Sürrealist

Merhaba
Sürrealizm her şeyden önce zihinsel bir durumdur, formüller göstermez.
En önemli nokta insanın kendisini o zihinsel duruma koymasıdır.

Hayatta hiçbir sürrealist kendisini bu dünyaya ya da şimdiki zamana bağımlı görmez,
aklın güdümüne inanmaz, onun için akıl mahmuz olamaz, akıl giyotin olamaz,
akıl doktor ya da yargıç da değildir ve o akıldan muaftır.

Asıl Sürrealist aklı yargılar.
Duyguları kendi parçası değildir, kendi düşüncelerini tanımaz.
Düşünceleri onu dünyayla uzlaştıran makul düşünceler değildir.
Aklı ona mutsuzluk verir.
ANTONIN ARTAUD

Tiyatronun İkizinde Artaud tiyatro veba ile aynı şeydir der. Veba gibi dehşet verici ve aynı zamanda saflaştırıcıdır. Vebanın vahşetinde bir hayat vardır, çünkü bu canlı, can veren, ölümün ve yaşamın ayırdına vardıran bir ölümdür. Böylesi bir ölüm, bu denli vurucu, bu denli çarpıcı, bu denli büyük bir çırpınış, hayatı uyandıran şeydir. Bu ölüm bir canlanma, bir canlandırmadır. Fışkıran yaşam ölgün kelimelerle donatılmış bir yaşam müsveddesi değildir, gerçek ifrazatın kokusu, görüntüsü ve anlıklığıyla (efifani tabirini kullanmıştır) en ilkel anlamıyla canlıdır. Bu canlılık ancak bir uyarılmayla insana işler, kabuğun altına iner, ve ihtimal- o en derinde, ete gömülü kalmış küçük, yumuşak, gizli ve dokunulmamış erojen bölgeye dokunabilir. Bu bir hazırlıktır, sonrasında tiyatro durulur ve uyarılmış zihinlere hitap eder. Artaud, 1920de Parise gelmiş, ünlü yönetmenlerden Charles Dullinin yanında öğrenim görmüştür. Lugne-Poe ve Louis Jouvet gibi yönetmenlerle çalışmış; Andre Breton, R.Vitrac ve Louis Aragonla beraber sürrealizm hareketini başlatmıştır. Révolution Surréaliste ve Nouvelle Revue Française'i yazan Artaud, 1927 yılında sürrealistlerden bağını koparmıştır. 1928 yılında Çılgın Anne (La Mére folle) oyununu sergiledi. 1930lu yılların sessiz filmlerinde oynadı. 1936-37de Meksika ve İrlandaya geziler yaptı, ancak sinirsel rahatsızlıkları yüzünden 1943e kadar psikiyatri kliniklerinde yatmak durumunda kaldı.

Artaud, 1932 ve 1933 yıllarında "Vahşet tiyatrosu" bildirileri yayınlayarak (Le manifest du théatre de la cruauté), tiyatro görüşlerini "Tiyatro ve İkiz" (Le théâtre et son double) adlı kuramsal kitabında dile getirmiştir. Bu görüşlerine yer vermeye yeltendiği tek oyunu, Shelley ile Stendhalin yapıtlarına dayanan Les Cenci olmuştur. Avangart tiyatronun kuramcısıdır

Baglaminda
 
Üst Alt