİŞKİSİZ / DOĞRULARI gösteren İLAHİ bir kitap...Sanırım bizim anladığımız Tevrat ile bu Tevrat arasında farklar var...Galiba aynı kitaptan bahsetmiyoruz...

Neyse aklımıza geldikçe devam ederiz...

Sağlıcakla kalınız...
 
TAHRİM SURESİ
1- Ey peygamber! Allah’ın sana helal kıldığı şeyi, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek neden haramlaştırıyorsun? Allah Gafur’dur, Rahim’dir.


Bu ayeti senin mantığınla yorumlarsak:
Peygambere bak, Allah’ın helal dediği şeye haram diyor ve eşlerinin hoşnutluğunu Allah’ın hoşnutluğundan üstün tutuyor…
Böyle peygamber mi olur?

Sözlü ya da yazılı olarak ifade etmesen de iç dünyanda Kuran ayetleri de Tevrat ayetleri kadar senin için çelişkilerle dolu…
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Senin yaptığın şu: Peygambere bak kendi evlatlığının karısına göz koymuş…

Bunu ancak Tevrat mantığı ile Kur'an'a bakan biri söyler...!!!

O ayetleri oraya BEN YAZMADIM...Kapı gibi duruyor orada...Varsa o ayetler hakkında söyleyeceğiniz bir şeyler , buyrun dinleyelim...Yoksa da şunu bunu demişsin , PROVAKASYONU nu geçelim...! Buyrun dinliyorum...

Sağlıcakla kalınız...
 
Üst Alt