şuurlu varlıklar

Ruh + Akıl + Bilgi = ŞUURLU VE TEK YÖNLÜ İRADE SAHİBİ OLAMAK
Ruh + Akıl + Bilgi + Nefs = ŞUURLU VE İKİ YÖNLÜ İRADE SAHİBİ OLMAK

Ruh: Sürekli Allaha yönelen bir yapıya sahiptir
Nefs: Allahın dilediği durumlar hariç sürekli kötülüğü emreden bir yapıya sahiptir
Akıl: Muhakeme yaparak hüküm (karar) verebilen bir yapıya sahiptir
Bilgi: Akılın muhakeme yapıp hüküm (karar) vermesi için gerekli değer

Şuurlu varlıklar:

MELEKLER
Melekler şuurlu olmalarına rağmen varlık yapılarında nefs olmadığından iradeleri tek yönlü işler; Ruh yönünde

İradeleri tek yönlü işleyen meleklerin, Allaha kulluk etmek dışında seçenekleri yoktur
Bu yüzden melekler, şuurlu olmalarına rağmen imtihan halinde değildirler...

CİNLER
Şuurlu varlıklardır; varlık yapılarında nefs (ateş) bulunduğundan iki yönlü irade sahibidirler
Bilgi ile donatılmış akıl; birbirine zıt isteklerde bulunma yetisine sahip olan Ruh ya da nefs yönünde irade sergiler.
Bu yüzden cinler imtihan halinde olan varlıklardır

İNSANLAR
Şuurlu varlıklardır; varlık yapılarında nefs (balçık) bulunduğundan iki yönlü irade sahibidirler
Bilgi ile donatılmış akıl; birbirine zıt isteklerde bulunma yetisine sahip olan Ruh ya da nefs yönünde irade sergiler
İnsanlar da cinler gibi imtihanda olan varlıklardır

Şuurlu varlıklar arasındaki fark (üstünlük) nedir?

Cinlerin meleklerden üstünlüğü; kendilerinde bulunan ve çift yönlü iradeye sahip olmalarını sağlayan nefs (ateş) nedeniyledir

İnsanların cinlerden üstünlüğü; balçığın, ateşe oranla daha zorlu bir yapıya sahip olmasındandır
Yani
Balçık ile Allaha kulluk etmek; ateş ile Allaha kulluk etmekten daha zordur
 
İnsanlar ve cinler imtihan için yaratılmış varlıklardır…
Cinlerin meleklerden üstünlüğü,
İnsanların da hem meleklerden hem de cinlerden üstünlüğü yaratılış itibari iledir; sonuç itibari ile değil

İnsanların, cinlerden ve meleklerden sonuç itibari ile üstün olabilmesi için (üstün olmayı hak edebilmesi için) dünya hayatındaki imtihanı başarı ile tamamlaması gerekir…

Dünya hayatındaki imtihanda başarılı olamayan insanların iyi cinlerden ve meleklerden üstün olması söz konusu değildir…
 
Meleklerin ve İblis’in Âdem’e secde ettirilmelerinin nedeni; yaratılış itibari ile Âdem’in şuurlu olan bu iki varlıktan üstün olmasındandır…

Bir varlık karşısında secde etmek o varlığın üstünlüğünü kabul etmek demektir

Meleklerde nefs (beden) olmadığından; Âdem’e secde edilmesinin fiziki bir secde olmadığı aşikârdır
Allah; meleklere ve İblise, “Âdem’e secde edin” onun üstünlüğünü kabul edin diyor…
Âdem’e kulluk edin demiyor!

Kulluk ve secde farklı kavramlardır…

Melekler; Allah’ın emrine uyup, Âdem’in üstünlüğünü kabul ederek, Allah’a kulluk ediyorlar…

İblis kendisinin, Allah’tan üstün olduğunu iddia etmiyor; Âdem’den üstün olduğunu iddia ediyor!

İblis; Allah’ın emrine uymayıp, Âdem’in üstünlüğünü kabul etmeyerek, Allah’a kulluktan kaçınıyor…
 
Meleklerin ve İblis’in Âdem’e secde ettirilmelerinin nedeni; yaratılış itibari ile Âdem’in şuurlu olan bu iki varlıktan üstün olmasındandır…

Bir varlık karşısında secde etmek o varlığın üstünlüğünü kabul etmek demektir

Meleklerde nefs (beden) olmadığından; Âdem’e secde edilmesinin fiziki bir secde olmadığı aşikârdır
Allah; meleklere ve İblise, “Âdem’e secde edin” onun üstünlüğünü kabul edin diyor…
Âdem’e kulluk edin demiyor!

