şuur

mopsy

Emektar
Üye
Şuur; kavram/im/işaret/code olarak ortaya konulan
nesne/şey'lerin, decode/manâ açılımı ya da kişi'nin
bakış, düşünüş ve dönüş eylemini, bir an için, bahsini
ettiğim biçimlerden çevirerek isim ve sıfatların neyi
anlatmak istediği, hangi haberlere yönelik bilgi taşıdığı
noktasına yönsemesidir.

-Şuur; şartlı zihin/otomatik akortlu düşünme programı'nın
tutsaklığından kurtulmanın ilk adımlarıdır.

-Kurgulama/imgelem/hâyal kurma/zühul,
herhangi bir konuda fikir edinmek, karara varmak ve
hükme ulaşmak için yeterli bilgi ve ölçüleri veremez.

-Şuur; bu konuda, az da olsa kişiye yol gösterecek
bilginin bağlantı noktasına ulaşabilme imkânını verir.

-Bir ifade ile, imge/object/biçim/nesne'lerin yüklendiği
isim ve sıfatlar/esma-ül hüsna ve bağlı üstsoy'a ait
aktarma vizyonlar, potansiyelinde farklı bilgileri de
içeren tümleşik çevrim/entegre devir'dir.
 
Üst Alt