Kulluk ve secde farklı kavramlardır…

Melekler; Allah’ın emrine uyup, Âdem’in üstünlüğünü kabul ederek, Allah’a kulluk ediyorlar…

İblis kendisinin, Allah’tan üstün olduğunu iddia etmiyor; Âdem’den üstün olduğunu iddia ediyor!

İblis; Allah’ın emrine uymayıp, Âdem’in üstünlüğünü kabul etmeyerek, Allah’a kulluktan kaçınıyor…

selam ederim;

sevgili kıyamet emeğinize teşekkürler. vermiş oldugunuz bilgiler yerinde ve doğrudur. izin verirseniz içlerinden bir ikisi hakkında yorum yapmak istiyorum yanlışlık oldugu kanaatindeyim.

iblisde bir melektir. ve vazifesi insanları yanlış yola sokmaktır. bu sözünüz doğrudur "Bu yüzden melekler, şuurlu olmalarına rağmen imtihan halinde değildirler". iblis dediğiniz melekte imtihan halinde değildir. onun görevidir bu. ulu Allah herşeyi tam ve kusursuz yaratmıştır. bizim yanlışa alet olmak veya doğru işi yapmak arasında bir seçim hakkımız vardır. buda özgür iradedir. doğruyu yapmak için vicdan ve akıl bizim en güçlü silahlarımızdır. birde bunların yanında kitaplar ve peygamberler ile desteklemiştir insan vicdanını ve aklını yüce Allah bütün dinler birdir aynı yerden gelir ve doğruyu emreder. insanın nefsi ile mücadelesi kolay değildir. iblis yanlışın ve cehaletin anasıdır.

"Bir varlık karşısında secde etmek o varlığın üstünlüğünü kabul etmek demek midir?"

ayrıca melekler insana secde etmişlerdir bu doğrudur. fakat burada bir yanlış anlaşılma vardır. insanın üstünlüğünden ötürü değildir bu secde ulu Allahın yarattığına secde etmektir. ulu melekler gerçekten insanlardan anlayışta çok ama çok üstün duygu sahibi varlıklardır. fakat şu var meleklerin bir tek yolu vardır alemlere açılan oda insanların kalpleridir. üstün ve yüce olan bir Allahdır. bütün övgüler onadır.

yazılarınızı ilgi ve büyük begeni ile okuyorum. sizi takip ediyor olacagım saygılar.
 
iblisde bir melektir. ve vazifesi insanları yanlış yola sokmaktır .

Sn. tansxx

Yorumlarımı eleştirmenizden mutluluk duyarım…
Fakat
Kuran’a ait bir gerçeği bilmiyor olmanız ya da görmezden gelmeniz beni üzer…

KEHF SURESİ
50- Hani biz, meleklere, “Âdem’e secde edin!” demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi. Kendi rabbinin emrine ters düştü.

İblis’in melek olma ihtimali yoktur; melekler yapıları gereği Allah’a isyan etmezler, edemezler...
Melekler; aldıkları emri tam bir biçimde yerine getiren varlıklardır...

Saygılar!..
 
Sn. tansxx

Yorumlarımı eleştirmenizden mutluluk duyarım…

KEHF SURESİ
50- Hani biz, meleklere, “Âdem’e secde edin!” demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi

selam ederim;

sevgili kiyamet yazdiginiz ayette once melek sonra cin diyor, bakin meleklere secde edin diyor... sonra birtanesi secde etmiyor meleklerden ve cin oluveriyor... iblis insani yoldan cikartmaya yeminlidir, yanlisdir onun adı. fakat samimiyetle soliyim ulu Allah onu o is icin yaratmistir. ulu Allahi bilir ve itaat eder o. bu ayeti sizin gibi yorumlarsak ulu Allahin iblisi yanlislikla yarattigi ve onu kontrol edemedigi gibi bir yorum cikiyor. ulu Allah herseyi amacina uygun yaratir. gorevi geregi secde etmemistir insana cunku onun yaradilisindaki ego yu ona ulu Allah vermisti.
 

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Bakalım KEHF 50 ne diyormuş...;

KEHF
50.Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), kâne minel cinni fe feseka an emri rabbih(rabbihî), e fe tettehızûnehu ve zurriyyetehû evliyâe min dûnî ve hum lekum aduvv(aduvvun), bi'se liz zâlimîne bedelâ(bedelen).

DİYANET
50.Hani biz meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” demiştik de İblis’ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis’i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!

EDİP YÜKSEL
50.Meleklere, 'Adem'e secde edin!,' dediğimiz zaman hepsi secde ettiler; yalnız İblis hariç. Rabb'inin emrine karşı geldiği için cinlerden oldu. Beni bırakıp onu ve soyunu mu dostlar ediniyorsunuz? Oysa onlar, sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir.

MUHAMMED ESED
50.Ve (hatırla ki) Biz meleklere "Adem'in önünde yere kapanın!" dediğimiz zaman, İblis dışında, onların hepsi yere kapanmıştı. (İblis) görünmeyen varlıklardan biriydi; ve böylece Rabbinin buyruğu dışına çıktı. Peki, yine de onu ve avanesini kendinize dostlar/sırdaşlar edinecek misiniz, hem de onlar sizin düşmanlarınız olduğu halde? Zalimler adına bu ne kötü bir mübadeledir!

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK
50.Hani, biz meleklere "Âdem'e secde edin" demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi. Kendi Rabbinin emrine ters düştü. Şimdi siz, benim beri yanımdan, onu ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Hem de onlar sizin düşmanınızken. Zalimler için ne kötü bir değiştirmedir bu!

1. ve iz............................................: ve olmuştu
2. kulnâ...........................................: biz dedik
3. li el melâiketi...............................: meleklere
4. uscudû........................................: secde edin
5. li âdeme......................................: Âdem'e
6. fe secedû....................................: hemen secde ettiler
7. illâ iblîse......................................: iblis dışında, iblis hariç
8. kâne...........................................: oldu, idi
9. min el cinni..................................: cinlerden

10. fe feseka..................................: böylece fıska düştü, itaat etmedi, isyan etti
11. an emri.....................................: emrinden
12. rabbi-hî.....................................: onun Rabbi
13. e fe tettehızûne-hu..................: hâlâ onu ediniyor musunuz
14. ve zurriyyete-hû.......................: ve onun zürriyetini, neslini
15. evliyâe......................................: dostlar
16. min dû-nî..................................: benden başka
17. ve hum.....................................: ve onlar
18. lekum.......................................: size, sizin için
19. aduvvun...................................: düşmandır
20. bi'se..........................................: ne kötü
21. liz zâlimîne (li ez zâlimîne)........: zalimler için
22. bedelen....................................: bedel, karşılık

Bu duruma göre sanki Edip Yüksel'in meali ayete tam oturuyor gibi...Ancak bu konuda çok fazla görüşler mevcut...Bunlardan en önemli ikisi zaten buradaki küçük tartışmanın da maddeleri...Örneğin...;

- Şeytanın MELEK olduğu...

- Şeytanın melekler kadar etkili ve önemli görevi olan CİN olduğu...

Her ne olursa olsun şu bir gerçek , Şeytan yoldan saptırmasa NE OLURDU sorusunun yanıtı...!!! Yaşadığımız dünya üzerindeki bu İNSANOĞLU nesli olur muydu veya bu şekliyle mi olurdu...?

Neyse konu Şeytanın ne olduğu konusu değil...Sanırım bu kadar yeterli...

Sağlıcakla kalınız...
 
Merhaba,
Her ne olursa olsun şu bir gerçek , Şeytan yoldan saptırmasa NE OLURDU sorusunun yanıtı...!!! Yaşadığımız dünya üzerindeki bu İNSANOĞLU nesli olur muydu veya bu şekliyle mi olurdu...?
Sağlıcakla kalınız...

selam ederim;

sayın bursalı gerçekten emeğinize sağlık, konu ile ilgili mesai harcamışsınız. öncelikle şunu bildirmek isterim, doğruyu bulmak için harcanan mesainin namazlar kadar sevabı vardır.

sonrasında sorduğunuz sorunun cevabını sevgili muhammedimiz şöyle cevaplamıştır.

“Bütün Âdemoğulları günahkârdır, günahkârların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.” (İbn Mâce, Zühd, 30) buyurmaktadır. Başka bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz: “Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı.” (Müslim, Tevbe, 9, 10, 11) buyurmuştur.

bu üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. çok incedir ve düşünülmek ister. bize verilen akıl ve vicdanımızı doğru ve yerinde kullanmalıyız. içimizden hatalar işleyen ve yanlışa sapanlar varsa onlarda bizlerin bu dünyada var olmasına sebeptir. onlarıda sevmek eksik ve kusurları ile bağrımıza basarak doğruya hep birlikte el ele yürümek vazifemizdir. bu hadisi idrak eden kimse yanlış yapan insanlara karşı kin tutmaz cezalandırmak isteği yerine yerine doğrusunu koymakta mücadele eder. peki bizim hiçmi kusurlarımız yoktur. sorusu bile abesttir. hidayeti mademki ulu Allah veriyor gönüllere vermediklerini yargılamakda bize düşmez. bu cehalettir. bize düşen ancak yanlışın yerine (eğer gücümüz, yani aklımız yetiyorsa) doğrusunu koyabilmektir. bu konu hakkında çok güzel bir yazısını paylaşmak isterim israfil as.'ın.

“Bismillahirrahmanirrahim”

ile de

“ne idi o şuur-u beşerriyede doğrulamayan o şey?

tanımayan oldu mu o şeytanı?

“yanlış” deye bilinir işi o yanda?...

Gaflet ile ona uyanda ola ki “vahim”

bir iştedir…

işte!

Biri ibrahim idiki ne ibrettir o koyunu ile!

ee

yerindedir…okuyun!

rabbe ve ümmete “et” deye

ne rağbet ettiniz ibrahimin ettiğine!

ehh-

o kolay..da

ne dersidi size bizden o olayda

ne dersiniz? ona "duuur!

işte bu o işin doğrusu budur”

deye yere koydugumuz o koyun?

yine kesin onu ama onu biz melekler

oynadı idik kula..ki

kesin…o “yine bir akıla doğru uyar!” deye…

uyarmaya idi kulu..ki ona uykulu bir ögüt idi o oyun!..

Bir....

işte! “iyi ve doğru kul” da…

girişeceği bir işte...

doğru kullanamazsa o aklı..

kılınan… namazsa da sayılamaz

o işin sonunda haklı….

İki)..ki… siz de yarın! o “yanlış”ı

görebildiğiniz anda uyanında onu

yanında “doğrusu” ile o akıla koyun!…

(ona uyan kulu uyarın!)

deye idi o yanda işin doğrusu şu ki

-kula bir ödülle geri gelecek olan

o iş de “işin doğrusuna”…

gücü yetenler içindir!

Eee

ne demeye şimdi o "laik" ki....

biz melaikeye göre

o devlete de bir ödevi layıkı ile

yerine getirebilmek için evvela

vela “doğru” gerektir!…

ki akılı ve okulu…ve lahıkı

ile kul o “doğru”ya alettir!

Karanlığı! ve şerri ile hele

beşeri bir işe girişmesini istemediginiz şeyse..

o yanlış” ola kesinki..

o!...onun anası da o yanda

ve lanet ile andığınız adı Cehalettir!”
 

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

fakat samimiyetle soliyim ulu Allah onu o is icin yaratmistir.

Sn.tansxx , önce bunu söyleyip...;

Bütün Âdemoğulları günahkârdır, günahkârların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.”

Sonra da böyle bir inanış getirdiğinizde , bunun adı sanırım ÇELİŞKİ olacaktır...

Ve ayrıca " Bütün Âdemoğulları günahkârdır..." cümlesi bana HRİSTİYANLIK taki ASLİ SUÇ inancını anımsattığı için Hristiyanlık MENŞEİLİ diye düşünüyorum...! Çünkü Hristiyan inancında Hz.Adem " ASLİ SUÇU " işleyen ve bundan dolayı da insanların soy devamı nedeniyle " günahı " nesiller boyu taşınmasına neden olandır...Bu durumda her doğan GÜNAHKAR DOĞAR...! Yukarıdaki cümle ile benzer yönü var mıdır , yok mudur...? Oysa ki " Genel İslam İnancında " her doğan MASUM dur , gühahsızdır , SIFIR KİLOMETREDİR...!

Bir de Şeytan ile ilgili konu gerçekten içinden çıkılması zor olan bir konudur...:

- Şeytan yapısı gereği mi davranmıştır...? Yani olaylar olağan fakat RASTGELE midir...?

- Şeytan yazılmış bir senaryoyu , yani bu senaryodaki ROLÜ nü mü oynamıştır / oynamaktadır...?

- Şeytan sistemdeki bir KAÇAK nokta mıdır...?

Bu sorular binlerce yıldır düşünülen ancak içinden çıkılması en azından " düşünsel " olarak mümkün olmayan konulardır...

Sağlıcakla kalınız...
 
selam ederim;

bence çelişki yok şeytanın görevi yoldan çıkartmak, yanlışları cazip hale getirerek insanlara sunmak. vicdan ve akılın görevide birlikte çalışarak doğruyu bulmak. amaç doğruya yol almak bize verilen akıl ve vican ile. tuzaklara düşmemek. insan günahkardır kelamı sanıyorum nefs imizden dolayıdır. yanlış yapmaya doğuştan meyilli olmamızdan bahsediliyor. sebebi özgür irade. tövbe etmek yaptığın hatadan dönmektir. işte bu çok önemlidir, özür ve af dilemek.. peki kimden? yaradanından. o zaman kullğununda bilincindesin demektir.

bir bebek dünyaya geldiginde elbette masum doğar, fakat yaradılışı geregi içinde var olan nefsi, zaman zaman bilgisizliği, bazen egoları, bazende düşüncesizliği onu hayatı boyunca hatalara bulaştırır. mesele hatalara bulaşmamak değildir. zaten bu bir insan için mümkünde değildir. mesele hataların farkına akıl ile varıp vicdan ile doğruya hizmet edebilmektir. yoksa bizde bir ağaç gibi yaratılırdık, neresi gösterilmişse orada kök salardık, karbondioksit alır oksijen verirdik. ne bir adım ileri nede bir adım geri gidebilirdik.

gerçek şuki sınanmakta olan insan değildir. insanlıktır. topluca hepimiz bir şeyi ifade ediyoruz, edindigimiz bilgileri nesilden nesile aktararak cehalet ve yanlış ile bir mücadele veriyoruz. günümüzde cehalet zafer kazanmak üzeredir. birbirinden kopan insanlar vicdan olmadan sadece akıl ve bilim ile yol almaktalardır. bunun sonu malesefki felakettir. çevre kirliliği, nükleer tehditler, labaratuvarlarda geliştirilen çeşitli virüsleri, insanların hep tüketme ve açgözlülüğünden kaynaklanan ekonomik krizler. oysaki islam vicdanın ta kendisidir. vicdan herzaman doğruyu emreder, tıpkı kuran gibi.

bu kötü günlerinde vardır bir sebebi, insanlar anlayacaklarki üzerlerine gelen tehdit dışarıdan değildir, içeridendir. kendi yapıp ettiklerinin geri dönüşüdür insanlığa. hava kirliliği, hastalıklar, bereketsiz ve tatsız meyve ve sebzeler, gereksiz kullanılan cihazlardan dolayı hava sıcaklıklarının artması, ozon tabakasının delinmesi, bunlar konuştukça artabilir. fakat hiç biri kendiliğinden olmuş bir şey değildir. bunu yapan insanlıgın ta kendisidir. düşünmek insana özgü bir davranıştır ve kuranda pek çok yerde geçer. kuran dediğiniz şey insanın kullanma kulavuzudr. nasıl insan olunur. kuranda tapınılacak birşey değildir. harflerden ibarettir. okuyup anlamak ve yorumlanmak ister. kuran, müslümana yada mümin'e seslenmez insan olan herkeze seslenir. derki akıllı ol vicdanınla yaşa unutmaki sonunda hesap var. insan ister inansın ister inanmasın fark etmez vicdanı ile yaşamaya gayret göstermesi zaten kuranın yolunda islamiyetin tam ortasında yaşıyor demektir. o vakit ben müslümanım demeside gerekmez. ben insanım demek ile müslümanım demek arasında bir fark yoktur. evrensel bir olgudur islam. humanizm. namaz kılanın kendisinedir hayrı oruç tutanın kendisinedir faydası, mesele şehadet getirmekte değildir. muhammedimiz gibi insan gibi yaşayabilmek birbirini sevebilmektir. bütün bunları yapabilmek kolayda değildir arada engeller vardır, iblis gibi şeytan gibi artık adına ne derseniz deyin onun gerçek adı "yanlıştır". ve oda bizlerle beraber büyür geliştirir kendisini. onu yenebilmek ancak el ele verebilmek ile mümkün olacaktır.
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt